ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Сергій Феодосійович Гончар

Анотація


З метою вирішення задач по забезпеченню безпеки інформації автоматизованих систем управління технологічними процесами приведено узагальнену модель процесу захисту інформації. Здійснено дослідження та аналіз взаємодії системи захисту інформації і дестабілізуючих факторів таких як, загрози, сприятливі умови для реалізації цих загроз, уразливості. Показано, що актуальність загрози безпеці інформації пропорційна ймовірності реалізації даної загрози та коефіцієнту її небезпеки. отримано вирази для визначення ймовірності реалізації загроз безпеці інформації та коефіцієнта їх небезпеки. Приведено метод визначення актуальних загроз безпеці інформації в автоматизованих системах управління технологічними процесами та сформульовано вихідні дані, які для цього необхідні.

Ключові слова


загроза; безпека інформації; автоматизовані системи управління; уразливості; метод; модель.

Посилання


Гончар С.Ф. Особенности обеспечения кибербезопасности индустриальных систем управления :тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку

енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК», Київ, – 2013. – С. 36-37.

Исследование: уязвимости промышленных систем управления в 2014 году // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://habrahabr.ru/

company /pt / blog /258039/.

Мохор В. В. Построение оценок рисков безопасности информации на основе динамического множества актуальных угроз / В. В. Мохор, А. М. Богданов, О. Н. Крук, В. В. Цуркан // Збірник наукових праць Інституту проблем моделюванняв енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – К.: ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України, 2010. – Вип. 56. – С. 87-99.

Домарев В.В. "Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты" – К.: ООО "ТИД "ДС", 2002. – 688 с.

Гончар С.Ф. Аналіз ймовірності реалізації загроз захисту інформації в автоматизованих системах управління технологічним процесом // Захист інформації. – 2014. – том 16, № 1. – С. 40-46.

Power systems management and associated information exchange – Data and communications security: IEC 62351-1. – Part 1: Communication network and system security – Introduction to

security issues.

Industrial communication networks – Network and system security: IEC 62443-1-1. – Part 1-1: Terminology, concepts and models.

Антонюк А.А., Боровская Е.Н., Суслов В.Ю. Модель угроз информации в защищенных автоматизированных системах // Безопасность информации. – 2001. – № 2. – С. 17-22


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory