№ 28 (2013)

Зміст

ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ PDF
Лариса КОВАЛЕНКО, Алевтина ШЕЛЯКІНА 320-328
МОВНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ІННОВАЦІЯ» (НА МАТЕРІАЛІ ВИДАНЬ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ» «ЕКСТРАКТ 150» ТА «ЕКСТРАКТ +200») PDF
Яна ЛЕЩИШИНА 328-337
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Людмила ПОПЛАВСЬКА 337-346
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИМОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ “ТУРИЗМ” PDF
Олена СТАРИНЕЦЬ, Олександр ГУСЛИСТИЙ 346-355
НОВІ ЗАСОБИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Оксана ШВЕД 356-367

Мовознавство. Перекладознавство

ЛІНГВОУКРАЇНІКА 1920-Х − ПОЧАТКУ 1930-Х РР. В ПОЛЬЩІ PDF
Валентина Зубченко 9-20
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ МЕТОДАМИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ PDF
Поліна Дук 20-27
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСЕМИ КАМКА У ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХІV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТОЛІТТЯ PDF
Людмила Кобець 27-35
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ З ФІЗИКИ PDF
Леся КОНОПЛЯНИК, Наталія ЗАХАРЧУК 36-44
СЛОВОТВІРНІ РЯДИ ЛЕКСЕМ ТА ЕЛІПТИЧНІ ІМЕННИКИ PDF
Оксана КРАЙНЯК 44-51
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ PDF
Олеся Лященко 52-64
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ ОФІЦІЙНО ДІЛОВОГО СТИЛЮ PDF
Ганна ПОБЕРЕЗСЬКА 64-80
АНГЛОМОВНИЙ ІНСТИТУЦІЙНИЙ ДИСКУРС СКАРГИ В ТЕРМІНАХ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ PDF
Світлана РОМАНЧУК 81-90
КАЗУСИ І КОЛІЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ PDF
Людмила РЯБЕЦЬ 90-98
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ – ПЕРШИЙ ЕТАП РЕКОНСТРУКЦІЇ СЕМАНТИКИ СЛОВА PDF
Анастасія Сібрук, Тетяна Гульченко 98-105

Літетратурознавство. Фольклористика

ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ПОБУТУ ТА ПЕЙЗАЖУ В МАЛІЙ ПРОЗІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА PDF
Наталія Алексеєнко 106-117
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ В ДОСЛІДЖЕННІ ОНІРИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ PDF
Дар'я Анцибор 117-125
ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО ДИСКУРСУ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ (СИНТЕЗ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ТА ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМ) PDF
Ірина Бурлакова 125-134
ПЕРШОСТИХІЯ ВОДИ У ТВОРЧОСТІ ХАРТА КРЕЙНА PDF
Анна Колісниченко 134-140
ЛІТЕРАТУРА ФАКТУ У КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ(НА ПРИКЛАДІ ПАМФЛЕТУ ІВАНА БАГРЯНОГО «ЧОМУ Я НЕ ХОЧУ ВЕРТАТИСЯ ДО СРСР ?») PDF
Лариса Колодіна, Ольга Ковалюк 141-148
СПЕЦИФІКА ПОХОДЖЕННЯ ЕСХАТОЛОГІЧНИХ МОТИВІВ В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРМЕДІЯХ ХVІІ-ХVІІІ СТОЛІТЬ PDF
Вікторія Кулевська 148-156
РИСИ НАРОДНО-ФОЛЬКЛОРНОЇ ТЕЧІЇ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ В ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА ШАШКЕВИЧА PDF
Тетяна Лембей 156-166
ДИХОТОМІЯ «Я» – «ІНШИЙ» КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНОЇ ТІЛЕСНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖЕКА ЛОНДОНА «МОРСЬКИЙ ВОВК») PDF
Євген Лепьохін 166-176
СТИЛІСТИЧНІ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМАТУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ВИКЛАДУ PDF
Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА 176-188
СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ КОНТЕКСТ PDF
Наталія МОЧЕРНЮК 188-198
ЖАНР ПОСЛАННЯ У РАННІЙ ТВОРЧОСТІ О. ПОУПА: ”ЕЛОЇЗА – АБЕЛЯРУ” PDF
Антоніна МУНТЯН 198-207
ГЕНДЕРНА МОДЕЛЬ «АМЕРИКАНСЬКОЇ МРІЇ» У ПРОЗІ ПИСЬМЕННИЦЬ США ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. PDF
Олена НАГАЧЕВСЬКА 207-216
ХЛІБОРОБСЬКІ ЕТНОКОНСТАНТИ ОБРАЗУ СВІТУ В ПРОЗІ ВОЛОДИМИРА ЛЕОНТОВИЧА PDF
Володимир ПОДРИГА 216-229
ХРОНОТОП ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ВИМІР PDF
Андріана РАТІ 229-240
МІСЦЕ СМІХОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА МАГІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ У ВЕСІЛЬНОМУ РИТУАЛІ (ЗМІСТ ТА ПОЕТИКА ВЕРБАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕРОТИЧНИХ ВЕСІЛЬНИХ ІГОР) PDF
Наталя РОМАНЧЕНКО 240-251
ЛАЗАР БАРАНОВИЧ. ПОРТРЕТ НА ТЛІ ЕПОХИ PDF
Дарія СИРОЇД 251-254
ГОТИЧНИЙ РОМАН У ЛІТЕРАТУРІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ: ТРАДИЦІЙНЕ Й НОВАТОРСЬКЕ PDF
Ксенія СІЗОВА 254-269
УЧЕНИЙ І СУСПІЛЬСТВО В РОМАНІ Ю.ЩЕРБАКА «ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ» PDF
Роман ТКАЧЕНКО 270-279
МОТИВИ ЛЮБОВНОЇ ЛІРИКИ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ PDF
Андрій ЧУЙ 279-295
ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ВСЕЄДНОСТІ У РОМАНІ «САДИ В ДЮНАХ» ЛЕСЛІ МАРМОН СІЛКО PDF
Оксана ШОСТАК 295-311
ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ СЕРІЇ КНИГ ДЖ. К. РОУЛІНГ В АНГЛОМОВНІЙ КРИТИЦІ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ PDF
Ірина ШПАК 311-319


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована