Послідовна атака пасивного перехоплення двох зловмисників на пінг-понг протокол з ГХЦ-триплетами кубітів

Євген Вікторович Васіліу

Анотація


У статті проаналізовано послідовну атаку пасивного перехоплення двох зловмисників на пінг-понг протокол з трикубітними переплутаними станами Грінбергера – Хорна – Цайлінгера. Одержано вираз для ймовірності виявлення атакилегітимними користувачами при атаці двох зловмисників у залежності від імовірностей виявлення їх атак окремо. Показано, що збільшення кількості атакуючих в квантовому каналі призводить до збільшення ймовірності виявлення їхатаки легітимними користувачами. Одержано вирази для максимальної кількості інформації двох зловмисників при їх послідовній атаці пасивного перехоплення на пінг-понг протокол з ГХЦ-триплетами. Показано, що максимальна кіль-кість інформації зловмисників визначається тим же виразом, що й у випадку атаки одного зловмисника, змінюєтьсятільки вираз для ймовірність виявлення атаки. Показано, що пінг-понг протокол з ГХЦ-триплетами вразливий доатаки пасивного перехоплення двох зловмисників не більше, ніж до атаки одного. Показано, що результати роботи можуть бути поширені на пінг-понг протоколи з n-кубітними ГХЦ-станами при довільних n.

Ключові слова


квантова криптографія; пінг-понг протокол; трикубітні стани Грінбергера – Хорна – Цайлінгера; атака пасивного перехоплення двох зловмисників; імовірніст;

Посилання


Deng F.G., Long G.L., Liu X.S. (2003) "Two-step quantum direct communication protocol using the Einstein–Podolsky–Rosen pair block", Physical Review A, V. 68, issue 4, 042317.

Wang C., Deng F.G., Long G.L. (2005) "Multi-step quantum secure direct communication using multi – particle Greenberger – Horne – Zeilinger state" Optics Communications, V. 253, issue 1, P. 15-20.

Jin X.-R., Ji X., Y.-Q. Zhang et al (2006) "Three-party quantum secure direct communication based on GHZ states" Physics Letters A, V. 354, № 1-2, P. 67-70.

Li X.-H., Li C.-Y., Deng F.-G. et al (2007) "Multiparty Quantum Remote Secret Conference" Chinese Physics Letters, V. 24, № 1, P. 23-26.

Chamoli A., Bhandari C.M. (2009) "Secure direct communication based on ping-pong protocol" Quantum Information Processing, V. 8, num. 4, P. 347-356.

Boström K., Felbinger T. (2002) "Deterministic secure direct communication using entanglement" Physical Review Letters, Vol. 89, issue 18, 187902.

Cai Q.-Y., Li B.-W. (2004) "Improving the capacity of the Boström – Felbinger protocol" Physical Review A, V. 69, issue 5, 054301.

Ostermeyer M., Walenta N. (2008) "On the implementation of a deterministic secure coding protocol using polarization entangled photons" Optics Communications, V. 281, issue 17, P. 4540-4544.

Vasiliu E.V. (2007) "Security analysis of the pingpong protocol with quantum dense coding" Scientific works of ONAT n.a. Popov, № 1, p. 32-38.

Vasiliu E.V., Vasiliu L.N. (2008) "Ping-pong protocol with tree- and four-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger states" Works of the Odessa polytechnic university, No. 1(29), pp. 171-176.

Vasiliu E.V. (2008) "Analysis of attack on the pingpong protocol with Greenberger – Horne – Zeilinger’s triplets" Scientific works of ONAT n.a. Popov, № 1, pp. 15-24.

Vasiliu E.V. (2011) "Non-coherent attack on the pingpong protocol with completely pairs of qutrits", Quantum Information Processing V. 10, num. 2, P. 189-202.

Vasiliu E.V., Mamedov R.S. (2009) "Three new protocols of quantum secure communication with four-qubit cluster states" Digital, № 6, p. 94-103.

Mamedov R.S. (2011) "Ping-pong protocol of QKD with entangled four-qubit W-states" Ukrainian Information Security Research Journal, № 3(52), pp. 32-44.

Vasiliu Ye.V., Nikolayenko S.V. (2013) "Analyses of the consistent eavesdropping attack of several eavesdroppers on the ping-pong protocol with entangled pairs of qubits" Ukrainian Information Security Research Journal, № 1(58), pp. 39-48.

Vasiliu Ye., Nikolayenko S. (2009) "Synthesis of structure of quantum secure direct communication systems" Scientific works of ONAT n.a. Popov, № 1, pp. 83-91.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory