Аналіз загроз інформаційної безпеки в мережах стандарту IEEE 802.11

Дмитро Борисович Мехед, Юлія Миколаївна Ткач, Володимир Маркович Базилевич, Тарас Анатолійович Петренко

Анотація


На сьогоднішній день бездротові технології інтенсивно розвиваються та проникають у суспільне життя, поступово замінюючи дротові. Зручність використання, нижча вартість розгортки систем – це основні переваги бездротових систем. Технологія стандарту IEEE 802.11, звана також Wi-Fi є найпопулярнішою на сьогодні технологією бездротового зв’язку. Кількість її користувачів щоденно збільшується. Проте системи захисту інформації даних в цій технології, по-перше, поступаються системам захисту дротових мереж через існування особливостей загроз в бездротових мережах, по-друге недостатньо досліджені та перевірені. Таким чином, проблема визначення та аналізу загроз інформаційної безпеки в мережах стандарту IEEE 802.11 є актуальною на сьогоднішній день. Проводячи аналіз ми спирались на дослідження зарубіжних вчених та практикуючих компаній, що займаються вивченням загроз та розробкою систем їх запобігання. Дослідження даного питання дає можливість визначити та класифікувати можливі загрози та модернізувати існуючі або розробити нові ефективні методи та заходи інформаційної безпеки.

Ключові слова


комп’ютерні мережі; стандарт IEEE 802.11; Wi-Fi; загрози інформаційної безпеки; захист інформації.

Посилання


Концепція технічного захисту інформації в галузі зв’язку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 1126–97–%D0%BF

Корченко А.Г. Анализ и определение понятия риска для его интерпретации в области информационной безопасности / Корченко А.Г., Иванченко Е.В., Казмирчук С.В. // Защита информации – 2010. – №3.

Корченко О. Г. Системи захисту інформації [Текст] : Монографія / О. Г. Корченко. — К. : НАУ, 2004. – 264 с.

Практическая атака на беспроводную сеть с WEP шифрованием [Електронний ресурс] // Хабра-хабр. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://habrahabr.ru/post/92681/

Cost of Data Breach Study [Електронний ре-сурс] // Ponemon Institute. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www–03.ibm.com/ security/infographics/data–breach/#scene2.

IBM 2015 Cyber Security Intelligence Index [Електронний ресурс] // IBM corporation. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://pub-lic.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/se/en/ sew03073usen/SEW03073USEN.PDF

It security risks survey 2014: a business approach to managing data security threats [Електронний ресурс] // KasperskyLab. – 2014. – Режим доступу до ресу-рсу: http://media.kaspersky.com/en/ it_security_risks_survey_2014_global_report.pdf.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory