ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Ірина КРУТЬ

Анотація


Стаття присвячена проблемі політичної лінгвістики, її цілям та об’єктам зацікавлення. Розглядаються ключові концепти політичної агітації як маркер агітаційної стратегії: є дуже показовими ключові слова, на які робить акцент штаб кандидата, а також характер лексики, за ними можна визначити на якого виборця зорієнтована агітація і які емоції чи думки актуалізує кандидат. Тематичні групи лексики є важливими для характеристики серйозності та масштабності намірів.

Ключові слова


політична лінгвістика; ключові концепти; тематичні групи лексики; політичний дискурс; експресивно забарвлена лексика.

Посилання


Lazarsfeld Paul, and Morris Rosenberg (eds.) (1958). The Language of Social Research: A Reader in the Methodology of Social Research. Glencoe, 111.: Free Press.

Matoré Georges. La Méthode en lexicologie. Domaine français [Електронне видання] Режим доступу : http://www.jstor.org/stable/40521299?seq=1#page_scan_tab_contents

Raymond Williams. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society / Raymond Williams. − Oxford University Press, USA, 1985. – 349 p.

Апресян Ю.Д. Избранные труды. / Ю. Д. Апресян − Том I. Лексическая семантика (синонимические средства языка) − М.: Языки русской культуры, 1995. − 464 с.

Діденко М. О. Політичний виступ як тип тексту (на матеріалі виступів німецьких політичних діячів кінця 20 століття) : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / М. О. Діденко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. − О., 2001. − 19 c.

Загнітко А. Сучасний політичний газетний дискурс: типологічні вияви й особливості синтаксису [Текст] / А. Загнітко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.16 – Донецьк: Східний видавничий дім, 2007. – С. 5–20

Конкретний результат. – 2015. − №2, 3.

Лазаренко Л. Досвід мовних політик світу й українська перспектива // Українська мова, 2002, №4. – С.3-22.

Липпман, Уолтер. Общественное мнение / Пер. с англ. Т.В. Барчуновой Редакторы перевода К.А. Левинсон, К.В. Петренко. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. — 384 с.

Мараховська Н. Лінгвістичний вимір політичної комунікації / Н. Мараховська // Лінгвістичні студії. − 2011. − Вип. 23. − С. 170-174

Масенко Л.Т. Мова і політика. – 2-ге вид., доп. – К.: Соняшник, 2004. – 120 с.

Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики Навч. посіб. / Г. Мацюк — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — 212 с.

План Берези [Електронне видання] Режим доступу: http://rishuchi.com/novyny/2006-plan-berezi/

Половинко Вікторія. Борислав Береза: Якщо вибори мера виграє Кличко – програє Київ / Вікторія Половинко [Електронне видання] Режим доступу: http://ua1.com.ua/publications/borislav-bereza-yakshcho-vibori-mera-vigrae-klichko-prograe-kijiv-8166.html

Програма Віталія Кличка [Електронне видання]: Режим доступу http://kiev.klichko.org/program/

Програма Олександра Омельченка [Електронне видання] Режим доступу: http://yednist.org/

Програма Сергія Гусовського [Електронне видання]: Режим доступу http://kyiv.samopomich.ua/gusovsky/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована