Можливість автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей

Юрій Євгенович Яремчук

Анотація


В роботі розглянуто можливість побудови методу автентифікації сторін взаємодії на основі математичного апарату рекурентних послідовностей, що базуються на співвідношеннях, в яких початкові елементи пов’язані з коефіцієнтами. Розроблено протокол реалізації методу. Запропонований метод, у порівнянні з відомим аналогом, дозволив підвищити криптографічну стійкість процесу автентифікації, а також можливість змінювати стійкість методу залежно від порядку послідовності. Представленні розробки дали можливість розширити галузь використання методів автентифікації, у першу чергу, в системах захисту з підвищеним рівнем секретності.


Ключові слова


захист інформації; криптографія; автентифікація; рекурентні послідовності

Посилання


Введение в криптографию [Текст] / под общ. РЄД.

B. Б. Ященко. — М.: МЦНМО: «ЧеРо», 2000. - 236 с.

Основы криптографии [Текст] / А. П. Алферов, А. Ю. Зубов, А. С. Кузьмин, А. В. Черемушкин. — М: Гелиос АРВ, 2001. — 480 с.

Петров, А. А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Текст] / А. А. Петров. — М.: ДМК, 2000. — 448 с.

Романец, Ю. В. Защита информации в компьютерных системах и сетях [Текст] / Ю. В. Романец, П. А. Тимофеева, В. Ф. Шаньгин. — М.: Радио и связь, 2001. — 376 с.

Яремчук, Ю. Є. Використання рекурентних послідовностей для побудови криптографічних методів з відкритим ключем [Текст] / Ю. Є. Яремчук // Захист інформації. — 2012. — №4. — C. 120—127.

Яремчук, Ю. Є. Метод автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей [Текст] / Ю.Є. Яремчук // Сучасний захист інформації. — 2013. — №1. — С. 4—10.

Brassard, G. Modern Cryptology: A Tutorial [Текст] / G. Brassard. — Springer-Verlag, 1988. — 107 p.

Menezes, A. J. Handbook of Applied Cryptography [Текст] / A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone. — CRC Press, 2001. — 816 p.

Simmons, G. J. Authentication theory/coding theory [Текст] / G. J. Simmons // Proc. CRYPTO'84, Lect. Notes in Comput. Sci. — 1985. — V. 196. — Pp. 411-431.

Van Tilborg, Henk C.A. Fundamentals of cryptology. A Professional Reference and Interactive Tutorial [Текст] / Henk C.A. van Tilborg. — Kluwer Academic Publishers, 2000. — 512 p.

Yaschenko, V.B. (ed.) (2000) Introduction to cryptography. Moscow: MCNMO.

Alferov, A.P. et al. (2001) Cryptography basics. Moscow: Gelios ARV.

Petrov, A.A. (2000) Computer safety. Cryptographic methods of protection. Moscow: DMK.

Romanets, Yu.V. and Timofeeva, P.A. Information security in computer systems and networks. Moscow: Radio and Communications.

Iaremchuk, I.E. (2012). Use of recurrent sequences to construct cryptographic methods with the public key. Information Security, No. 4, pp. 120-127.

Iaremchuk, I.E. (2013). The method of authentication of parties of interaction based on recurrent sequences. Modern Information Security, No. 1, pp. 4-10.

Brassard, G. (1988) Modern Cryptology: A Tutorial. Springer-Verlag.

Menezes, A.J., van Oorschot, P.C., Vanstone, S.A. (2001). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.

Simmons, G. J. (1985) Authentication theory/coding theory. Proceedings of CRYPTO'84, Lecture Notes in Computer Science, V. 196, pp. 411-431.

Van Tilborg, Henk C.A. (2000). Fundamentals of cryptology. A Professional Reference and Interactive Tutorial. Kluwer Academic Publishers.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory