Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 22, № 1 (2020) Послідовний дворівневий захист інформації з імовірнісний надійністю Анотація PDF
Борис Євгенович Журиленко, Кирило Іванович Ніколаєв
 
Том 20, № 4 (2018) Оцінювання фінансових витрат на побудову технічного захисту інформації Анотація PDF
Борис Евгеньевич Журиленко
 
Том 16, № 2 (2014) Метод шаблонного приховування даних у векторні зображення Анотація PDF
Владислав Юрійович Ковтун, Олексій Миколайович Кінзерявий, Олександр Леонідович Стокіпний
 
Том 14, № 3 (56) (2012) Оптимізація структури багатошарового перспетрону в системах захисту комп’ютерної інформації Анотація PDF PDF
Ігор Анатолійович Терейковський
 
Том 21, № 1 (2019) Метод активного захисту інформації від зняття лазерними системами акустичної розвідки Анотація PDF
Віталій Сергійович Катаєв, Юрій Євгенович Яремчук
 
Том 15, № 3 (2013) використання RSA алгоритму для забезпечення задачі криптографічного захисту інформації в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах Анотація PDF
Артем Вікторович Жилін, Олександр Васильович Корнейко, Володимир Володимирович Мохор
 
Том 17, № 3 (2015) АРХІТЕКТУРА СУЧАСНОЇ ЗАХИЩЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ АЕРОПОРТУ Анотація PDF
Олег Петрович Ткаліч, Роман Сергійович Одарченко, Сергій Олександрович Гнатюк
 
Том 19, № 1 (2017) Експериментальне дослідження методу генерування тритових псевдовипадкових послідовностей для криптографічних застосувань Анотація PDF
Михайло Євгенович Шелест, Сергій Олександрович Гнатюк, Тетяна Олександрівна Жмурко, Василь Миколайович Кінзерявий, Халіча Ібрагімівна Юбузова
 
Том 20, № 3 (2018) Метод протидії атакам посередника у транспарентній системі інтернет голосування Анотація PDF
Володимир Михайлович Чуприн, Володимир Михайлович Вишняков, Олег Олександрович Комарницький
 
Том 15, № 4 (2013) Функціональна ієрархія і алгоритм управління складними технічними системами Анотація PDF
Сергій Жанович Піскун, Володимир Олексійович Хорошко, Юлія Євгенівна Хохлачова
 
Том 19, № 2 (2017) Ефективність досконало стійкої криптосистеми із збільшеною відстаню єдиності Анотація PDF
Євген Олександрович Самойлик
 
Том 14, № 4 (57) (2012) Моделювання критеріїв оптимальності та обмежень для захисту інформаційних систем Анотація PDF
Юлія Євгеніївна Хохлачова
 
Том 15, № 4 (2013) Захист інформації в системах обробки персональних даних Анотація PDF
Сергій Федорович Філоненко, Валеріан Анатолійович Швець, Ігор Мирославович Мужик
 
Том 19, № 1 (2017) Захист операційного середовища систем інтернет голосування Анотація PDF
Володимир Михайлович Чуприн, Володимир Михайлович Вишняков, Михайло Петрович Пригара
 
Том 20, № 3 (2018) Імовірна надійність технічного захисту інформації в залежності від напрямки злому Анотація PDF
Борис Евгеньевич Журиленко, Надежда Константиновна Николаева
 
Том 20, № 1 (2018) Аналіз вразливостей корпоративних інформаційних систем Анотація PDF
Дмитро Борисович Мехед, Юлія Миколаївна Ткач, Володимир Маркович Базилевич, Володимир Іванович Гур’єв, Ярослав Юрійович Усов
 
Том 17, № 4 (2015) Аналіз загроз інформаційної безпеки в мережах стандарту IEEE 802.11 Анотація PDF
Дмитро Борисович Мехед, Юлія Миколаївна Ткач, Володимир Маркович Базилевич, Тарас Анатолійович Петренко
 
Том 15, № 4 (2013) Можливість автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей Анотація PDF
Юрій Євгенович Яремчук
 
Том 15, № 1 (2013) Спеціалізовані процесори для здійснення автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей Анотація PDF
Юрій Євгенович Яремчук
 
Том 21, № 3 (2019) Мультиагентна технологія пошуку цифрових радіозакладних пристроїв на основі кластеризації за методом бджолиної колонії Анотація PDF
Віталій Анатолійович Савченко, Валерія Віталіївна Савченко, Олександр Йосипович Мацько, Ярослав Олександрович Кізяк, Олександр Анатолійович Лаптєв, Сергій Володимирович Лазаренко
 
Том 19, № 3 (2017) Криптографічний метод захисту критичних авіаційних інформаційних систем Анотація PDF
Сергій Олександрович Гнатюк, Василь Миколайович Кінзерявий, Берік Бахитжанович Ахметов, Каріна Сергіївна Кириченко, Кирило Петрович Ануфрієнко
 
Том 21, № 2 (2019) Побудова скінченних автоматів реконфігуровними засобами для вирішення задач інформаційної безпеки Анотація PDF
Сергій Якович Гільгурт
 
Том 19, № 2 (2017) Використання пасивних оптичних пристроїв для захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв’язку та мережах Анотація PDF
Олександр Олексійович Манько, Олександр Станіславович Шматок, Андрій Борисович Петренко
 
Том 14, № 4 (57) (2012) Модель теплового поля смарт-карти модуля аутентифікації в комп'ютеризованих системах Анотація PDF
Катерина Валеріївна Молодецька
 
Том 20, № 3 (2018) Метод розробки архітектури глибокої нейронної мережі, призначеної для розпізнавання комп’ютерних вірусів Анотація PDF
Ігор Анатолійович Терейковський, Олег Володимирович Заріцький, Людмила Олексіївна Терейковська, Володимир Володимирович Погорелов
 
Том 5, № 3(16) (2003) Електромагнітні випромінювання комп'ютерних систем і захист інформації Анотація PDF
Сергій Анатолійович Чеховский
 
Том 14, № 2 (55) (2012) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація PDF
В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова
 
Том 13, № 4 (53) (2011) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Анотація PDF
Є.Д. Скулиш, О.Г. Корченко, Ю.І. Горбенко, О.І. Пушкарьов, О.А. Соловйов, І.В. Коряков
 
Том 13, № 3 (52) (2011) ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ФОРМУВАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Анотація PDF
Ю.І. Хлапонін, В.Я. Криховецький, Ю.О. Процюк
 
Том 13, № 2 (51) (2011) МЕТОДИ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМАХ КВАНТОВОЇ КРИПТОГРАФІЇ Анотація PDF
І.Д. Горбенко, Є.В. Іванченко, С.В. Карпенко, С.О. Гнатюк
 
Том 17, № 4 (2015) Інформаційна безпека інтелектуальних транспортних систем Анотація PDF
Валерій Анатолійович Лахно
 
Том 14, № 3 (56) (2012) Метод багатокритеріального аналізу ефективності функціонування та забезпечення інформаційної безпеки інфокомунікаційних систем Анотація PDF
Сергій Васильович Толюпа
 
Том 16, № 1 (2014) Аналіз ймовірності реалізації загроз захисту інформації в автоматизованих системах управління технологічним процесом Анотація PDF
Сергій Феодосійович Гончар
 
Том 18, № 4 (2016) Неасимптотичні оцінки ймовірності правильного відновлення повідомлень у двійковому відвідному каналі зі стиранням Анотація PDF
Антон Миколайович Олексійчук, Юрій Васильович Сергієнко
 
Том 21, № 4 (2019) Шифрування кольорових зображень з використанням матриць Адамара Анотація PDF
Артем Олександрович Фролов, Олександр Ілліч Чобаль, Василь Михайлович Різак
 
Том 18, № 4 (2016) Генерування випадкових чисел штатними засобами хостів мережі Інтернет Анотація PDF
Володимир Михайлович Чуприн, Володимир Михайлович Вишняков, Михайло Петрович Пригара
 
Том 20, № 1 (2018) Вдосконалення кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем транспорту шляхом мінімізації навчальних вибірок в системах виявлення вторгнень Анотація PDF
Берик Бахытжанович Ахметов
 
Том 18, № 3 (2016) Експериментальне дослідження методу забезпечення стійкості кутритових протоколів квантової криптографії Анотація PDF
Сергій Олександрович Гнатюк, Тетяна Олександрівна Жмурко, Василь Миколайович Кінзерявий, Халіча Ібрагімівна Юбузова
 
Том 21, № 3 (2019) Метод проектування та оцінка працюючого одиночного технічного захисту інформації за обраним напрямом злому Анотація PDF
Борис Евгеньевич Журиленко
 
Том 18, № 2 (2016) Використання формальних засобів опису процесів надання повноважень Анотація PDF
Анатолій Миколайович Давиденко, Олександр Андрійович Суліма
 
Том 14, № 4 (57) (2012) Використання рекурентних послідовностей для побудови криптографічних методів з відкритим ключем Анотація PDF
Юрій Євгенович Яремчук
 
Том 18, № 2 (2016) Алгоритм байт-орієнтованого поточного шифрування на нелінійної основі рівномірно щільного блоку підстановки Анотація PDF
Анатолий Яковлевич Белецкий, Денис Александрович Навроцкий, Александр Иванович Семенюк
 
Том 19, № 1 (2017) Квантовий однонаправлений суматор Анотація PDF
Ростислав Ігорович Гончарук
 
Том 18, № 2 (2016) Вдосконалення кіберзахисту інформаційних систем за рахунок адаптивних технологій розпізнавання кібератак Анотація PDF
Валерий Анатольевич Лахно, Анна Михайловна Терещук, Тарас Анатолиевич Петренко
 
Том 14, № 4 (57) (2012) Розширення RTPA для представлення специфікації доменного аналізу Анотація PDF
Ігор Борисович Мендзебровський, Євген Миколайович Сидоров, Валентин Володимирович Дуднік
 
Том 17, № 3 (2015) АЛГОРИТМІЧНІ АСПЕКТИ ПОШУКУ ПРООБРАЗІВ ГЕШ-ФУНКЦІЙ НА ПРИКЛАДІ MD5 Анотація PDF
Антон Михайлович Кудін, Богдан Анатолійович Коваленко
 
Том 14, № 2 (55) (2012) АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ІКСМ Анотація PDF
А.В. Чунарьова, А.В. Чунарьов
 
Том 16, № 3 (2014) Методи комп’ютерізації та оцінювання рівня захищеності інформації інтелектуальних електроенергетичних мереж Анотація PDF
Лідія Леонідівна Гончарова
 
Том 17, № 1 (2015) Розробка методу захисту документів латентними елементами на основі фракталів Анотація PDF
Марія Андріївна Назаркевич, Іванна Мирослаівна Дронюк, Оксана Анатоліївна Троян, Тетяна Юріївна Томащук
 
Том 16, № 4 (2014) Експериментальне дослідження стійкості методу побітового приховування даних відносно атак на основі афінних перетворень Анотація PDF
Владислав Юрійович Ковтун, Олексій Миколайович Кінзерявий
 
Том 16, № 1 (2014) АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ Анотація
Сергій Феодосійович Гончар
 
1 - 51 з 51 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory