ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО МІФУ В П’ЄСІ М. КУЛІША «ВІЧНИЙ БУНТ»

Катерина СОКОЛОВА

Анотація


У статті розглянуто проблему художнього втілення соціального міфу у п’єсі Миколи Куліша «Вічний бунт». Драматург відобразив у тексті соціальний міф 20–30-х рр. та показав деякі сторони тогочасного суспільства. Крізь призму іронії він відображує тоталітарну систему, розвінчує її соціальний міф, зображує тиск радянської влади на маси. Оскільки риси радянської ідеології відтворювалися як на сторінках «соціально замовленої» літератури, так і на сцені радянського театру, М. Куліш намагався достукатись до глядачів через свої п’єси і вплинути на формування людської свідомості.


Ключові слова


соціальний міф; М. Куліш; «Вічний бунт»; ідеологія; радянська література 20-30-х рр.; драматургія

Посилання


Барбакадзе, М. (2006) Андрей Синявский (Абрам Терц). Что такое социалистический реализм. Взято з http://antology.igrunov.ru/authors/synyavsky/1059651903.html.

Вакуленко, Д. (1977) Герой-трудівник у драматургії І. Микитенка. Радянське літературознавство. 3, 12–24.

Даниленко, Ю. (2008) Соціальна міфологія як соціокультурний феномен (філософський аналіз) (Автореф. дис. канд. філос. наук), Київ.

Заблоцька, С. (2007) Символіка драм Миколи Куліша як елемент поетики абсурду. Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. 22, 17–19.

Кисельов, Й. (1964) Микола Куліш. Київ: Радянський письменник, 290–326.

Кузякіна, Н. (1970) «Вічний бунт». Київ: Радянський письменник, 370 – 395.

Куліш, М. (1990) Вічний бунт. Київ: Дніпро.

Лісовий, В (2002) Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис. 494–459.

Осипов, Г. (2000) Социальное мифотворчество и социальная практика. Москва: НОРМА.

Острик, М. (1959) Драматургія Миколи Куліша. Література в школі. 4, 17–26.

Плахтій, Т. (2003) Поетика драм Миколи Куліша: традиції та новаторство (цикл статей). Взято з http://ruthenia.info/txt/biletskv/plahtt/ukc.html

Працьовитий, В. (1999) Національна природа характеру. Львів: Ліга-Прес.

Стех, М. (2004) Революція маленької людини. Сучасність. 11, 102–118.

Танюк, Л. (2011) Етичні колізії на звуженій сцені. Людина і політика. 5, 3–14.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована