№ 30 (2014)

Зміст

КУЛЬТУРНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ В УМОВАХ ЗАБЛОКОВАНОЇ НАЦІЇ PDF
Віктор ДАВИДЮК 268-284
ЗАГОЛОВКОВИЙ КОМПЛЕКС У ПУБЛІЦИСТИЦІ: ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ксенія СІЗОВА 285-294
СТВОРЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ НА ЗАНЯТТЯХ З ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Ганна ЧЕПУРДА 294-305
ІНФОГРАФІКА ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ PDF
Оксана ШВЕД 305-313

Мовознавство. Перекладознавство

ЕКСПЛІКОВАНІСТЬ ТА ІМПЛІКОВАНІСТЬ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ У ПЕРЕКЛАДІ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ УГОД PDF
Ірина БАКЛАН 7-17
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОГРОЗИ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНФЛІКТНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Наталія ВОЙЦЕХІВСЬКА 17-30
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОРІВНЯННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ PDF
Марина КОСТЮК 30-40
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СУГЕСТІЇ У БРИТАНСЬКОМУ ТА ГРЕЦЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Олена ПЛОТНІКОВА, Вікторія КРАВЧЕНКО 40-50
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СЕМАНТИКИ ПРОСТОРОВИХ ПРИЙМЕННИКІВ PDF
Тетяна ПОМІРКОВАНА 50-62
ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ DEATH/СМЕРТЬ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ) PDF
Андріана РАТІ 62-71
ДИНАМІКА ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНИХ ТИПІВ ВІДІМЕННИКОВИХ НАЗВ МІСЦЬ НА -НИК У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ КІНЦЯ ХVІІ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Тетяна СІРОШТАН 71-83
СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ АНОМАЛІЙ ДІАЛЕКТНОГО МОВЛЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ МАРКА ТВЕНА ТА ЇХНІХ ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ) PDF
Ірина СТРУК 83-97
СОЦІОМОВНІ ТА ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТОСИСТЕМИ ПРИРОДНИХ РЕАЛІЙ НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ PDF
Олександр ЮРЧЕНКО 97-107
СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЦИПРОКАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ PDF
Світлана ЮШКОВА 107-124

Літетратурознавство. Фольклористика

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЛІТЕРАТУРИ ЯК ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЧАСОВИХ І ПРОСТОРОВИХ ВІДНОСИН PDF
Ольга Біличенко 124-137
ІМАГОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА ЛІРИЗМУ МИКОЛИ ПОНЕДІЛКА (НА МАТЕРІАЛІ ГУМОРИСТИЧНИХ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКА) PDF
Ірина Бурлакова 137-145
КОЛІР ЯК СМИСЛ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОМАНУ ЛІНИ КОСТЕНКО «БЕРЕСТЕЧКО» PDF
Андрій Гурдуз, Наталія Кулай 145-156
АНТРОПОЦЕНТРИЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА PDF
Леся Король 156-168
ЗОБРАЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ КАТАСТРОФ У ТВОРАХ ДЖ. УІНДЕМА ТА ДЖ. КРІСТОФЕРА PDF
Марія Кулешір 168-181
СВОЄРІДНІСТЬ ДЕТЕКТИВНОГО НАРАТИВУ В ПРОЗІ МАРЕКА КРАЄВСЬКОГО PDF
Лідія Мацевко-Бекерська 181-196
ЕВОЛЮЦІЯ ГОТИЧНОГО РОМАНУ PDF
Антоніна Мунтян 197-207
СВОЄРІДНІСТЬ ХРОНОТОПУ У ТВОРАХ ІВАНА ФРАНКА «ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА» І ОЛЕКСАНДРА КУПРІНА «ЯМА» PDF
Оксана Огульчанська 207-214
РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ Х.Л. БОРХЕСА У ТВОРАХ У.ЕКО PDF
Ірина РИБАЛКА 214-225
ЛІТЕРАТУРНИЙ ПАРОДІЙНИЙ ДИСКУРС СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ ВІДРОДЖЕННЯ PDF
Олег РОДНИЙ 225-235
КОЛОРИСТИКА ТВОРІВ ВАСИЛЯ ТКАЧУКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИСВІТЛЕННІ ІДЕЙНО-ХУДОЖНІХ ДОМІНАНТ ПРОЗИ ПИСЬМЕННИКА PDF
Христина ФEДОР 235-243
АКТУАЛІЗАЦІЯ АРХЕТИПУ ВІНДІГО У ТВОРЧОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА КАНАДСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ КОРІННОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
Оксана Шостак 243-257
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «МІСТО» ТА ЛЕЙТМОТИВИ РОМАНУ КАРЛОСА РУІСА САФОНА «ГРА АНГЕЛА» PDF
Ірина ШПАК 257-267


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована