Інтеракційна модель комунікації та її реалізація в педагогічному дискурсі

А. ШЕЛЯКІНА

Анотація


Стаття присвячена дослідженню ролі інтеракційної моделі комунікації в педагогічному дискурсі. Розглянуто основні характеристики педагогічної взаємодії, сучасні підходи до моделювання процесу комунікації, особливості кооперативного спілкування, основні елементи процесу комунікації. До основних умов реалізації інтеракційної моделі комунікації в педагогічній сфері належать: наявність адресанта й адресата, які виступають у певних соціальних ролях, володіють спільним вербальним комунікативним кодом та іншими невербальними засобами комунікації, дотримуються правил спілкування; побудова та адекватне розуміння повідомлень як адресатом, так і адресантом; наявність спільного комунікативного простору; попередження і подолання можливих комунікативних перешкод; вибір ефективних засобів комунікації

Ключові слова


педагогічний дискурс; інтеракційна модель комунікації; адресант; адресат; повідомлення; комунікативний шум; зворотній зв’язок; комунікативний контекст; канал; декодування; ефективна комунікація; кооперативне спілкування

Посилання


Бахарева О. Етапи інтерактивного формування лексичної компетенції майбутніх магістрів військового управління [Текст] / О. Бахарева // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2013. – С. 9 – 12.

Волкова Т. Педагогический дискурс и дискурсивно- педагогическая модель перевода [Электронный ресурс] / Т. Волкова // Весник ЧелГУ, 2011. – Вип. 60. – С. 39 – 41.

Ежова Т. В. К проблеме изучения педагогического дискурса [Электронный ресурс] / Т. В. Ежова // Весник ОГУ. – №2, 2006. – С. 52 – 56.

Жароїд Ю. Комунікативний метод навчання у викладанні іноземної мови [Текст] / Ю. Жароїд // Подолання мовних та комунікативних барєрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2013. – С. 200 – 204.

Клекина Е. Стратегии и тактики развертывания мультимодальной интеракции в педагогическом дискурсе [Электронный ресурс] / Е. Клекина// Весник ВолГУ, 2012. – Вип. 10. – С. 153 – 155.

Конопляник Л. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів технічних спеціальностей засобами інтерактивних технологій [Текст] / Л. Конопляник // Подолання мовних та комунікативних барєрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2013. – С. 69 – 72.

Мицич П. Как вести деловые беседы / П. Мицич – М.: Экономика, 1987. – 208 с.

Пришупа Ю. Комунікативно-діяльнісний підхід як метод самоосвітньої компетентності [Текст] / Ю. Пришупа // Подолання мовних та комунікативних барєрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2013. – С. 108 – 110.

Черкашин С. Використання мультимедійних засобів та інтерактивних методів у процесі навчання іноземних мов [Текст] / С. Черкашин // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2013. – С. 328 – 333.

Швед О. Нові засоби невербальної візуальної комунікації [Текст] / О. Швед // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2013. – Вип. 28. – С. 355 – 366.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована