ТЕХНОЛОГІЯ СТОРІТЕЛЛІНГУ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Марина РУДІНА, Оксана ШВАНОВА

Анотація


Розглянуто сторітеллінг як технологію формування фахової компетентності майбутніх перекла-дачів. Зазначено, що традиційні технології навчання іноземних мов і перекладу потребують онов-лення відповідно до вимог і запитів студентів. Висвітлено здобутки вітчизняних і зарубіжнихнауковців з упровадження сторітеллінгу в освіті. Відзначено, що сторітеллінг інтегрує засади пси-хології, педагогіки, дидактики, аксіології, лінгвістики, риторики, сприяє навчанню студентів іно-земної мови й перекладу на основі комунікативного підходу, актуалізує потребу формування іншо-мовної компетентності, лінгвокраїнознавчих знань, перекладацької компетентності, загальноїерудиції.

Ключові слова


сторітеллінг; іншомовна компетентність; майбутні перекладачі; перекладознавство, інтегроване навчання

Посилання


Панченко О.І. (Ред.). (2016) Іншомовний дискурс: складові, проблеми вивчення та навчання: Колективне

наукове дослідження. Взято з

http://lingvodnu.com.ua/ downloads/2016_9.pdf.

Общие принципы организации обучения переводу.

(2016). Взято з http://studbooks.net/1026687/ literatura/

obschie_printsipy_org .

Селіванова О. (2008). Сучасна лінгвістика: напрями

та проблеми. Полтава: Довкілля-К.

Britell J.K. (1980). Competency and Excellence:

Munimum Competency Achievement Testing.

Berekley: Taeger R.M.& Tittle C.K.

David M. Armstrong. (1992) Managing by Storying

Around: A New Method of Leadership. New York:

Doubleday Currency.

Eugene A. Nida. (1991) Theories of Translation. (Vol. IV,

рр. 19-32). Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/

viewdoc/download?doi.

KollerW. (1991) Einführung in Übersetzung Swissenshaft.

Wiesbaden.

Rossiter M. (2002) Narrative and stories in adult teaching

and learning: ERIC Clearinghouse on Adult Career

and Vocational Education. Columbus: OH.

Savory T. (1952) The Art of Translation. London.

Retrieved from http://catalogue.nla.gov.au/Record.

Retrieved from (2016) http://www.britishcouncil.

org.ua/year-of english/updates/blog/foreign languagelife-

skill.

Retrieved from (2018) http://visnyk.chnpu.edu.ua/

?wpfb_dl=3673.

Retrieved from (2005) https://www.readanybook.com/

ebook/how-to-tell-stories-to-children-and-some-stories-

to-tell-3817.

Retrieved from (2017) http://waucondastore.com.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована