№ 41 (2020)

Зміст

Мовознавство. Перекладознавство

ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Наталя БІЛОУС 5-10
ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Володимир ВАРЕНКО, Людмила ДОБРОВОЛЬСЬКА 10-17
ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЕРЕКЛАДІ НІМЕЦЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Артур ГУДМАНЯН, Ірина БАКЛАН 17-21
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ІННОВАЦІЙ У МОВІ СУЧАСНИХ ЗМІ PDF
Тетяна ДЯЧУК 21-25
СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СЛОВОТВІРНИХ ЗНАЧЕНЬ ВІДДІЄСЛІВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ PDF
Віктор КУЛЬЧИЦЬКИЙ, Вероніка СИТЮК 25-31
МОВНА ЕКОНОМІЯ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ НА ПРИКЛАДАХ СКЛАДНИХ І СКОРОЧЕНИХ СЛІВ PDF
Ольга НЕЖИВА 31-39
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ, МОВИ І КОМУНІКАЦІЇ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ PDF
Надія СЕНЧИЛО 39-46
КОНЦЕПТ ДУША У РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «БЕРЕСТЕЧКО» PDF
Анастасія СІБРУК, Тетяна ЧУХЛІБ 46-51
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ДРУКОВАНИХ РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕНЬ PDF
Валентина ТИМКОВА 51-61
ШЛЯХИ ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ РОМАНУ О.С. ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ» В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ PDF
Наталія ХАЙДАРІ 61-68

Літетратурознавство. Фольклористика

«КОД ДА ВІНЧІ» У РОМАНІ АДАЛЬБЕРТА ЕРДЕЛІ «IMEN» PDF
Надія АКУЛОВА 68-72
НАЦІОНАЛЬНО-ІСТОРІОСОФСЬКИЙ КОНЦЕПТ «РОДУ Й ДОМУ» У ВІНКУ СОНЕТІВ Б. КРАВЦІВА «ДЗВЕНИСЛАВА» PDF
Ігор ВАСИЛИШИН 72-79
ФАТАЛЬНI СИМВОЛИ В ОПОВIДАННI В. НАБОКОВА «ВЕСНА У ФIАЛТI» PDF
Олена ГУЛЕВИЧ 79-85
СУЧАСНИЙ СТАН ОСМИСЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «МІФОПОЕТИКА» PDF
Анна КОЛІСНИЧЕНКО, Світлана ХАРИЦЬКА 85-93
ДОЛЯ ЖІНКИ В РАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ЗА РОМАНАМИ О. СЛОНЬОВСЬКОЇ) PDF
Наталія ЛАПУШКІНА, Віктор ВИХОР 93-98
ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО МІФУ В П’ЄСІ М. КУЛІША «ВІЧНИЙ БУНТ» PDF
Катерина СОКОЛОВА 98-104
СУЧАСНІ ТВОРИ КОРІННИХ ПИСЬМЕННИКІВ США ТА КАНАДИ У СВІТЛІ КРИТИКИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF
Оксана ШОСТАК 104-109


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована