Аналіз та оцінювання ризиків інформаційних ресурсів у нечітких умовах

Світлана Володимирівна Казмірчук

Анотація


Для побудови систем управління інформаційної безпеки необхідно проводити аналіз і оцінювання ризиків, які часто характеризуються високою невизначеністю. Існуючі засоби оцінки не дають можливості застосування для аналізу та оцінювання ризиків широкого спектру початкових параметрів. На основі запропонованого автором методу аналізу та оцінювання ризиків втрати інформаційних ресурсів, було реалізовано відповідну програмну систему. Вона дозволяє проводити оцінювання в нечітких умовах з використанням встановленого базису оціночних компонент, які відображаються моделлю інтегрованого представлення параметрів ризику і можуть бути відображені, як в числовій, так і лінгвістичної формі. Для верифікації розробленого програмного продукту було здійснено моделювання при декількох різних умовах середовища оцінювання щодо захищеності інформаційних ресурсів. Отримані результати дослідження підтверджують те, що програмний засіб адекватно реагує на зміну умови середовища оцінювання, яка відображається значеннями оціночних компонент. Дослідження показали, що значення ризику істотно не змінюється при зміні базису оціночних компонент.


Ключові слова


ризик; аналіз ризику; оцінка ризику; система аналізу та оцінки ризику; параметри ризику; метод

Посилання


Корченко А.Г. Интегрированное представление параметров риска / Корченко А.Г., Иванченко Е.В., Казмирчук С.В. // Защита информации – 2011. – №1 (50). – С. 96-101.

Корченко А.Г. Методология синтеза систем анализа и оценки риска потерь информационных ресурсов / Корченко А.Г., Казмирчук С.В. // Защита информации – 2012. – №2. – С. 24-28.

Корченко А.Г. Методы анализа и оценки рисков потерь государственных информационных ресурсов / Корченко А.Г., Щербина В.П., Казмирчук С.В. // Защита информации – 2012. – №1. – С. 126-139.

Корченко А.Г. Системы анализа и оценки риска потерь государственных информационных ресурсов / Корченко А.Г., Волянская В.В., Казмирчук С.В., Охрименко А.А. // Защита информации – 2012. – №2. – С. 52-58.

Луцкий М.Г. Исследование программных средств анализа и оценки риска информационной безопасности / Луцкий М.Г., Корченко А.Г., Иванченко Е.В., Казмирчук С.В. // Защита информации – 2011. – №3. – С. 97-108.

Луцкий М.Г. Современные средства управления информационными рисками / Луцкий М.Г., Иванченко Е.В., Корченко А.Г., Казмирчук С.В., Охрименко А.А. // Защита информации – 2012. – №1. – С. 5-16.

НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 04 грудня 2000 р. № 53.

ISO/IEC 27002:2005 Информационные технологии. Свод правил по управлению защитой информации c учетом Технической поправки 1, опубликованной 2007-07-01.

Korchenko A.G., Ivanchenko Ye.V., Kazmirchuk S.V. Integrated view of risk characteristic, Zahist ìnformacìï, 2011, №1 (50), pp. 96-101.

Korchenko A.G., Kazmirchuk S.V. The synthesis methodology of analysis systems and risk assessment of information resources losses, Zahist ìnformacìï, 2012, №2, pp. 24-28.

Korchenko A.G. Risk analysis and assessment methods of government information resources losses / Korchenko A.G., Sherbina V.P., Kazmirchuk S.V. // Zahist ìnformacìï, 2012, №1, pp. 126-139.

Korchenko A.G., Volyanskaya V.V., Kazmirchuk S.V., Okhrimenko A.A.Systems analysis and risk assessment of Government Information Resources losses, Zahist ìnformacìï, 2012, №2, pp. 52-58.

Lutskiy M.G., Korchenko A.G., Ivanchenko Ye.V., Kazmirchuk S.V. Research of information security risk & analysis assessment software, Zahist ìnformacìï, 2011, №3, pp. 97-108.

Lutskiy M.G., Ivanchenko E.V., Korchenko A.G., Kazmirchuk S.V., Okhrimenko A.A. Modern techniques of Information Risk Management, Zahist ìnformacìï, 2011, №1, pp. 5-16.

ND TZÍ 1.4-001-2000 Typical regulations on data protection agencies in the automated system.

ISO/IEC 27002:2005 Information technology – Security techniques – Code of practice for information security management.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory