№ 32 (2015)

Зміст

Критичний аналіз дискурсу матеріалів преси PDF
І. МІЩИНСЬКА 218-227
Титульний комплекс у літературі доби модернізму: змістові та формальні особливості PDF
К. СІЗОВА 227-243
Інтеракційна модель комунікації та її реалізація в педагогічному дискурсі PDF
А. ШЕЛЯКІНА 243-252

Мовознавство. Перекладознавство

Образна палітра жанру літератури жахів: проблеми перекладу PDF
А. ГУДМАНЯН 6-25
Концепт смерть у жанрі літератури жахів: специфіка відтворення мовної об’єктивації PDF
А. ГУДМАНЯН, А. РАТІ 25-40
Основні аспекти вивчення німецької мови як другої після англійської PDF
М. ЖЕЛУДЕНКО, А. САБІТОВА 40-49
Особливості перекладу авіаційної науково-технічної літератури PDF
О. КОВТУН, Т. ЖУРАВЕЛЬ 50-58
Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту як предмет наукового дослідження PDF
О. ЛИНТВАР 59-71
Стереотип в теорії референції хіларі патнем PDF
С. ЛЮБИМОВА 72-82
Редагування медичних періодичних видань: композиційні та мовностилістичні особливості PDF
Г. ПОБЕРЕЗСЬКА, О. ПОРХУН 82-95
Зміст і форма інформаційно-реченнєвого висловлювання PDF
Н. ТАТЬЯНЧЕНКО 95-108
Реакція читача на поетичний текст в оригіналі та перекладі: методологічне підґрунтя PDF
Г. ЧЕСНОКОВА, Г. РУМБЕШТ 108-121

Літетратурознавство. Фольклористика

Історіософські та екзистенційні мотиви в поемі м. ситника «вигнанець» PDF
І. ВАСИЛИШИН 122-134
Новітня театрознавча парадигма та родожанрові трансформації в сучасній драматургії («In-yer-face theatre», «Pokolenie porno», «Новая драма») PDF
Л. ЗАКАЛЮЖНИЙ 134-144
Жанрова своєрідність інтелектуального роману (на матеріалі роману Т. Манна «Зачарована гора») PDF
І. КУНИЦЬКА 144-156
Драматургія абсурду: особливості жанру PDF
С. МАРКЕЛОВА 157-168
Образ Богородиці в українській літературі другої половини XVII століття PDF
О. МАТУШЕК 169-180
Образ матері в книзі Олександри Ковальової «Обрії» PDF
А. ТИМЧЕНКО 181-189
Міжкультурний діалог як чинник рецепції української літератури у Великій Британії й в англомовному світі PDF
Ю. ТЬОПЕНКО 189-201
Кохання як імперський захват (на прикладі романів Н. Скотта Момадея «Дім, створений із світанку» та «Трьохденний шлях» Джозефа Бойдена) PDF
О. ШОСТАК 201-217


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована