№ 18 (2009)

Зміст

Мовознавство. Перекладознавство

ТИПИ КОМПЛЕКСНИХ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ PDF
Юлія ФРОЛОВА
АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА РЕКЛАМА: ЛІНГВІСТИЧНІ І КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ СТИЛЕТВОРЕННЯ PDF
Олена ДУБЕНКО
СИНТАКСИЧНІ ІМПЛІЦИТНІ СТРУКТУРИ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ PDF
Леся ЛЕПКО
РОЛЬ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ У СТАНОВЛЕННІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА PDF
Ірина СІЛЮТІНА
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ PDF
Анна СКОРОФАТОВА
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВСТАВНИХ І ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПОВІСТЯХ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА “ОБЛОГА” ТА “КЛИМКО” PDF
Ганна ЗВЯГІНА
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНО-КОГНІТИВНІ ЧИННИКИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ PDF
Людмила БОРСУК
ДАВНЬОГРЕЦЬКІ ЖІНОЧІ ІМЕНА У НОВОЗАВІТНОМУ ТЕКСТІ PDF
Галина ТИМОШИК


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована