№ 34 (2016)

Зміст

Мовознавство. Перекладознавство

ІНТЕРАКЦІЙНА МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛАДУ PDF
Тетяна АНДРІЄНКО 6-16
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КАТЕГОРІЇ МОДАЛЬНОСТІ У ПЕРЕКЛАДАХ ТЕОЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ (НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ НАПРЯМОК) PDF
Наталія БІЛОУС 16-32
СТРУКТУРНА ДУБЛЕТНІСТЬ СИНТАКСИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Оксана ВАСЕЦЬКА 32-43
АНГЛІЙСЬКІ ТА АМЕРИКАНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ) PDF
Наталія ГЛУШАНИЦЯ 43-56
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF
Світлана ГУРБАНСЬКА 56-69
ФЕНОМЕН МОВНОЇ АНОМАЛІЇ: АВТОРСЬКА/ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КРЕАТИВНІСТЬ ЧИ ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ? PDF
Галина ЄНЧЕВА, Ірина СТРУК 69-81
АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СОН У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ АНТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Рената ЛУКАНИНЕЦЬ 81-92
МОВНА ПАРАДИГМА WORLD ENGLISHES PDF
Олена МОІСЕЄНКО 92-104
ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК РЕСУРС ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА PDF
Марина РУДІНА 104-114
ОБЧИСЛЕННЯ ПОКАЗНИКА АСОЦІАЦІЇ MI LOG FREQ ЯК СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТАКСИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ PDF
Ганна СИТАР 114-125
НАЗВИ КУЛЬТУВИХ РЕЧЕЙ ХРИСТИЯНСТВА, ЕЛЕМЕНТІВ ОЗДОЛЕННЯ ЦЕРКОВНИХ БУДІВЕЛЬ ТА ОПРАВ ІКОН У ДАВНЬОРУСЬКИХ ТЕКСТАХ ХІ – ХІV cт. PDF
Анастасія СІБРУК 125-136
АНТИУТОПІЯ ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Інна СТОЯНОВА 136-145
ПУБЛІЦИСТИЧНІ ВИСТУПИ Ю. ШЕВЕЛЬОВА НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «НОВА УКРАЇНА» (ПРОБЛЕМА КОНТАКТУ ЦИВІЛІЗАЦІЙ) PDF
Роман ТКАЧЕНКО 145-157
«ЄДИНА КРАЇНА» ЧИ «ЕДИНАЯ СТРАНА»: МОВНЕ ПИТАННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ PDF
Олеся ТОМЕНКО 157-164
СИНКРЕТИЗМ У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ АТРИБУТИВНОЇ СЕМАНТИКИ PDF
Наталія ФАРИНА 164-177

Літетратурознавство. Фольклористика

РЕЦЕПЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНЕ ПОЛЕ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ PDF
Людмила БІЛЯКОВИЧ 177-186
ПОЕТИКА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ НОВЕЛІСТИКИ ІВАНА КЕРНИЦЬКОГО PDF
Ірина БУРЛАКОВА 186-196
ФІЛОСОФСЬКО-НАРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО РОМАНУ 1960-1990-Х РР.: З ПЕРСПЕКТИВИ ПОСТ-ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF
Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ 196-207
ЦІННІСНИЙ ДИСКУРС І. БАГРЯНОГО ТА О. ДОВЖЕНКА (ПОВІСТЬ-ВЕРТЕП «РОЗГРОМ» І КІНОПОВІСТЬ «УКРАЇНА В ОГНІ») PDF
Аліна ЖЕЛНОВАЧ 207-220
ТРАДИЦІЇ ЕТНОСУ В УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ ПРО СІМ’Ю PDF
Людмила КОРНЄВА 220-235
РОМАН ВІТАЛІЯ КЛИМЧУКА «РУТЕНІЯ. ПОВЕРНЕНЯ ВІДЬМИ» В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МІФОЛОГІЧНОГО ФЕНТЕЗІ PDF
Алла CОКОЛОВА 235-244
ПОСТМОДЕРНИЙ КІТЧ ЯК ШЛЯХ ДО ВИЯВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ДЖЕРАЛДА ВІЗЕНОРА PDF
Оксана ШОСТАК 244-257


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована