Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 21, № 1 (2019) Генерування паролю для бездротових мереж з використанням змінного правила ускладнення Анотація PDF
Володимир Леонідович Бурячок, Андрій Олександрович Аносов, Артем Вадимович Платоненко
 
Том 19, № 3 (2017) Методологія синтезу адаптивних систем оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем Анотація PDF
Александр Григорьевич Корченко, Светлана Владимировна Казмирчук, Евгения Викторовна Иванченко
 
Том 16, № 2 (2014) Рішення зворотної задачі економічного менеджменту інформаційної безпеки Анотація PDF
Євген Григорович Левченко, Руслана Богданівна Прус
 
Том 14, № 3 (56) (2012) Аналіз існуючих методів кодування при забезпеченні цілісності інформації в сучасних ІКСМ Анотація PDF
Вячеслав Сергійович Василенко, Андрій Вадимович Чунарьов, Анна Вадимівна Чунарьова
 
Том 14, № 3 (56) (2012) Віртуальні спільноти, як суб’єкт інформаційної безпеки держави Анотація PDF
Руслан Вікторович Гумінський
 
Том 22, № 2 (2020) Дослідження основних компонентів систем JPEG-стеганоаналізу на базі машинного навчан-ня Анотація PDF
Наталія Василівна Кошкіна
 
Том 18, № 3 (2016) Дослідження баз даних уразливостей інформаційної безпеки Анотація PDF
Александр Григорьевич Корченко, Светлана Владимировна Казмирчук, Алиреза Арджомандифард, Татьяна Валерьевна Панивко
 
Том 22, № 1 (2020) Ранжування загроз для визначення витрат на забезпечення захищеності системи захисту інформації на основі теорії нечітких відношень Анотація PDF
Ольга Володимирівна Салієва, Юрій Євгенович Яремчук
 
Том 15, № 1 (2013) Ділові ігри як метод підготовки фахівців з інформаційної безпеки Анотація PDF
Наталія Євгеніївна Шиліна, Юрій Вікторович Копитін
 
Том 19, № 4 (2017) Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах Анотація PDF
Руслан Валентинович Грищук, Катерина Валеріївна Молодецька-Гринчук
 
Том 22, № 1 (2020) Порівняння архітектур інформаційної безпеки Анотація PDF
Михайло Володимирович Коломицев, Світлана Олександрівна Носок, Роман Олександрович Тоцький
 
Том 18, № 3 (2016) Приставка кібер-: чи все очевидно? Анотація PDF
Александр Евгеньевич Архипов
 
Том 15, № 4 (2013) Захист інформації в системах обробки персональних даних Анотація PDF
Сергій Федорович Філоненко, Валеріан Анатолійович Швець, Ігор Мирославович Мужик
 
Том 21, № 4 (2019) Дослідження технологій впливу та методів протидії фішингу Анотація PDF
Дмитро Борисович Мехед, Юлія Миколаївна Ткач, Володимир Маркович Базилевич
 
Том 21, № 4 (2019) Порівняльний аналіз моделей оцінки зрілості інформаційної безпеки Анотація PDF
Михайло Володимирович Коломицев, Світлана Олександрівна Носок, Роман Олександрович Тоцький
 
Том 19, № 2 (2017) Метод формування кортежів для аналітико-синтетичної кортежної моделі інформаційної безпеки Анотація PDF
Александр Григорьевич Корченко, Светлана Владимировна Казмирчук, Берик Бахытжанович Ахметов
 
Том 19, № 1 (2017) Дослідження засобів оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем Анотація PDF
Филипп Александрович Приставка, Петр Николаевич Павленко, Светлана Владимировна Казмирчук, Марина Вячеславовна Коломиец
 
Том 20, № 4 (2018) Централізований синтез реконфігуровних апаратних засобів інформаційної безпеки на високопродуктивних платформах Анотація PDF
Виктор Федорович Евдокимов, Анатолий Николаевич Давиденко, Сергей Яковлевич Гильгурт
 
Том 20, № 1 (2018) Метод перетворення інтервалів у нечіткі числа для систем аналізу і оцінювання ризиків інформаційної безпеки Анотація PDF
Берик Бахытжанович Ахметов, Александр Григорьевич Корченко, Светлана Владимировна Казмирчук, Марина Вячеславовна Коломиец
 
Том 15, № 4 (2013) Аналіз вимог та рекомендацій ICAO щодо забезпечення інформаційної безпеки мережі ATN Анотація PDF
Олексій Георгійович Голубничий
 
Том 17, № 1 (2015) САМОТЕСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЦІЛІСНОСТІ КЛІЄНТСЬКОГО КОДУ МЕРЕЖНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ Анотація PDF
Денис Николаевич Самойленко
 
Том 14, № 3 (56) (2012) Методологія синтезу систем оцінки рівня захищеності державних інформаційних ресурсів від соціотехнічних атак Анотація PDF
Георгій Леонідович Баранов, Марія В‘ячеславівна Захарова, Дарина Анатоліївна Горніцька
 
Том 18, № 1 (2016) Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України Анотація PDF
Олександра Анатоліївна Шаховал, Ірина Леонідівна Лозова, Сергій Олександрович Гнатюк
 
Том 16, № 1 (2014) Типування суспільних інститутів за методом кодування діяльності індивіда як елемент інформаційної безпеки Анотація PDF
Анатолій Антонович Шиян
 
Том 21, № 3 (2019) Кібербезпека України: аналіз сучасного стану Анотація PDF
Олена Григорівна Трофименко, Юлія Віталіївна Прокоп, Наталія Іванівна Логінова, Олександр Владиславович Задерейко
 
Том 17, № 4 (2015) Інформаційна безпека інтелектуальних транспортних систем Анотація PDF
Валерій Анатолійович Лахно
 
Том 15, № 4 (2013) Інформаційні ризики: методи та способи дослідження, моделі ризиків і методи їх ідентифікації Анотація PDF
Олександр Євгенійович Архіпов, Андрій Володимирович Скиба
 
Том 21, № 1 (2019) Оцінка інформаційної безпеки організації за критерієм впевненості Анотація PDF
Юрій Якович Самохвалов, Микола Миколайович Браіловський
 
Том 15, № 4 (2013) Виявлення в аудіосигналах прихованих повідомлень, вкраплених за допомогою програми S-TOOLS Анотація PDF
Наталія Василівна Кошкіна
 
Том 22, № 3 (2020) ДИНАМІЧНИЙ ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗАГРОЗ НА РІВЕНЬ ЗАХИЩЕНОСТІ ОБ’ЄКТА КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Анотація Без заголовку
Юрій Євгенович Яремчук, Ольга Володимирівна Салієва
 
Том 16, № 3 (2014) Актуалізація інформації з обмеженим доступом у мережних ресурсах Анотація PDF
Денис Миколайович Самойленко
 
Том 18, № 2 (2016) Модель захищеного дата-центру на базі технології cloud computing Анотація PDF
Оксана Сергіївна Коваль, Сергій Сергійович Бондаровець, Сергій Олександрович Гнатюк
 
Том 18, № 2 (2016) Аналіз сучасних засобів створення пристроїв вібраційного впливу на інформаційні системи критичної інфраструктури Анотація PDF
Олександр Григорович Корченко, Ігор Анатолійович Терейковський, Євген Сергійович Косюк
 
Том 14, № 2 (55) (2012) АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ІКСМ Анотація PDF
А.В. Чунарьова, А.В. Чунарьов
 
Том 14, № 1 (54) (2012) ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ВАЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація PDF
Д.А. Горніцька, В.В. Волянська, А.О. Корченко
 
Том 22, № 4 (2020) СТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМ, КОМПЛЕКСІВ ТА ЗАСОБІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПОСТ-КВАНТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація PDF
Анна Олександрівна Корченко, Євгенія Вікторівна Іванченко, Наталія Василівна Кошкіна, Олександр Олександрович Кузнецов, Олена Григорівна Качко, Олександр Володимирович Потій, Віктор Васильович Онопрієнко, Всеволод Анатолійович Бобух
 
Том 13, № 4 (53) (2011) ВТРАТИ СТЕГАНОГРАФІЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ГРАФІЧНОМУ КОНТЕЙНЕРІ ФОРМАТУ JPG Анотація PDF
Б.Є. Журилеко, Я.В. Степура
 
Том 22, № 3 (2020) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ У СЕГМЕНТІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ Анотація Без заголовку
Олександр Сергійович Улічев, Єлизавета Владиславівна Мелешко
 
Том 13, № 2 (51) (2011) ГЕОМЕТРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ Анотація PDF
М.В. Демчишин
 
Том 17, № 1 (2015) РОЗШИРЕННЯ ЕКОНОМІКО-ВАРТІСНИХ МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТИПІВ ЗЛОВМИСНИКА Анотація PDF
Олександр Євгенійович Архипов, Андрій Володимирович Скиба, Олена Іванівна Хоріна
 
Том 17, № 1 (2015) ВИДІЛЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ФРАГМЕНТІВ НА ЗОБРАЖЕННІ ОБЛИЧЧЯ ЛЮДИНИ Анотація PDF
Валеріян Анатолійович Швець, Тетяна Васильовна Німченко, Віталій Васильович Васянович
 
Том 16, № 3 (2014) Сучасні нейромережеві методи та моделі оцінки параметрів безпеки ресурсів інформаційних систем Анотація PDF
Олександр Григорович Корченко, Ігор Анатолійович Терейковський, Андрій Васильович Дзюбаненко
 
1 - 42 з 42 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory