Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 20, № 4 (2018) Оцінювання фінансових витрат на побудову технічного захисту інформації Анотація PDF
Борис Евгеньевич Журиленко
 
Том 16, № 2 (2014) Метод шаблонного приховування даних у векторні зображення Анотація PDF
Владислав Юрійович Ковтун, Олексій Миколайович Кінзерявий, Олександр Леонідович Стокіпний
 
Том 14, № 3 (56) (2012) Оптимізація структури багатошарового перспетрону в системах захисту комп’ютерної інформації Анотація PDF PDF
Ігор Анатолійович Терейковський
 
Том 21, № 1 (2019) Метод активного захисту інформації від зняття лазерними системами акустичної розвідки Анотація PDF
Віталій Сергійович Катаєв, Юрій Євгенович Яремчук
 
Том 15, № 3 (2013) використання RSA алгоритму для забезпечення задачі криптографічного захисту інформації в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах Анотація PDF
Артем Вікторович Жилін, Олександр Васильович Корнейко, Володимир Володимирович Мохор
 
Том 17, № 3 (2015) АРХІТЕКТУРА СУЧАСНОЇ ЗАХИЩЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ АЕРОПОРТУ Анотація PDF
Олег Петрович Ткаліч, Роман Сергійович Одарченко, Сергій Олександрович Гнатюк
 
Том 19, № 1 (2017) Експериментальне дослідження методу генерування тритових псевдовипадкових послідовностей для криптографічних застосувань Анотація PDF
Михайло Євгенович Шелест, Сергій Олександрович Гнатюк, Тетяна Олександрівна Жмурко, Василь Миколайович Кінзерявий, Халіча Ібрагімівна Юбузова
 
Том 20, № 3 (2018) Метод протидії атакам посередника у транспарентній системі інтернет голосування Анотація PDF
Володимир Михайлович Чуприн, Володимир Михайлович Вишняков, Олег Олександрович Комарницький
 
Том 15, № 4 (2013) Функціональна ієрархія і алгоритм управління складними технічними системами Анотація PDF
Сергій Жанович Піскун, Володимир Олексійович Хорошко, Юлія Євгенівна Хохлачова
 
Том 19, № 2 (2017) Ефективність досконало стійкої криптосистеми із збільшеною відстаню єдиності Анотація PDF
Євген Олександрович Самойлик
 
Том 14, № 4 (57) (2012) Моделювання критеріїв оптимальності та обмежень для захисту інформаційних систем Анотація PDF
Юлія Євгеніївна Хохлачова
 
Том 15, № 4 (2013) Захист інформації в системах обробки персональних даних Анотація PDF
Сергій Федорович Філоненко, Валеріан Анатолійович Швець, Ігор Мирославович Мужик
 
Том 20, № 3 (2018) Метод розробки архітектури глибокої нейронної мережі, призначеної для розпізнавання комп’ютерних вірусів Анотація PDF
Ігор Анатолійович Терейковський, Олег Володимирович Заріцький, Людмила Олексіївна Терейковська, Володимир Володимирович Погорелов
 
Том 19, № 1 (2017) Захист операційного середовища систем інтернет голосування Анотація PDF
Володимир Михайлович Чуприн, Володимир Михайлович Вишняков, Михайло Петрович Пригара
 
Том 20, № 3 (2018) Імовірна надійність технічного захисту інформації в залежності від напрямки злому Анотація PDF
Борис Евгеньевич Журиленко, Надежда Константиновна Николаева
 
Том 20, № 1 (2018) Аналіз вразливостей корпоративних інформаційних систем Анотація PDF
Дмитро Борисович Мехед, Юлія Миколаївна Ткач, Володимир Маркович Базилевич, Володимир Іванович Гур’єв, Ярослав Юрійович Усов
 
Том 17, № 4 (2015) Аналіз загроз інформаційної безпеки в мережах стандарту IEEE 802.11 Анотація PDF
Дмитро Борисович Мехед, Юлія Миколаївна Ткач, Володимир Маркович Базилевич, Тарас Анатолійович Петренко
 
Том 15, № 4 (2013) Можливість автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей Анотація PDF
Юрій Євгенович Яремчук
 
Том 15, № 1 (2013) Спеціалізовані процесори для здійснення автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей Анотація PDF
Юрій Євгенович Яремчук
 
Том 19, № 3 (2017) Криптографічний метод захисту критичних авіаційних інформаційних систем Анотація PDF
Сергій Олександрович Гнатюк, Василь Миколайович Кінзерявий, Берік Бахитжанович Ахметов, Каріна Сергіївна Кириченко, Кирило Петрович Ануфрієнко
 
Том 21, № 2 (2019) Побудова скінченних автоматів реконфігуровними засобами для вирішення задач інформаційної безпеки Анотація PDF
Сергій Якович Гільгурт
 
Том 19, № 2 (2017) Використання пасивних оптичних пристроїв для захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв’язку та мережах Анотація PDF
Олександр Олексійович Манько, Олександр Станіславович Шматок, Андрій Борисович Петренко
 
Том 14, № 4 (57) (2012) Модель теплового поля смарт-карти модуля аутентифікації в комп'ютеризованих системах Анотація PDF
Катерина Валеріївна Молодецька
 
Том 13, № 2 (51) (2011) МЕТОДИ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМАХ КВАНТОВОЇ КРИПТОГРАФІЇ Анотація PDF
І.Д. Горбенко, Є.В. Іванченко, С.В. Карпенко, С.О. Гнатюк
 
Том 5, № 3(16) (2003) Електромагнітні випромінювання комп'ютерних систем і захист інформації Анотація PDF
Сергій Анатолійович Чеховский
 
Том 14, № 2 (55) (2012) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація PDF
В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова
 
Том 13, № 4 (53) (2011) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Анотація PDF
Є.Д. Скулиш, О.Г. Корченко, Ю.І. Горбенко, О.І. Пушкарьов, О.А. Соловйов, І.В. Коряков
 
Том 13, № 3 (52) (2011) ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ФОРМУВАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Анотація PDF
Ю.І. Хлапонін, В.Я. Криховецький, Ю.О. Процюк
 
Том 14, № 4 (57) (2012) Розширення RTPA для представлення специфікації доменного аналізу Анотація PDF
Ігор Борисович Мендзебровський, Євген Миколайович Сидоров, Валентин Володимирович Дуднік
 
Том 17, № 4 (2015) Інформаційна безпека інтелектуальних транспортних систем Анотація PDF
Валерій Анатолійович Лахно
 
Том 14, № 3 (56) (2012) Метод багатокритеріального аналізу ефективності функціонування та забезпечення інформаційної безпеки інфокомунікаційних систем Анотація PDF
Сергій Васильович Толюпа
 
Том 16, № 1 (2014) Аналіз ймовірності реалізації загроз захисту інформації в автоматизованих системах управління технологічним процесом Анотація PDF
Сергій Феодосійович Гончар
 
Том 18, № 4 (2016) Неасимптотичні оцінки ймовірності правильного відновлення повідомлень у двійковому відвідному каналі зі стиранням Анотація PDF
Антон Миколайович Олексійчук, Юрій Васильович Сергієнко
 
Том 18, № 4 (2016) Генерування випадкових чисел штатними засобами хостів мережі Інтернет Анотація PDF
Володимир Михайлович Чуприн, Володимир Михайлович Вишняков, Михайло Петрович Пригара
 
Том 20, № 1 (2018) Вдосконалення кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем транспорту шляхом мінімізації навчальних вибірок в системах виявлення вторгнень Анотація PDF
Берик Бахытжанович Ахметов
 
Том 18, № 3 (2016) Експериментальне дослідження методу забезпечення стійкості кутритових протоколів квантової криптографії Анотація PDF
Сергій Олександрович Гнатюк, Тетяна Олександрівна Жмурко, Василь Миколайович Кінзерявий, Халіча Ібрагімівна Юбузова
 
Том 18, № 2 (2016) Використання формальних засобів опису процесів надання повноважень Анотація PDF
Анатолій Миколайович Давиденко, Олександр Андрійович Суліма
 
Том 14, № 4 (57) (2012) Використання рекурентних послідовностей для побудови криптографічних методів з відкритим ключем Анотація PDF
Юрій Євгенович Яремчук
 
Том 18, № 2 (2016) Алгоритм байт-орієнтованого поточного шифрування на нелінійної основі рівномірно щільного блоку підстановки Анотація PDF
Анатолий Яковлевич Белецкий, Денис Александрович Навроцкий, Александр Иванович Семенюк
 
Том 19, № 1 (2017) Квантовий однонаправлений суматор Анотація PDF
Ростислав Ігорович Гончарук
 
Том 18, № 2 (2016) Вдосконалення кіберзахисту інформаційних систем за рахунок адаптивних технологій розпізнавання кібератак Анотація PDF
Валерий Анатольевич Лахно, Анна Михайловна Терещук, Тарас Анатолиевич Петренко
 
Том 17, № 3 (2015) АЛГОРИТМІЧНІ АСПЕКТИ ПОШУКУ ПРООБРАЗІВ ГЕШ-ФУНКЦІЙ НА ПРИКЛАДІ MD5 Анотація PDF
Антон Михайлович Кудін, Богдан Анатолійович Коваленко
 
Том 14, № 2 (55) (2012) АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ІКСМ Анотація PDF
А.В. Чунарьова, А.В. Чунарьов
 
Том 16, № 3 (2014) Методи комп’ютерізації та оцінювання рівня захищеності інформації інтелектуальних електроенергетичних мереж Анотація PDF
Лідія Леонідівна Гончарова
 
Том 17, № 1 (2015) Розробка методу захисту документів латентними елементами на основі фракталів Анотація PDF
Марія Андріївна Назаркевич, Іванна Мирослаівна Дронюк, Оксана Анатоліївна Троян, Тетяна Юріївна Томащук
 
Том 16, № 4 (2014) Експериментальне дослідження стійкості методу побітового приховування даних відносно атак на основі афінних перетворень Анотація PDF
Владислав Юрійович Ковтун, Олексій Миколайович Кінзерявий
 
Том 16, № 1 (2014) АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ Анотація
Сергій Феодосійович Гончар
 
1 - 47 з 47 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory