№ 27 (2013)

Зміст

МОДИФІКАЦІЇ ПРОМОВИ В ПИСЬМЕННИЦЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ PDF
Ольга Антонова 361
ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Наталія Захарчук, Леся Конопляник 368
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРІВ І ПРОБЛЕМА ЇХНЬОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ТЕОРІЇ ТА ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Антоніна Іващук 375
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ У СУЧАСНІЙ КОГНІТИВІСТИЦІ PDF
Мирослава Колодій 391
КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Наталя Колотова 398
КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСУ PDF
Діана Монастирська 408
ЖАНР ЖИТТЄВОЇ ІСТОРІЇ ЯК ІНДИКАТОР ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ PDF
Ксенія Сізова 414
ХУДОЖНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Оксана Швед 423
РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС У ТВОРЧОСТІ ЛУЇЗ ЕРДРІЧ PDF
Оксана Шостак 437
ЖАНР НАРИСУ В ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЮРІЯ ЯРМИША PDF
Олена Якуба 458

Мовознавство. Перекладознавство

ФЕНОМЕН ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ СЛОВА У ДЕТЕРМІНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НАЙМЕНУВАНЬ ТА ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНИХ МОВНИХ КАРТИН СВІТУ PDF
Василь Бойчук 9
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ» В ІСТОРІЇ ЛІНГВІСТИКИ І ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ PDF PDF
Тетяна Болотна 20
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АРГЕНТИНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ PDF
Олена Братель 30
ПРОБЛЕМА НОРМИ В АСПЕКТІ ЛЕКСИЧНОЇ ВАРІАНТНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ОКРЕМИХ ГРУП ЛЕКСИКИ ХІ–ХІV СТ.) PDF
Ірина Бурлакова, Анастасія Сібрук 41
ФРАЗЕОТЕМАТИЧНЕ ПОЛЕ “ОДРУЖЕННЯ” В ІДЕОГРАФІЧНІЙ ПАРАДИГМІ ОБРЯДОВОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ PDF
В’ячеслав Васильченко 51
МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЛІНИ КОСТЕНКО ТА ВАСИЛЯ СТУСА: ДІАЛОГ ЗІ СВІТОВОЮ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ТРАДИЦІЯМИ PDF
Уляна Галів 63
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОРПУСУ МІНІМАЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОГРАФІЇ ЯК ПОКАЗНИК ДИНАМІКИ PDF
Ольга Голіцина 74
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ PDF
Алла Давиденко 84
ПЕРЕДАЧА РЕАЛІЙ IСПАНОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ У АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТI PDF
Ніна Дел-рио, Ларіса Талалова 93
LINGO-COGNITIVE PARAMETER OF THE HUMANITARIAN TERM PDF
Роман Дудок 104
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСУ PDF
Лілія Кузнецова 114
КОМУНІКАТИВНА КАТЕГОРІЯ ВВІЧЛИВОСТІ У ВІКТОРІАНСЬКОМУ МОВЛЕННЄВОМУ ЕТИКЕТІ PDF
Марія Левіщенко 119
ПЕРЕКЛАД ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАЗКОВОГО СВІТУ АВТОРА PDF
Наталія Лєпухова 133
ПРАГМАТИКА ЕМОТИВНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО СПІЛКУВАНЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Олена Литвин 142
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СПОЛУЧУВАНОСТІ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СУФІКСІВ СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОГО СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Алла Ляшина 153
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЯЗЫКА ИНТЕРНЕТ PDF
Бановша Мамедова 160
ТЕКСТОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ ПРОСПЕКЦІЇ ТА РЕТРОСПЕКЦІЇ У ТЕКСТІ PDF
Марина Менчук 171
ВНУТРІШНЯ ФОРМА ЕТНОФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЯК СТАЛИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ PDF
Ганна Онуфрійчук 178
ОСНОВНІ ПАРАДИГМАЛЬНІ ОЗНАКИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ НАУКИ PDF
Інна Петренко 185
МОВНА ЕКОЛОГІЯ: НАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Алла Раду 191
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВВІЧЛИВОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ СКАРГИ PDF
Світлана Романчук 197
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ТУРИЗМ» PDF
Олена Старинець 203
КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНЦЯ: МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ PDF
Алевіта Шелякіна 212
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ ВАСИЛЯ БАРКИ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Шум 222

Літетратурознавство. Фольклористика

ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ ЯК ПАМ`ЯТКА УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО БАРОКО PDF
Дар'я Бурлака 231
СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДЕЙ РАБІВ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ PDF
Ірина Горенко 241
М. ГАЛИЧ У ЛІТЕРАТУРНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ „ЛАНКА” – МАРС PDF
Олена Кравченко 250
ГЕТІВСЬКІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ У РОМАНІ «ДЖЕК / ФАУСТ» МАЙКЛА СУЕНВІКА PDF
Катерина Лабай 260
ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ РОМАНУ «АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ» НОРМАНА МЕЙЛЕРА PDF
Євген Лепьохін, Наталія Загорняк 269
ФІЛОСОФІЯ СИМВОЛІЧНОГО СВІТУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ КОБЗАРСЬКИХ ДУМ) PDF
Тетяна Мартинова 278
ПОДВИЖНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІМ'Я УКРАЇНИ (ЖИТТЄПИС БОРИСА ГРІНЧЕНКА) PDF
Людмила Мельниченко 288
ПОСТАПОКАЛІПТИЧНИЙ РОМАН США НА МЕЖІ ХХ ТА ХХІ СТОЛІТЬ (ПОЛ ОСТЕР «В КРАЇНІ ОСТАННІХ РЕЧЕЙ» (1987), КОРМАК МАККАРТІ «ДОРОГА» (2006)) PDF
Олена Нагачевська 298
АНАХРОНІЇ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ (НА МАТЕРІАЛІ КЛАСИЧНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ) PDF
Ольга Перенчук 306
РЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ „ВІЧНИХ ОБРАЗІВ”: ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ (ЗА ТВОРАМИ В. СОСЮРИ) PDF
Тетяна Пінчук 314
ТИПОЛОГІЯ КОНТЕКСТУ ЛІТЕРАТУРНО- ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ PDF
Анжела Посохова 320
ХУДОЖНЯ ТИПОЛОГІЯ НАУКИ У ПОВІСТЯХ О.КОНИСЬКОГО «СЕМЕН ЖУК ТА ЙОГО РОДИЧІ», «ЮРІЙ ГОРОВЕНКО» PDF
Роман Ткаченко 330
ІДЕЙНО-ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА РОМАНУ «КОРАБЕЛЬНІ НОВИНИ»: СВОЄРІДНІСТЬ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ І ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ PDF
Ганна Чепурда 338
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУ ДУША В РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ» PDF
Тетяна Чухліб, Людмила Скуратівська 350


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована