ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ УФ-С- ТА УФ-В-ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РОСЛИННІ ОБ’ЄКТИ

О. Міхєєв, О. Тихенко

Анотація


Наведено результати порівняльного дослідження часових закономірностей ростових
процесів гороху, вирощеного за нормальних умов та з застосуванням УФ-С- та
УФ-В-опромінення стеблової частини. Виявлено дозові залежності цих опромінень за
параметром швидкості росту кореня та стеблової частини проростків гороху сорту
Ароніс. Розглянуто об’єкти дослідження впливу УФ-С- та УФ-В-опромінення на динаміку
ростових параметрів рослин у кожній серії дослідів: зміни швидкості росту, особливості
динаміки росту за різних досліджуваних умов, діапазону доз УФ-С- та УФ-В-опромінення,
що стимулюють чи пригнічують ростові параметри проростків гороху. Визначено, що
УФ-С-опромінення в 1,3 разів більш ефективне, ніж УФ-В-опромінення. Виявлено, що
реакція кореня менш залежала від типу УФ-опромінення

Ключові слова


динаміка росту; ефективність опромінення; інгібування; сонячна радіація; стимуляція; УФ-випромінювання

Посилання


Гродзинський Д.М. Радіобіологія: під-

руч. / Д.М. Гродзинський. – К.: Либідь,

– 448 с.

Дмитрієв О.П. УФ-В радіація і рослини

/ О.П Дмитрієв., С.О. Поляковський // Вісник

Харківського національного аграрного уні-

верситету. – 2007. – Вип. 1(10). – С. 7–23.

Дубров А.П. Генетические и физиоло-

гические эффекты действия ультрафиолето-

вой радиации на высшие растения /

А.П. Дубров. – М.: Наука, 1968. – 256 с.

Jordan B.R. The effect of ultraviolet-B

radiation on plants: a molecular perspective /

B.R. Jordan // Advan. Bot. Res. – 1996. –

Vоl.122. – P. 97–162.

Мусієнко М.М. Фізіоологія рослин: під-

руч. / М.М. Мусієнко. – К.: Фітосоціоцентр,

– 392 с.

Гродзинський Д.М. Радіобіологічні

ефекти хронічного опромінення рослин у зо-

ні впливу Чорнобильської катастрофи /

Д.М. Гродзинський. – К.: Наукова думка,

– 543 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ