Аналіз ймовірності реалізації загроз захисту інформації в автоматизованих системах управління технологічним процесом

Сергій Феодосійович Гончар

Анотація


З метою вирішення задач по забезпеченню інформаційної безпеки автоматизованих систем управління технологічними процесами проведено аналіз загроз захисту інформації та детальний опис джерел навмисних загроз. Здійснено аналіз уразливостей інформаційної безпеки автоматизованих систем управління технологічними процесами, класифікація та причини їх виникнення. Дані рекомендації щодо усунення або нівелювання даних уразливостей. Приведено вираз для визначення ймовірності реалізації загроз захисту інформації. Досліджено взаємозв’язки між загрозами, уразливостями і ризиком для автоматизованих систем управління технологічними процесами. Приведено життєвий цикл аналізу ймовірності реалізації загроз інформаційної безпеки автоматизованих систем управління технологічними процесами та сформульовано вихідні дані, які необхідні для цього аналізу.

Ключові слова


загроза; захист інформації; автоматизовані системи управління; уразливості; ризик; життєвий цикл

Посилання


Гончар С.Ф. Особенности обеспечения кибербезопасности индустриальных систем управления: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК», Київ, - 2013. - С. 36-37.

Мохор В.В. Наставления по кибербезопасности (ISO/IEC 27032:2012) / В.В.Мохор, А.М. Богданов, А.С. Килевой — К.: ООО «ТриК», 2013. — 129 с.

Power systems management and associated information exchange — Data and communications securi-ty: IEC 62351-1. — Part 1: Communication network and system security — Introduction to security issues.

Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security: NIST Special Publication 800-82. — Recommendations of the National Institute of Standards and Technology.

Information technology — Security techniques — Information security risk management: BS ISO/IEC 27005:2008.

Industrial communication networks — Network and system security: IEC 62443, Part 3.

Gonchar S.F. Features of cybersecurity industrial control systems : Materials of International Scientific Conference "Problems and prospects of power en-gineering, electrotechnology and automation in agri-culture", 2013, pp. 36-37.

Mokhor V.V. Guidelines for cybersecurity (ISO/IEC 27032:2012), 2013, 129 p.

Power systems management and associated infor-mation exchange — Data and communications securi-ty: IEC 62351-1. — Part 1: Communication network and system security — Introduction to security issues.

Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security: NIST Special Publication 800-82. — Recommendations of the National Institute of Standards and Technology.

Information technology — Security techniques — Information security risk management: BS ISO/IEC 27005:2008.

Industrial communication networks — Network and system security: IEC 62443, Part 3.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory