№ 31 (2015)

Зміст

Мовознавство. Перекладознавство

Засоби відтворення маніпулятивної імпліцитності у перекладі ділового дискурсу (на матеріалі німецькомовних рекламних листів) PDF
Ірина Баклан 7-18
Дієслівна лексика як художній засіб вербалізації ідеї нещасливого життя в поезії Т. Шевченка PDF
Марія Павлівна Бобро 18-27
Лексико-тематичні конституенти внутрішнього лексикону дитини молодшого дошкільного віку PDF
Наталія Галунова 27-40
Формування та функціонування англійської галузевої термінології у процесі розвитку авіації PDF
Наталія Глушаниця 40-52
Дієслівні синоніми на позначення акту мовлення у оповіданнях Ірини Вільде PDF
Тетяна Гульченко 52-61
Переклад українською мовою англійських авіаційних термінів зкорінними лексемними морфемами PDF
Ганна Межжеріна 61-71
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ AIRPORT В СТРУКТУРІ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (на матеріалі роману А. Хейлі «Аеропорт») PDF
Анжела Вікторівна Посохова 72-80
Переклади текстів транспортної галузі: проблеми та перспективи PDF
Тетяна Смірнова 80-90
Концепт Suistainable development у концептосистемі екологічного дискурсу PDF
Алла Раду 90-105
Економічний дискурс як засіб маніпуляції PDF
Світлана Рибачок 105-116

Літетратурознавство. Фольклористика

Внутрішній Комунікаційний простір проповідей Лазара Барановича PDF
Ольга Беліченко 117-131
ПОЕТИЧНО-МИСТЕЦЬКА СКЛАДОВА ТВОРЧОГО ДОРОБКУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В КОНТЕКСТІ ФОЛЬКЛОРУ ТА ЕТНОГРАФІЇ PDF
Тетяна Жалко 131-148
ТВОРЧІСТЬ О.БОГАЧУКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Наталія Зозуля 148-159
ІСТОРІОГРАФІЯ ТВОРЧОСТІ ГАРТА КРЕЙНА PDF
Анна Колісниченко 159-169
ФУНКЦІЇ ЕКФРАЗИСУ В РОМАНІ ГЕНРІ ДЖЕЙМСА «ЖІНОЧИЙ ПОРТРЕТ» PDF
Олена Нагачевська 169-178
ПРОВІДНІ ОРІЄНТИРИ ПОРІВНЯЛЬНИХ СТУДІЙ ТИПОЛОГІЇ ПСЕВДОМОРФНИХ ПЕРСОНАЖІВ PDF
Олександра Ніколова 178-193
РОЛЬ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА В ІСТОРІОГЕНЕЗІ НАЦІЇ (на матеріалі літературно-критичних праць Уласа Самчука) PDF
Iрина Руснак 193-214
АНТЕЇСТИЧНІ ІНТЕНЦІЇ У НОВЕЛАХ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА С. КОДЖАГЬОЗА PDF
Надія Сенчило 214-222
ЕКСПРЕСИВНО-ВИРАЖАЛЬНА РЕЦЕПЦІЯ КОЛЬОРУ В ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО PDF
Юлія Соколовська 222-231
ВАСИЛЬ ТКАЧУК КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗГОРТАННЯ НИМ СТЕФАНИКІВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ PDF
Христина Федор 231-243
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЕНОМЕНУ ТИШІ У КОМПІЛЯТИВНИХ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ МОДИФІКАЦІЯХ ТВОРЧОЇ ПАЛІТРИ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА PDF
Ольга Шарагіна 243-252
ПСИХОІСТОРИЧНИЙ КОД РОМАНУ «ТРЬОХДЕННИЙ ШЛЯХ» ДЖОЗЕФА БОЙДЕНА PDF
Оксана Шостак 253-269


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована