Безпека призначених для користувача процедур аутентифікації web-додатків

Михаил Владимирович Коломыцев, Светлана Александровна Носок, Николай Владленович Грайворонский

Анотація


Інтерактивні web-додатки в даний час є важливою час-тиною інформаційних систем різного призначення –бізнесу, державних структур і інших. Основною особ-ливістю таких систем є організація доступу клієнтів,ділових партнерів і власних співробітників до ресурсівсистеми через інтернет. Для доступу до онлайн-послуг,визначення рівня повноважень, користувачі повинніоднозначно ідентифікувати себе. Існує безліч способіворганізації процесу аутентифікації користувачів, з якихнайчастіше використовується аутентифікація за допо-могою форм. У статті розглядаються питання, пов'язаніз підвищенням безпеки процесу аутентифікації і управ-ління сесіями користувачів.

Ключові слова


Web-додатки; аутентифікація; атака; процес аутентифікації; інформаційна система

Посилання


Authentication and Session Management on the Web [Электронний ресурс] – Режим доступа. http://www.westpoint.ltd.uk/advisories/Paul_Johnston_GSEC.pdf свободный. – Загл. с экрана.

Коломыцев М.В. Анализ уязвимостей протоколов аутентификации WEB. [Текст]/ Коломыцев М.В., Носок С.А. // Захист інформації , НАУ, Киев, №3(50), 2012, с.41-45.

Web Authentication Security [Электронний ресурс] – Режим доступа. http://www.sans.org/ reading_room/whitepapers/webservers/web authentication-security_1250 свободный. – Загл. с экрана.

Аутентификация с помощью форм [Электронний ресурс] – Режим доступа. http://professorweb.ru/my/ASP_NET/security/level2/2_1.php свободный. –Загл. с экрана.

Дайджест аутентификация [Электронний ресурс] – Режим доступа. http://ru.wikipedia.org/wiki Дайджест_аутентификация свободный. – Загл. с экрана.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory