ПРО МЕРЕЖІ PES16–4, PES16–2 І PES16–1, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ МЕРЕЖІ PES16–8

Гулом Нумонович Туйчиев

Анотація


У статті на основі мережі PES16–8 розроблені мережіPES16–4, PES16–2 і PES16–1, які складаються з чо-тирьох, двох і однієї раундових функцій. Основнаперевага запропонованих мереж в тому, що при за-шифровані і розшифровані використовується один ітой же алгоритм, а також як раундові функцій можнавикористовувати будь-які перетворення. В розробле-них мережах довжина підблоков дорівнює 8, 16 і 32бітам і на основі цієї мережі можна створити алго-ритм шифрування довжиною блоку 128, 256 і 512бітам. Крім цього, алгебраїчні операції є змінними, вякості цих операцій можна використовувати операціїдодавання і множення по модулю і XOR.

Ключові слова


мережа Фейстеля; схема Лай–Мессі; раундова функція; зашифровання; розшифрування; мультиплікативна інверсія; аддитивная інверсія

Посилання


. Арипов М.М., Туйчиев Г.Н. Сеть IDEA4–2, состоящая из двух раундовых функции // Инфокоммуникации: Сети–Технологии–Решения. – Ташкент, 2012, №4, с. 55–59.

. Арипов М.М., Туйчиев Г.Н. Сеть PES8–4, состоящая из четырех раундовых функции // Материалы международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математикиии информационных технологий–Аль–Хоразми

», Том № II, – Ташкент, 2012, с. 16–19.

. Туйчиев Г.Н. Сеть IDEA8–4, состоящая из четырех раундовых функции // Инфокоммуникации: Сети–Технологии–Решения. – Ташкент, 2013, №2, с. 55–59 б.

. Туйчиев Г.Н. Сеть IDEA16–8, состоящая изивосьми раундовых функции // Вестник Таш ГТУ. – Ташкент, 2014, №1, с. 183–187 б.

. Туйчиев Г.Н. Сеть IDEA32–16, состоящая из шестнадцати раундовых функции // Вестник НУУз. – Ташкент, 2013, №4, с. 57–61.

. Туйчиев Г.Н. Сеть PES4–2, состоящая из двух раундовых функции // Проблемы информатики и энергетики, – Ташкент, 2013, №5–6, с. 17–111.

. Туйчиев Г.Н. О сети PES16–8, состоящей из восьми раундовых функций // Защита информация. - Киев, 2014, №3, с. 318-322.

. Туйчиев Г.Н. Сеть PES32–16, состоящая из шестнадцати раундовых функции // Безпека информации. – Киев, 2014, №1, с. 43-47.

. Туйчиев Г.Н. О сетях IDEA8–2, IDEA8–1 и RFWKIDEA8–4, RFWKIDEA8–2, RFWKIDEA8– 1, разработанные на основе сети IDEA8–4 // Узбекский математический журнал. – Ташкент,

, №3, c. 104-118.

. Туйчиев Г.Н. О сетях IDEA16–4, IDEA16–2, IDEA16–1, созданных на основе сети IDEA16–8 // Сборник тезисов и докладов республиканского семинара «Информационная безопасность в сфере связи и информатизации. Проблемы и

пути их решения». – Ташкент, 2014.

. Туйчиев Г.Н. О сетях IDEA32–8, IDEA32–4, IDEA32–2, IDEA32–1, созданных на основе сети IDEA32–16 // Инфокоммуникации: Сети–Технологии–Решения. – Ташкент, 2014, №2, с. 45–50.

. Туйчиев Г.Н. О сетях PES8-2 и PES8-1, разработанные на основе сети PES8-4 // Материалымеждународной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и

информационных технологий–Аль–Хоразми 2014». Том № II, – Ташкент, 2014, с. 28–32.

. Туйчиев Г.Н. О сетях RFWKPES8-4, RFWKPES8-2, RFWKPES8-1, разработанные на основе сети PES8-4 // Материалы международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий–Аль–Хоразми 2014». Том № II, – Ташкент, 2014, с. 32–36.

. Туйчиев Г.Н. О сетях PES32–8, PES32–4, PES32–2 и PES32–1, созданных на основе сети PES32–16 // Безопасность информации. - Киев, 2014, Том 20, №2, стр. 164-168.

. Туйчиев Г.Н. О сетях RFWKPES32–8, RFWKPES32–4, RFWKPES32–2 и RFWKPES32–1, созданных на основе сети

PES32–16 // Сборник тезисов и докладов республиканского семинара «Информационная безопасность в сфере связи и информатизации. Проблемы и пути их решения». – Ташкент, 2014.

. Lai X., Massey J.L. A proposal for a new block encryption standard // Advances in Cryptology – Proc. Eurocrypt’90, LNCS 473, Springer–Verlag, 1991, pp. 389–404.

. Lai X., Massey J.L. On the design and security of block cipher // ETH series in information processing, v.1, Konstanz: Hartung–Gorre Verlag, 1992.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory