Історія журналу

Науковий журнал "Proceedings of the National Aviation University" (“Вісник Національного авіаційного університету”), заснований у 1996 р., друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень та не перебувають на розгляді для опублікування в інших віданнях.

Президією Вищої атестаційної комісії України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук.

Мова видання: англійська.

Тематична спрямованість журналу:

1) інформаційно-діагностичні системи: − інформаційно-вимірювальні системи; − інформаційно-комп'ютерні технології; − біотехнічні системи та медичні технології; − обробка сигналів;

2) аерокосмічні системи моніторингу та керування: − авіоніка; − автоматизовані системи управління; − аеронавігаційне обслуговування польотів; − безпека авіації; − системи зв'язку.

3) сучасні авіаційні технології: − авіаційні двигуни; − аеродинаміка; − обслуговування авіаційної техніки;

4) аеропорти та їх інфраструктура: − аеропорти; − промислове і цивільне будівництво; − хімічні технології та інженерія;

5) економіка;

6) педагогіка;

7) охорона навколишнього середовища;

8) право;

9) транспортні технології

Головний редактор: д.т.н., проф. Харченко Володимир Петрович

Відповідальний секретар редакційної колегії: д.т.н., проф. Авер'янова Юлія Анатоліївна

 ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ