ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Ю. Чинченко

Анотація


Розглянуто принципи дослідження ризиків в аеронавігаційній системі. Запропоновано ме-тоди теорії нечітких множин для кількісного оцінювання рівнів ризику на робочих місцяхавіадиспетчерів. Обґрунтовано принципи протидії факторам загрози та помилкам в діяльнос-ті авіадиспетчера

Ключові слова


аеронавігаційна система, безпека польотів, організація повітряного руху, оцінка загроз та ризиків, теорія нечітких множин

Посилання


Энциклопедия безопасности авиации /

М.С. Кулик, В.П. Харченко, Ю.В. Чинченко

и др. – К.: Техніка, 2008. – 1000 c.

DOC 9859. Руководство по управлению

безопасностью полетов. – Монреаль: ИCАО,

– 318 с.

Козлов В.В. Безопасность полетов: от

обеспечения к управлению / В.В. Козлов. –

М.: Аэрофлот, 2010. – 270 с.

Борисов А.Н. Принятие решений на ос-

нове нечетких моделей: Примеры использо-

вания / А.Н. Борисов, О.А. Крумберг,

И.П. Федоров. – Рига: Зинатне, 1990. –

с.

Герасимов Б.М. Нечеткие множества в

задачах проектирования, управления и обра-

ботки информации / Б.М. Герасимов,

Г.Г. Грабовский, Н.А. Рюмшин. – К.: Техні-

ка, 2002. – 140 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ