МЕТОДОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ

Олександр Костянтинович Юдін, Сергій Степанович Бучик

Анотація


У статті здійснено порівняльний аналіз основних термінів та визначень згідно керівних документів з питань захистуінформаційних ресурсів та введених авторами в попередніх дослідженнях. До таких термінів та визначень автора-ми віднесено та розглядаються в статті: державні інформаційні ресурси, загроза державним інформаційним ресурсам,національні інформаційні ресурси, національні електронні інформаційні ресурси, система національних інформацій-них ресурсів, система державних інформаційних ресурсів, державні електронні інформаційні ресурси, реєстр електрон-них державних інформаційних ресурсів, депозитарій електронних державних інформаційних ресурсів, атака на державні інформаційні ресурси, метод подвійної трійки захисту, загрози нормативно-правового спрямування, загрози організаційного спрямування, загрози інженерно-технічного спрямування, ідентифікатор об'єкта. Запропоновано ці терміни та визначення покласти в основу стандарту або нормативного документу технічного захисту інформації щодо термінології в галузі захисту державних інформаційних ресурсів.

Ключові слова


державні інформаційні ресурси; загроза державним інформаційним ресурсам; національні інформаційні ресурси; національні електронні інформаційні ресурси; система національних інформаційних ресурсів; система державних інформаційних ресурсів.

Посилання


Юдін О. К. Правові аспекти формування системи державних інформаційних ресурсів / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Безпека інформації. – 2014. – Том 20(1). – С. 76-82. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua / index. php/ Infosecurity/ article/ view/ 6578.

Юдін О. К. Методологія побудови класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам / О. К.Юдін, С. С. Бучик, А. В. Чунарьова, О. І. Варченко// Наукоємні технології. – 2014. – № 2 (22). – С.

–210. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/6820.

Юдін О.К. Аналіз загроз державним інформаційним ресурсам / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Проблеми інформатизації та управління. – 2013. – № 4(44). – С.93–99. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.

ua/index.php/PIU/article/view/6404.

Юдін О. К. Загрози державним інформаційним ресурсам: терміни та визначення / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Захист інформації. – 2014. – Том 16(2). – С. 121–125. – Режим доступу: http://jrnl.nau.

edu.ua/index.php/ZI/article/view/6930.

Юдін О. К. Світовий простір ідентифікаторів об’єктів: аналіз, перспективи розвитку, місце українського сегменту / О. К. Юдін, С. С. Бучик, О. В.Фролов // Наукоємні технології. – 2014. – № 3 (23).

– С. 295 – 302. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/7406.

Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України: Закон України від 23 лютого 2006 р. №3475-IV-ВР//ВВР. – 2006. –№30 – С. 258.

Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України [Електронний ресурс]: Закон України від 23 лютого 2006 р. №3475-IV-ВР//ВВР. – 2006. – №30 (із змінами, внесеними

згідно із Законом № 1313-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.946). – С.258. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3475-15.

Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003 р. № 259-р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/259-2003-р

Положення про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери

їх управління [Електронний ресурс] : затверджено

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 688 (у редакції від 07.09.2011 р.№ 938). – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP050688.html

Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 (у редакції від

07.2010 р. № 675). – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/326-2004-п.

Юдін О.К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення : [підруч.] / Олександр Костянтинович Юдін. – К.: НАУ, 2011. – 640 с.

Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегмента світового простору ідентифікаторів об’єктів [Електронний ресурс] : затверджено Рішенням На-

ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 18 квітня 2013 р. № 227. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1403-13.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory