МОВНО-ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНОГО МІКРОКОСМУ У ТВОРАХ ЮРІЯ ВУХНАЛЯ

Володимир ПОДРИГА

Анотація


У статті розглядається проблема створення мовно-художньої моделі локального  мікрокосму  у  творах  Юрія  Вухналя.  Письменник, змальовуючи  образ  сучасного  собі  сільського  життя,  увиразнив  його відповідними лексемами, за допомогою  яких не лише позначив реальні топоси (вулиця, двір, хата) об‘єкти (піч), предмети (чапля), а й акцентував на  дусі  часу,  відтінюючи  його  новотворами,  іншомовними  словами. Користуючись засобами гумору, оповів про некультурного парубка, який веде аморальний спосіб життя пристосуванця.

Ключові слова


модель; мікрокосм; лексика; топоси; твори; гумор.

Посилання


Вухналь Юрій. Життя та діяльність Федька Гуски / Юрій Вухналь. – Б.м. : б.р. – 38 с. // Режим доступу: diasporiana.org.ua.

Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке [изд. 3-е, стереотип.] / Г. В. Колшанский. – М. : КомКнига, 2006. – 128 с.

Леонтьев А. Н. Образ мира // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 томах / А. Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 2. – С. 251–261.

Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. Избранные статьи в 3 томах / Ю. М. Лотман. – Таллин : Александра, 1992. – Т. 1. – С. 413–447.

Редакція. [Передмова] // Вухналь Юрій. Життя та діяльність Федька Гуски / Юрій Вухналь. – Б.м. :

б.р. – С. 3–4. – Режим доступу: diasporiana.org.ua.

Чуб Д. Талановитий гуморист і сатирик Юрій Вухналь (1906–1937) // Чуб Д. Люди великого серця [статті, розвідки, спогади] / Д. Чуб. – Мельбурн : Ластівка, 1981. – С. 235–240.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована