№ 29 (2014)

Зміст

ІНВЕКТИВИ В КОНФЛІКТНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Наталія ВОЙЦЕХІВСЬКА 323-333
МОВЛЕННЄВА КАРТИНА СВІТУ ВІКТОРІАНЦІВ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ PDF
Марія ЛЕВІЩЕНКО 333-345
ВЕРБАЛЬНИЙ ПРОСТІР СЛІВ-СИМВОЛІВ У МОВОТВОРЧОСТІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА PDF
Наталія МУЗИЧЕНКО 345-356
МЕТОДОЛОГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ У БАРОКОВОМУ ТЕКСТІ PDF
Ольга ПИТЮР 357-369
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ В ЖУРНАЛЬНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ ГЕНДЕРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ І НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ) PDF
Олена ПЛОТНІКОВА, ВІКТОРІЯ ВЕРШИНІНА 369-380
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ PDF
Тетяна ПОГРІБНА 380-389
МОВНО-ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНОГО МІКРОКОСМУ У ТВОРАХ ЮРІЯ ВУХНАЛЯ PDF
Володимир ПОДРИГА 389-399
ПІСНЯ «МАРІЧКА» ЯК ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОПУЛЯРНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Світлана ТЕЛЕШМАН 399-409
КУЛЬТУРОСПЕЦИФІЧНІ СЛОВА У РОЛІ ЗАПОЗИЧЕНЬ В ЕТНІЧНИХ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) PDF
Олена ФІЛЬ, Галина ПРИСТАЙ 409-420
ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ СПІВРОЗМОВНИКІВ У ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ PDF
Тетяна ЧУХЛІБ, Людмила СКУРАТІВСЬКА 420-428

Мовознавство. Перекладознавство

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ СЛОВА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД PDF
Ольга АНТОНОВА 9-18
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНО-МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ ТВОРІВ М. ГОГОЛЯ) PDF
Віра БАЗОВА 18-27
АКСІОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ У СКЛАДІ ЛЕКСИКО–СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ «ЖИТИ, ІСНУВАТИ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
Мария БОБРО 28-35
ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В МАЛІЙ ПРОЗІ РОАЛЬДА ДАЛА: МІЖ ГОТИКОЮ ТА НЕОГОТИКОЮ PDF
Ольга БОЧКАР 35-47
ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ДОМІНАНТА ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ ЛІНИ КОСТЕНКО (НА ОСНОВІ ІСТОРИЧНИХ РОМАНІВ У ВІРШАХ «БЕРЕСТЕЧКО» ТА «МАРУСЯ ЧУРАЙ») PDF
Уляна ГАЛІВ 47-56
ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ ПІДРЯДНОЇ Й ГОЛОВНОЇ ЧАСТИНИ У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ (на матеріалі сучасної української художньої прози) PDF
Маргарита ГОЛТВЕНИЦЬКА 56-64
ЗАСОБИ СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ В ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ ОРАТОРСЬКІЙ ПРОМОВІ НА МОРФОЛОГІЧНОМУ ТА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ АМЕРИКАНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ) PDF
Аліна ГУЗАК 64-72
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ФОРМУВАННЯ PDF
Ірина КОЗЛОВЕЦЬ 73-82
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТЕРМІНОСИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Зоя КУДЕЛЬКО 82-90
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФАУСТІВСЬКОГО СЮЖЕТУ В РОМАНІ КРІСТОФЕРА ФАУЛЕРА «СПАНКІ» PDF
Катерина ЛАБАЙ 90-102
МАГРИБСЬКА ВЕРСІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМООТОТОЖНЕННЯ PDF
Ігор ЛОГВІНОВ 102-111
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СУФІКСАЦІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЗНАЧЕННЯ ЇХ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПОЛІТОЛОГІЇ PDF
Алла ЛЯШИНА 111-118
МОТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПОШУК «НЕВИПАДКОВОСТЕЙ» У ВЕРБАЛЬНОМУ ВТІЛЕННІ МОВНИХ СМИСЛІВ PDF
Олександр ПОЛІЩУК 118-129
ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ PDF
Андріана РАТІ 129-139
СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ АНТОНІНИ ТИМЧЕНКО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ГАРЯЧІ НИТКИ») PDF
Олеся ТЄЛЄЖКІНА 139-149
УСТАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ У ПЕРІОД КІНЦЯ ХХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF
Ірина ЯРОШЕВИЧ 149-158

Літетратурознавство. Фольклористика

ФОЛЬКЛОРНІ АРХЕТИПИ В «ПОЛІСЬКОМУ ПІЛІГРИМІ» ГАЛИНИ ЯСТРУБЕЦЬКОЇ PDF
Катерина АНДРІЙЧУК 159-167
ФЕНОМЕН ГУЦУЛЬСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНТЕЇЗМУ У МАЛІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Тетяна БИКОВА 168-180
КОМПАРАТИВНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ФОТОМИСТЕЦТВА ТА МИСТЕЦТВА СЛОВА (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ БРУНО ШУЛЬЦА) PDF
Олена БИСТРОВА 180-191
РОЛЬ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20-40Х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РУХ ТА ЗАХОПЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ТРАДИЦІЯМИ PDF
Ольга БЛИК 191-200
ВОЛИНСЬКІ ЩЕДРІВКИ: ДО ПИТАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СПЕЦИФІКИ РЕГІОНУ PDF
Олена БОЙЧУК 200-209
ОБ’ЄКТИВАЦІЯ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ ВЕРХ/НИЗ У ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ PDF
Тетяна ГОНЧАРУК 209-220
РОЛЬ РЕЛІГІЙНИХ ЗВОРОТІВ У МОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВИБРАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РОМАНІВ) PDF
Анна КШИВІЦКА-УСТШИЦКА, Лариса КОЛОДІНА 220-230
ЕТИМОЛОІГЧНА ГЛИБИНА ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ДРАМИ PDF
Дмитро ПЕРЕВЕРЗЄВ 230-240
ФОЛЬКЛОРНА КАРТИНА РЕМІСНИЧОГО ЖИТТЯ ГОНЧАРІВ У ЧАСО-ПРОСТОРОВИХ ВИМІРАХ PDF
Марія ПОШИВАЙЛО 240-250
ПЕЙЗАЖ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ У ПРОЗІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО PDF
Юлія СОКОЛОВСЬКА 250-260
ВАСИЛЬ ТКАЧУК В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Христина ФEДОР 260-278
ПЕРЕСОПНИЦЬКИЙ РУКОПИС: ТВОРЦІ І МЕЦЕНАТИ PDF
Микола ФЕДОРИШИН 278-291
ОБРАЗ БОЖОЇ МАТЕРІ У ТВОРЧОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ ПИСЬМЕННИЦЬ ІНДІАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ЛЕСЛІ МАРМОН СІЛКО ТА ЛУЇЗ ЕРДРІЧ PDF
Оксана ШОСТАК 301-314
ІНТЕРТЕКСТ ШЕКСПІРІВСЬКИХ СОНЕТІВ У РОМАНІ ЕНТОНІ БЕРДЖЕССА «НА СОНЦЕ НЕ СХОЖІ» PDF
Ганна ШУЛЬГА 314-322
КАРДИНАЛЬНІ ТА ЛОЯЛЬНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ З ЖАНРОВОЮ ФАКТУРОЮ ДРАМИ 1990-Х РОКІВ PDF
Олена ЦОКОЛ 291-301


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована