Аналіз проблеми захисту відкритої оперативної інформації про резонансні злочини та інші надзвичайні події, що обробляється в системі оперативної о інформування МВС України

Вадим Анатолійович Кудінов

Анотація


У статті досліджені структура системи оперативного інформування МВС України, склад та організація обробки оперативної інформації в ній. Зроблений висновок щодо необхідності здійснення заходів із захисту відкритої оперативної інформації від загроз порушення її цілісності, доступності на кожному з трьох рівнів системи оперативного інформування МВС України та під час її передачі каналами зв'язку.


Посилання


Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 4 жовтня 2003 року № 1155.

Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 4 жовтня 2003 року № 1155: Наказ МВС України від 10 жовтня 2005 року № 860.

Хорошко В.О., Кудінов В.А. Корпоративна мережа ОВС України та моделі її захисту від порушників безпеки // Науково-технічний журнал "Захист інформації"". - 2004. -№ 1.-С. 26-35.

Хорошко В.А., Кудинов В.А. Проблемы создания комплексной системы защиты корпоративной сети органов внутренних дел Украины // Тр. XIII Межд. научной конф. "Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов" (25-26 мая 2004 г.). - М.: Академия управления МВД России, 2001. - С. 137-140.

Хорошко В.О., Кудінов В.А. Методичний підхід до формалізації задачі оцінювання ефективності системи захисту інформаційної системи ОВС України //

Науково-технічний журнал "Захист інформації". - 2004. — № 4. - С.11-18.

Кудінов В.А. Функціонування системи оперативного інформування МВС України // Спеціальна техніка. Загальна частина. — К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. — С. 156-172.

Кудінов В.А. Шляхи удосконалення системи оперативного інформування МВС України // Науково-технічний вісник; "Безпека дорожнього руху України". - 2003. - № 3- 4(16).-С. 27-36.

Кудінов В.А. Проблема попередження комп'ютерних злочинів при передачі інформації в корпоративній мережі ОВС України // Злочини у сфері використання комп'ютерної техніки: проблеми кваліфікації, розслідування і попередження: Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.-С. 48-51.

Кудінов В.А. Проблеми захисту комп'ютерної інформації у процесі взаємодії чергових частин МВС-УМВС(УМВСТ) // Тр. Міжвуз. наук.-практ. конф. "Правові основи захисту комп'ютерної інформації від протиправних посягань" (22 грудня 2000 р.). — Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. - С. 187-190.

Кудинов В.А., Рибачко Т.Е. Автоматизированное рабочее место дежурного дежурной части МВД-УМВД(УМВДТ): Метод, рекомендации. - К.: РИО МВД Украины, 1996. - 100 с.

Кудінов В.А. Проблеми функціонування автоматизованого робочого місця чергового чергової частини в ОВС України // Матер. Міжв. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України" (15 березня 2001 р.). - К.: НАВСУ. - 2002. - С. 47-51.

Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: Наказ МВС України від 14 квітня 2004 року Хе 400.

Кудінов В.А. Структура бази даних автоматизованої інформаційної системи "Зведення" з обліку злочинів та надзвичайних подій, які взяті на контроль МВС України // Науково-технічний вісник "Безпека дорожнього руху України". — 2003. — № 1-2(15). - С. 57-62.

Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (НД ТЗІ-1Л-002-99). - К.: ДСТСЗІ СБ України, 1999. - 31 с.

Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації' від несанкціонованого доступу (НД ТЗІ-2.5-005-99). - К.: ДСТСЗІ СБ України, 1999. - 23 с.

Концепція технічного захисту інформації в Україні: Постанова КМУ від 08.10.1997 № 1126.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory