Том 11, № 3(44) (2009)

Зміст

Застосування багатокритеріальної моделі інтегральної оптимальності в задачах моделювання процесів нападу на інформацію Р-перетвореннями PDF
Руслан Валентинович Грищук 6-15
Підвищення якості методів багатокритеріальної маршрутизації PDF
Володимир Леонідович Баранов, Оксана Петрівна Мартинова 15-22
Методи апроксимації умовних розподілів бінарних ознак в системах розпізнавання PDF
Валерій Дмитрович Козюра 22-26
Алгоритми перетворення матриць для математичного моделювання систем захисту інформації PDF
Наталія Борисівна Дахно, Олена Олегівна Тіскіна, Володимир Олексійович Хорошко 26-31
Сведение задачи факторизации к решению системы нелинейных уравнений в алгебре Жегалкина PDF
Володимир Володимирович Мохор, Артем Вікторович Жилін 31-39
Методика формування плану відновлення функціонування інформаційно-телекомунікаційних мереж PDF
Юрій Якович Самохвалов, Сергій Станіславович Штаненко 40-46
Спосіб формалізації конфлікту та його системне моделювання PDF
Олександр Миколайович Рома, Володимир Борисович Толубко, Сергій Васильович Лєнков 46-51
Скремблер аналогових сигналів на базі АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю PDF
Олексій Дмитрович Азаров, Сергій Віталійович Богомолов 51-58
Аналіз методів побудови універсальних класів хеш-функцій PDF
Сергій Петрович Євсєєв, Ольга Григорівна Король 59-66
Визначення технічних характеристик систем активного захисту інформації PDF
Антон Олександрович Петров 66-68
Методи виявлення та локалізації джерел несанкціонованого випромінювання PDF
Наталія Ігорівна Бартків, Ігор Миколайович Коротєєв 68-73
Колективне підписання різних документів нерівноправними учасниками протоколу PDF
Галина Леонідівна Козіна, Леонід Матвійович Карпуков, Дмитро Макарович Піза, Микола Андрійович Молдов'ян 74-80
Експертні оцінки в економічних задачах інформаційної безпеки PDF
Євгеній Григорович Левченко, Андрій Олександрович Рабчун 81-85
Окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів забезпечення інформаційної безпеки в спеціальних службах України PDF
Володимир Олексійович Хорошко, Володимир Юрійович Артемов 85-90


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory