Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 13, № 4 (53) (2011) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ РИЗИКІВ Анотація   PDF
О.Є. Архипов, С.А. Архіпова
 
Том 9, № 3(34) (2007) Концептуальні положення інформаційної безпеки автоматизованих систем організації повітряного руху Анотація   PDF
Володимир Олександрович Клименко
 
Том 16, № 1 (2014) Концептуальна модель інформаційно-моніторингової системи національної безпеки Анотація   PDF
Володимир Юрійович Богданович, Андрій Леонідович Висідалко
 
Том 15, № 3 (2013) Концептуальна модель НВЧ каналу витоку інформації в колі електроживлення Анотація   PDF
Валерій Валерійович Козловський, Роман Михайлович Лисенко
 
Том 8, № 3(30) (2006) Концепція створення вітчизняних спеціальних цифрових систем передачі інформації Анотація   PDF
Володимир Михайлович Шокало, Олександр Іванович Цопа
 
Том 7, № 2(23) (2005) Концепція створення системи електронних документів Анотація   PDF
Сергій Миколайович Головань, Олена Олексіївна Мелешко, Леонід Миколайович Щербак
 
Том 19, № 1 (2017) Кореляція подій в SIEM-системах на основі немонотонного виведення Анотація   PDF
Юрий Яковлевич Самохвалов, Сергей Васильевич Толюпа
 
Том 18, № 1 (2016) Криптографічні застосування індикаторних матриць систем функцій Уолша Анотація   PDF
Анатолий Яковлевич Белецкий
 
Том 15, № 2 (2013) Криптографічні застосування узагальнених матриць Галуа і Фібоначчі Анотація   PDF
Олександр Анатолійович Білецький
 
Том 13, № 1 (50) (2011) КРИПТОГРАФІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В МОБІЛЬНОМУ ЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
Ю.Л. Пархуць
 
Том 13, № 3 (52) (2011) КРИПТОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГНІЗДОВИХ SPN-МЕРЕЖ З S-БОКСАМИ РОЗМІРОМ 16x16 БІТ Анотація   PDF
О.М. Бевз, В.М. Папінов
 
Том 19, № 3 (2017) Криптографічний метод захисту критичних авіаційних інформаційних систем Анотація   PDF
Сергій Олександрович Гнатюк, Василь Миколайович Кінзерявий, Берік Бахитжанович Ахметов, Каріна Сергіївна Кириченко, Кирило Петрович Ануфрієнко
 
Том 12, № 1 (46) (2010) КРИПТОСИСТЕМА С «ВИРТУАЛЬНЫМ КЛЮЧОМ» Анотація   PDF
В.В. Климентов, А.С. Трощило
 
Том 18, № 4 (2016) Критерій виявлення як впливовий фактор обсягу бази даних біометричних систем контролю доступу Анотація   PDF
Андрей Алексеевич Фесенко
 
Том 14, № 3 (56) (2012) Критерій оптимізації періодичності контролю технічного стану телекомунікаційних систем Анотація   PDF
Игорь Алексеевич Мачалин
 
Том 3, № 1(6) (2001) Критерій оцінки якості функціонування засобів захисту інформації Анотація   PDF
Олексій Володимирович Зуєв, Юрій Михайлович Хмелько, Дмитро Володимирович Чирков
 
Том 12, № 2 (47) (2010) КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ Анотація   PDF
В.С. Орленко, Е.О. Тискина, В.А. Хорошко
 
Том 19, № 4 (2017) Критична інформаційна інфраструктура України: терміни, сектори і наслідки Анотація   PDF
Олександр Григорович Корченко, Юрій Олександрович Дрейс, Ольга Олександрівна Романенко
 
Том 12, № 1 (46) (2010) ЛІНІЙНІ МОДЕЛІ МОВНОГО СИГНАЛУ З ЛОКАЛЬНО-ПОСТІЙНИМИ ПАРАМЕТРАМИ Анотація   PDF
Н.И. Демьян, В.А. Осмаловский, В.А. Хорошко
 
Том 12, № 2 (47) (2010) ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА Анотація   PDF
Н.И. Демьян, В.А. Осмоловский, В.А. Хорошко
 
Том 7, № 2(23) (2005) "Логічні" та "фізичні" захисти програмного забезпечення від несанкціонованого копіювання Анотація   PDF
Юрій Леонідович Гальчевський, Олександр Олександрович Гайша
 
Том 13, № 1 (50) (2011) МІЖНАРОДНІ НОРМИ ЩОДО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ INTERNET Анотація   PDF
О.І. Стельмаховська, В.В. Шорошев
 
Том 19, № 1 (2017) Маскування таблиць бази даних із використанням технології SQL CLR Анотація   PDF
Михаил Владимирович Коломыцев, Светлана Александровна Носок, Анастасия Евгениевна Мазуренко
 
Том 20, № 4 (2018) Масштабування та посилення захисту даних веб-додатку відповідно до вимог стандартів PCI DSS, HIPAA/HITECH, FEDRAMP Анотація   PDF
Михайло Олексійович Колпаков, Андрій Борисович Петренко
 
Том 13, № 2 (51) (2011) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ Анотація   PDF
М.В. Капустян, В.А. Хорошко
 
Том 17, № 2 (2015) МАТЕМАТИЧНІ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНІ МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ ЗАЛІЗНИЦЬ Анотація   PDF
Олександр Іонович Стасюк, Руслан Валентинович Грищук, Лідія Леонідівна Гончарова
 
Том 18, № 2 (2016) Математичні моделі оцінки та прогнозування надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в системі урядового зв’язку Анотація   PDF
Сергій Євгенович Гнатюк
 
Том 13, № 1 (50) (2011) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СТАНОМ СИСТЕМИ Анотація   PDF
В.Б. Дудикевич, Ю.Р. Гарасим
 
Том 8, № 3(30) (2006) Математична модель системи мобільного радіозв'язку з регулюванням потужності передавача в каналі MS-BS і компенсацією адитивних завмирань Анотація   PDF
Володимир Іванович Гостєв
 
Том 6, № 4(21) (2004) Матриці опорів мікрополоскових двовимірних багатополюсників різної форми Анотація   PDF
Валерій Валерійович Козловський
 
Том 11, № 2(43) (2009) Матриця чутливості систем захисту Анотація   PDF
Любомир Теодорович Пархуць, Олена Олегівна Тіскіна, Володимир Олексійович Хорошко
 
Том 14, № 4 (57) (2012) Матричні криптографічні перетворення в задачах захисту цілісності інформації Анотація   PDF
В’ячеслав Сергійович Василенко, Олена Вікторівна Дубчак, Микола Юрійович Василенко
 
Том 16, № 4 (2014) Метод a-рівневої номіналізації нечітких чисел для систем виявлення вторгнень Анотація   PDF
Анна Александровна Корченко
 
Том 17, № 3 (2015) МЕТОД n-КРАТНОГО ІНКРЕМЕНТУВАННЯ ПОРЯДКУ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗМІННИХ НА ОСНОВІ ЧАСТКОВОГО РОЗШИРЕННЯ БАЗИ Анотація   PDF
Александр Григорьевич Корченко, Бахытжан Сражатдинович Ахметов, Светлана Владимировна Казмирчук, Майгуль Несипалдиевна Жекамбаева
 
Том 16, № 4 (2014) Метод n-кратного зниження кількості термів лінгвістичних змінних в задачах аналізу і оцінювання ризиків Анотація   PDF
Александр Григорьевич Корченко, Бахытжан Сражатдинович Ахметов, Светлана Владимировна Казмирчук, Андрей Юрьевич Гололобов, Нургуль Абадуллаевна Сейлова
 
Том 21, № 4 (2019) Метод ідентифікації функціонального профілю захисту Анотація   PDF
Олександр Григорович Корченко, Анатолій Миколайович Давиденко, Максим Радуйович Шабан, Ігор Сергійович Іванченко
 
Том 17, № 2 (2015) МЕТОД ІНКРЕМЕНТУВАННЯ ПОРЯДКУ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗМІННИХ ДЛЯ СИСТЕМ АНАЛІЗУ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ Анотація   PDF
Олександр Григорович Корченко, Світлана Володимирівна Казмірчук, Юлія Борисівна Коваленко, Андрій Юрійович Гололобов
 
Том 17, № 2 (2015) МЕТОД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДЕРЖАВНИХ ВІДЕОІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ СЕМАНТИЧНОЇ ЦІЛІСНОСТІ В СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ Анотація   PDF
Володимир Вікторович Баранник, Юрій Миколайович Рябуха
 
Том 16, № 2 (2014) Метод інформаційно-аналітичної підтримки управління інформаційною безпекою на основі системного підходу Анотація   PDF
Дмитро Валерійович Домарєв
 
Том 21, № 1 (2019) Метод автентифікації користувачів інформаційних систем за їх рукописним почерком з багатокроковою корекцією первинних даних Анотація   PDF
Олександр Григорович Корченко, Анатолій Миколайович Давиденко, Олена Олександрівна Висоцька
 
Том 21, № 1 (2019) Метод активного захисту інформації від зняття лазерними системами акустичної розвідки Анотація   PDF
Віталій Сергійович Катаєв, Юрій Євгенович Яремчук
 
Том 14, № 3 (56) (2012) Метод аналізу і оцінки величини можливої шкоди національній безпеці держави у сфері охорони державної таємниці Анотація   PDF
Олександр Григорович Корченко, Світлана Володимирівна Казмірчук, Юрій Олександрович Дрейс
 
Том 14, № 3 (56) (2012) Метод багатокритеріального аналізу ефективності функціонування та забезпечення інформаційної безпеки інфокомунікаційних систем Анотація   PDF
Сергій Васильович Толюпа
 
Том 10, № 4(41) (2008) Метод багатошляхової багатокритеріальної маршрутизації для підвищення рівня захищеності комп'ютерних мереж Анотація   PDF
Оксана Петрівна Мартинова, Володимир Леонідович Баранов
 
Том 9, № 4(36) (2007) Метод визначення показника стійкості до загроз системи забезпечення безпеки інформації Анотація   PDF
Олександр Павлович Доренський
 
Том 16, № 3 (2014) Метод визначення цінності інформаційних активів організації Анотація   PDF
Максим Витальевич Кобрин, Владимир Владимирович Скичко
 
Том 17, № 2 (2015) МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ІНЦИДЕНТІВ/ПОТЕНЦІЙНИХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ Анотація   PDF
Микола Петрович Карпінський, Анна Олександрівна Корченко, Андрій Іванович Гізун
 
Том 14, № 4 (57) (2012) Метод виявлення аномалій породжених кібератаками в комп’ютерних мережах Анотація   PDF
Александр Ионович Стасюк, Анна Александровна Корченко
 
Том 15, № 4 (2013) Метод виявлення та ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних системах Анотація   PDF
Анна Олександрівна Корченко, Андрій Іванович Гізун, Владислава Вікторівна Волянська, Казмірчук Світлана Володимирівна, Сергій Олександрович Гнатюк
 
Том 12, № 2 (47) (2010) МЕТОД ЗАГАЛЬНОГО РЕЗЕРВУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
В.Б. Дудикевич, Ю.Р. Гарасим
 
Том 15, № 3 (2013) Метод кодування динамічних зображень стаціонарного фону в інфокомунікаційнних системах Анотація   PDF
Володимир Вікторович Бараннік, Альберт Анатолійович Леках, Борис Володимирович Остроумов
 
Том 15, № 4 (2013) Метод кодування для підвищення безпеки відеоінформації аеромоніторінга надзвичайних ситуацій Анотація   PDF
Володимир Вікторович Бараннік, Олег Сергійович Куліца
 
Том 19, № 4 (2017) Метод кодування значущих структурних характеристик трансформанти для підвищення цілісності аеро-фотознімків в системі повітряної розвідки Анотація   PDF
Владимир Викторович Баранник, Александр Павлович Мусиенко, Денис Анатолиевич Тарасенко
 
Том 15, № 2 (2013) Метод компресії зображень в телекомунікаційних системах на основі усунення структурної надмірності Анотація   PDF
Володимир Вікторович Бараннік, Олександр Миколайович Додух
 
Том 18, № 3 (2016) Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах Анотація   PDF
Олександр Григорович Корченко, Віктор Олександрович Гнатюк, Євгенія Вікторівна Іванченко, Сергій Олександрович Гнатюк, Нургуль Абадуллаєвна Сєйлова
 
Том 12, № 3 (48) (2010) МЕТОД МНОГОУРОВНЕВОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ Анотація   PDF
О.П. Мартынова
 
Том 17, № 1 (2015) МЕТОД ОЦІНКИ РІВНЯ КРИТИЧНОСТІ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ КРИЗОВИМИ СИТУАЦІЯМИ Анотація   PDF
Анна Олександрівна Корченко, Валерій Анатолійович Козачок, Андрій Іванович Гізун
 
Том 8, № 2(29) (2006) Метод оцінки стійкості сгеганографічних алгоритмів до збурюючих перетворень Анотація   PDF
Алла Анатоліївна Кобозєва, Ірина Іллівна Маракова
 
Том 9, № 1(32) (2007) Метод підвищення стійкості стеганографічних методів до збурювальних дій Анотація   PDF
Алла Анатоліївна Кобозєва, Ірина Іллівна Маракова
 
Том 10, № 3(39) (2008) Метод перевірки ефективності захисту акустичної інформації Анотація   PDF
Олег Володимирович Рибальский
 
Том 20, № 1 (2018) Метод перетворення інтервалів у нечіткі числа для систем аналізу і оцінювання ризиків інформаційної безпеки Анотація   PDF
Берик Бахытжанович Ахметов, Александр Григорьевич Корченко, Светлана Владимировна Казмирчук, Марина Вячеславовна Коломиец
 
Том 15, № 4 (2013) Метод перетворення еталонів параметрів для систем аналізу і оцінювання ризиків інформаційної безпеки Анотація   PDF
Олександр Григорович Корченко, Світлана Володимирівна Казмірчук, Андрій Юрійович Гололобов
 
Том 9, № 3(34) (2007) Метод побудови досконалих протоколів розподілу декількох секретів із багатоадресним повідомленням, що реалізують сім'ї ієрархій доступу, для підсистем керування доступом інформаційно-телекомунікаційних систем Анотація   PDF
Андрій Леонідович Волошин
 
Том 21, № 3 (2019) Метод проектування та оцінка працюючого одиночного технічного захисту інформації за обраним напрямом злому Анотація   PDF
Борис Евгеньевич Журиленко
 
Том 20, № 3 (2018) Метод протидії атакам посередника у транспарентній системі інтернет голосування Анотація   PDF
Володимир Михайлович Чуприн, Володимир Михайлович Вишняков, Олег Олександрович Комарницький
 
Том 15, № 2 (2013) Метод реверсного кодування структурно-вагових чисел для зниження бітової швидкості відеопотоку Анотація   PDF
Володимир Вікторович Бараннік, Андрій Олександрович Красноруцький
 
Том 16, № 2 (2014) Метод реконструкції зображення на основі дворівневого декодування лінійних перетворень Анотація   PDF
Sergey Viktorovich Turenko, Vladimir Viktorovich Barannik
 
Том 21, № 1 (2019) Метод розподілу навантаження між серверами системи інтернет-голосування Анотація   PDF
Володимир Михайлович Чуприн, Веніамін Валерійович Антонов, Олег Олександрович Комарницький
 
Том 20, № 3 (2018) Метод розробки архітектури глибокої нейронної мережі, призначеної для розпізнавання комп’ютерних вірусів Анотація   PDF
Ігор Анатолійович Терейковський, Олег Володимирович Заріцький, Людмила Олексіївна Терейковська, Володимир Володимирович Погорелов
 
Том 14, № 3 (56) (2012) Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного перекодування інформації Анотація   PDF
Володимир Миколайович Рудницький, Віра Григорівна Бабенко, Сергій Володимирович Рудницький
 
Том 13, № 2 (51) (2011) МЕТОД СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
А.В. Гопиенко, Ю.В. Куц, Е.В. Монченко
 
Том 13, № 4 (53) (2011) МЕТОД СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО ВСТРАИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В НЕПОДВИЖНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛОЖНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ И ПРЯМОГО РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА Анотація   PDF
А.А. Смирнов
 
Том 21, № 2 (2019) Метод структуризації кодових конструкцій на основі Гаусівської змішаної моделі та виділення її компонент Анотація   PDF
Олексій Георгійович Голубничий
 
Том 15, № 3 (2013) Метод трансформування термів лінгвістичної змінної при вирішенні завдань аналізу і оцінювання ризиків інформаційної безпеки Анотація   PDF
Светлана Владимировна Казмирчук
 
Том 16, № 4 (2014) Метод формування імітовставки на основі перестановок Анотація   PDF
Эмиль Витальевич Фауре, Валерий Васильевич Швыдкий, Валентина Александровна Щерба
 
Том 17, № 4 (2015) Метод формування базових детекційних правил для систем виявлення вторгнень Анотація   PDF
Николай Петрович Карпинский, Анна Александровна Корченко, Санзира Тынымбаевна Ахметова
 
Том 19, № 2 (2017) Метод формування кортежів для аналітико-синтетичної кортежної моделі інформаційної безпеки Анотація   PDF
Александр Григорьевич Корченко, Светлана Владимировна Казмирчук, Берик Бахытжанович Ахметов
 
Том 16, № 1 (2014) Метод формування лінгвістичних еталонів для систем виявлення вторгнень Анотація
Анна Олександрівна Корченко
 
Том 15, № 3 (2013) Метод формування перестановок довільної кількості елементів Анотація   PDF
Володимир Андрійович Лужецький, Іван Сергійович Горбенко
 
Том 16, № 2 (2014) Метод шаблонного приховування даних у векторні зображення Анотація   PDF
Владислав Юрійович Ковтун, Олексій Миколайович Кінзерявий, Олександр Леонідович Стокіпний
 
Том 11, № 1(42) (2009) Метод швидкого розрахунку взаємокореляційних властивостей числових послідовностей з використанням ізоморфних коефіцієнтів Анотація   PDF
С Л Волков
 
Том 4, № 4(13) (2002) Методи і засоби несанкціонованого отримання інформації в дротяних каналах зв'язку Анотація   PDF
Ігор Костянтинович Стішенко
 
Том 11, № 3(44) (2009) Методи апроксимації умовних розподілів бінарних ознак в системах розпізнавання Анотація   PDF
Валерій Дмитрович Козюра
 
Том 12, № 2 (47) (2010) МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
О.К Юдін, Е.О. Коновалов, І.Є. Рогоза
 
Том 11, № 3(44) (2009) Методи виявлення та локалізації джерел несанкціонованого випромінювання Анотація   PDF
Наталія Ігорівна Бартків, Ігор Миколайович Коротєєв
 
Том 5, № 3(16) (2003) Методи гарантованого знищення даних на накопичувачах на жорстких магнітних дисках Анотація   PDF
Сергій Романович Коженевський
 
Том 4, № 1(10) (2002) Методи забезпечення ефективного захисту об'єктів від несанкціонованого доступу Анотація   PDF
Олексій Володимирович Зуєв, Валерій Василійович Литвин
 
Том 7, № 2(23) (2005) Методи зменшення часу реалізації операції множення надвеликих чисел для систем захисту інформації Анотація   PDF
Ярослав Вікторович Зінченко
 
Том 16, № 3 (2014) Методи комп’ютерізації та оцінювання рівня захищеності інформації інтелектуальних електроенергетичних мереж Анотація   PDF
Лідія Леонідівна Гончарова
 
Том 11, № 1(42) (2009) Методи коннектевізму та захист в них Анотація   PDF
І А Терейковський
 
Том 18, № 4 (2016) Методи обчислення кореня із залишком з багаторозрядних чисел для рішення задач асиметричної криптографії Анотація   PDF
Степан Дмитриевич Винничук, Александр Васильевич Корнейко, Евгений Васильевич Максименко
 
Том 13, № 2 (51) (2011) МЕТОДИ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМАХ КВАНТОВОЇ КРИПТОГРАФІЇ Анотація   PDF
І.Д. Горбенко, Є.В. Іванченко, С.В. Карпенко, С.О. Гнатюк
 
Том 8, № 2(29) (2006) Методи прихованої передачі даних в провідних каналах тональної час­тоти Анотація   PDF
Євген Олександрович Кулагін
 
Том 11, № 1(42) (2009) Методи та засоби аналізу системи-приманки в процесі зламу Анотація   PDF
В Б Дудикевич, А З Піскозуб, Н П Тимощук, Р П Тимощук, Т В Дуткевич
 
Том 17, № 2 (2015) МЕТОДИ ШИФРУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЕРЕСТАНОВКИ БЛОКІВ ЗМІННОЇ ДОВЖИНИ Анотація   PDF
Володимир Андрійович Лужецький, Іван Сергійович Горбенко
 
Том 16, № 1 (2014) Методика вибору проектного рішення для розгортання захищеної мережі LTE Анотація   PDF
Георгій Філімонович Конахович, Роман Сергійович Одарченко, Вадим Валерійович Ткаченко
 
Том 9, № 1(32) (2007) Методика визначення показника ефективності механізмів захисту інформації Анотація   PDF
Гліб Геннадійович Грездов
 
Том 5, № 4(17) (2003) Методика дослідження таємних систем з цифровими водяними знаками в умовах атаки у виді адитивного шума та лінійної фільтрації Анотація   PDF
Ірина Іллівна Маракова
 
Том 13, № 4 (53) (2011) МЕТОДИКА ЕКСПЕРТИЗИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Анотація   PDF
І.С. Катеринчук, В.М. Періг
 
Том 13, № 3 (52) (2011) МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Е.А. Скоробогатько
 
301 - 400 з 779 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory