Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 27 (2013) LINGO-COGNITIVE PARAMETER OF THE HUMANITARIAN TERM Анотація   PDF
Роман Дудок
 
№ 34 (2016) «ЄДИНА КРАЇНА» ЧИ «ЕДИНАЯ СТРАНА»: МОВНЕ ПИТАННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ Анотація   PDF
Олеся ТОМЕНКО
 
№ 36 (2017) «ЕМБЛЕМАТИЧНІ» КООРДИНАТИ СЛОВА: ІКОНІЧНО-КОНВЕНЦІЙНА КОРЕЛЯТИВНІСТЬ ТА СЕМІОЗИС Анотація   PDF
Олександр СОЛЕЦЬКИЙ
 
№ 26 (2012) «ПРОВОКАЦІЯ ІНШОСТІ» НЕДИ НЕЖДАНОЇ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВЕ ТА ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ ТВОРІВ Анотація   PDF
Анастасія ТКАЛИЧ
 
№ 37 (2018) «СЕСТРИЦЯ ГАЛЯ» Б. ГРІНЧЕНКА ТА «СЕМЕН» А. ПЛАТОНОВА: СПРОБА ТИПОЛОГІЧНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕРСОНАЖІВ Анотація   PDF
Ірина ЯКОВЛЕВА
 
№ 27 (2013) ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ РОМАНУ «АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ» НОРМАНА МЕЙЛЕРА Анотація   PDF
Євген Лепьохін, Наталія Загорняк
 
№ 27 (2013) ІДЕЙНО-ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА РОМАНУ «КОРАБЕЛЬНІ НОВИНИ»: СВОЄРІДНІСТЬ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ І ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ Анотація   PDF
Ганна Чепурда
 
№ 30 (2014) ІМАГОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА ЛІРИЗМУ МИКОЛИ ПОНЕДІЛКА (НА МАТЕРІАЛІ ГУМОРИСТИЧНИХ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКА) Анотація   PDF
Ірина Бурлакова
 
№ 39 (2019) ІНВАРІАНТ ПЕРЕКЛАДУ, ПЕРЕКЛАДНИЙ ВІДПОВІДНИК І ПИТАННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЇ Анотація   PDF
Ганна МЕЖЖЕРІНА
 
№ 17 (2009) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ Анотація   PDF
Анна ВЕРЗІНА
 
№ 34 (2016) ІНТЕРАКЦІЙНА МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF
Тетяна АНДРІЄНКО
 
№ 26 (2012) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ У ТВОРАХ О. ЛУПІЯ Анотація   PDF
Анна КОЛЕСНІКОВА
 
№ 31 (2015) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЕНОМЕНУ ТИШІ У КОМПІЛЯТИВНИХ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ МОДИФІКАЦІЯХ ТВОРЧОЇ ПАЛІТРИ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА Анотація   PDF
Ольга Шарагіна
 
№ 29 (2014) ІНТЕРТЕКСТ ШЕКСПІРІВСЬКИХ СОНЕТІВ У РОМАНІ ЕНТОНІ БЕРДЖЕССА «НА СОНЦЕ НЕ СХОЖІ» Анотація   PDF
Ганна ШУЛЬГА
 
№ 34 (2016) ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Світлана ГУРБАНСЬКА
 
№ 31 (2015) ІСТОРІОГРАФІЯ ТВОРЧОСТІ ГАРТА КРЕЙНА Анотація   PDF
Анна Колісниченко
 
№ 37 (2018) ІСТОРІОСОФСЬКІ МОТИВИ ПОЕЗІЇ Б.МОЗОЛЕВСЬКОГО Анотація   PDF
Роман ТКАЧЕНКО
 
№ 32 (2015) Історіософські та екзистенційні мотиви в поемі м. ситника «вигнанець» Анотація   PDF
І. ВАСИЛИШИН
 
№ 33 (2016) ІСТОРІЯ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
Юлія ЧЕРНОБРОВ
 
№ 27 (2013) ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АРГЕНТИНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Анотація   PDF
Олена Братель
 
№ 33 (2016) ІСТОРИКО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УКЛАДАННЯ Анотація   PDF
Ірина КАЗИМИРОВА
 
№ 35 (2017) ІСТОРИЧНИЙ ЖАНР ЯК ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Людмила БІЛЯКОВИЧ
 
№ 35 (2017) АВТОІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОДЕРНІСТСЬКОЇ СПАДЩИНИ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ-МІФІ О. ВАРЛАМОВА «УЯВНИЙ ВОВК» Анотація   PDF
Олександра ШТЕПЕНКО
 
№ 38 (2018) АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇМОВИ І ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ Анотація   PDF
Тетяна ДЯЧУК
 
№ 29 (2014) АКСІОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ У СКЛАДІ ЛЕКСИКО–СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ «ЖИТИ, ІСНУВАТИ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Мария БОБРО
 
№ 30 (2014) АКТУАЛІЗАЦІЯ АРХЕТИПУ ВІНДІГО У ТВОРЧОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА КАНАДСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ КОРІННОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF
Оксана Шостак
 
№ 34 (2016) АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СОН У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ АНТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Рената ЛУКАНИНЕЦЬ
 
№ 26 (2012) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ДОСВІД СПІЛЬНОГО ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ Анотація   PDF
Ольга МІСЕЧКО
 
№ 35 (2017) АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (ДЛЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ЧОТИРЬОХ СЛІВ) Анотація   PDF
Ганна СИТАР
 
№ 27 (2013) АНАХРОНІЇ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ (НА МАТЕРІАЛІ КЛАСИЧНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ) Анотація   PDF
Ольга Перенчук
 
№ 34 (2016) АНГЛІЙСЬКІ ТА АМЕРИКАНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ) Анотація   PDF
Наталія ГЛУШАНИЦЯ
 
№ 18 (2009) АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА РЕКЛАМА: ЛІНГВІСТИЧНІ І КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ СТИЛЕТВОРЕННЯ Анотація   PDF
Олена ДУБЕНКО
 
№ 28 (2013) АНГЛОМОВНИЙ ІНСТИТУЦІЙНИЙ ДИСКУРС СКАРГИ В ТЕРМІНАХ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ Анотація   PDF
Світлана РОМАНЧУК
 
№ 31 (2015) АНТЕЇСТИЧНІ ІНТЕНЦІЇ У НОВЕЛАХ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА С. КОДЖАГЬОЗА Анотація   PDF
Надія Сенчило
 
№ 34 (2016) АНТИУТОПІЯ ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Інна СТОЯНОВА
 
№ 30 (2014) АНТРОПОЦЕНТРИЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Анотація   PDF
Леся Король
 
№ 33 (2016) АПЕЛЯТИВНІ НАЗВИ РІВНИНИ В ГОВІРКАХ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ Анотація   PDF
Світлана ЛИЧУК
 
№ 38 (2018) АУТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ВИЯВ ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ДИВНИЙ ВИПАДОК ІЗ СОБАКОЮ ВНОЧІ» МАРКА ГЕДДОНА) Анотація   PDF
Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ
 
№ 30 (2014) ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ DEATH/СМЕРТЬ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ) Анотація   PDF
Андріана РАТІ
 
№ 39 (2019) ВІДТВОРЕННЯ РОЗМОВНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ ТА РЕДУКЦІЇ ТЕКСТУ В СУБТИТРАХ ДО УКРАЇНСЬКОГО ФІЛЬМУ Анотація   PDF
Юлія ПЛЕТЕНЕЦЬКА
 
№ 29 (2014) ВАСИЛЬ ТКАЧУК В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Христина ФEДОР
 
№ 31 (2015) ВАСИЛЬ ТКАЧУК КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗГОРТАННЯ НИМ СТЕФАНИКІВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ Анотація   PDF
Христина Федор
 
№ 31 (2015) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ AIRPORT В СТРУКТУРІ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (на матеріалі роману А. Хейлі «Аеропорт») Анотація   PDF
Анжела Вікторівна Посохова
 
№ 30 (2014) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СУГЕСТІЇ У БРИТАНСЬКОМУ ТА ГРЕЦЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Олена ПЛОТНІКОВА, Вікторія КРАВЧЕНКО
 
№ 26 (2012) ВЖИВАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ МЕТАФОР В НІМЕЦЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТАТЕЙ) Анотація   PDF
Галина СТРОГАНОВА
 
№ 17 (2009) ВИБІР НАЙЕФЕКТИВНІШИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Тетяна КУЛІКОВА
 
№ 39 (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙМЕННИКА ПРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
Валентина ТИМКОВА
 
№ 17 (2009) ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ Анотація   PDF
Лариса ІЩЕНКО
 
№ 31 (2015) Внутрішній Комунікаційний простір проповідей Лазара Барановича Анотація   PDF
Ольга Беліченко
 
№ 27 (2013) ВНУТРІШНЯ ФОРМА ЕТНОФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЯК СТАЛИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ Анотація   PDF
Ганна Онуфрійчук
 
1 - 50 з 369 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована