Аналіз та оцінювання ризиків інформаційних ресурсів

Світлана Володимирівна Казмірчук

Анотація


Для побудови систем менеджменту інформаційної безпеки, комплексних систем захисту інформації та інших систем безпеки необхідно проводити аналіз і оцінювання ризиків. Існуючі засоби оцінки в переважній своїй більшості засновані на статистичних підходах. У багатьох країнах, як на рівні підприємств, так і на державному рівні подібна статистика не ведеться. Це обмежує можливості існуючих засобів, наприклад, щодо використання різних типів вхідних даних для оцінки. Відомий інструментарій не дає можливості застосування для аналізу та оцінки ризиків широкого спектру початкових параметрів. На базі запропонованого автором методу аналізу та оцінки ризиків, який на основі використання моделі інтегрованого представлення параметрів ризику, дозволяє проводити оцінювання в детермінованих умовах, з використанням десяти параметрів, які можуть бути представлені, як в числовий, так і лінгвістичній формі, було реалізовано програмну систему аналізу та оцінки ризиків втрати інформаційних ресурсів. Для верифікації розробленого програмного продукту було змодельовано кілька різних ситуацій щодо захищеності інформаційних ресурсів. Отримані результати дослідження підтверджують адекватність реагування програмного засобу на зміну значень оціночних компонент при різних умовах середовища оцінювання, а значення ризику істотно не змінюється при зміні базису оціночних компонентів.


Ключові слова


ризик; аналіз ризику; оцінка ризику; система аналізу та оцінки ризику; параметри ризику; безпека інформаційних ресурсів

Посилання


Корченко А.Г. Интегрированное представление параметров риска / Корченко А.Г., Иванченко Е.В., Казмирчук С.В. // Защита информации – 2011. – №1 (50). – С. 96 – 101.

Корченко А.Г. Методология синтеза систем анализа и оценки риска потерь информационных ресурсов / Корченко А.Г., Казмирчук С.В. // Защита информации – 2012. – №2. – С. 24-28.

Корченко А.Г. Методы анализа и оценки рисков потерь государственных информационных ресурсов / Корченко А.Г., Щербина В.П., Казмирчук С.В. // Защита информации – 2012. – №1. – С. 126-139.

Корченко А.Г. Системы анализа и оценки риска потерь государственных информационных ресурсов / Корченко А.Г., Волянская В.В., Казмирчук С.В., Охрименко А.А. // Защита информации – 2012. – №2. – С. 52-58.

Луцкий М.Г. Исследование программных средств анализа и оценки риска информационной безопасности / Луцкий М.Г., Корченко А.Г., Иванченко Е.В., Казмирчук С.В. // Защита информации – 2011. – №3. – С. 97-108.

Луцкий М.Г. Современные средства управления информационными рисками / Луцкий М.Г., Иванченко Е.В., Корченко А.Г., Казмирчук С.В., Охрименко А.А. // Защита информации – 2012. – №1. – С. 5-16.

НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 04 грудня 2000 р. № 53.

ISO/IEC 27002:2005 Информационные технологии. Свод правил по управлению защитой информации c учетом Технической поправки 1, опубликованной 2007-07-01.

Korchenko A.G. Integrated view of risk characteristic / Korchenko A.G., Ivanchenko Ye.V., Kazmirchuk S.V. // Zahist ìnformacìï, 2011, №1 (50), pp. 96 – 101.

Korchenko A.G. The synthesis methodology of analysis systems and risk assessment of information resources losses / Korchenko A.G., Kazmirchuk S.V. // Zahist ìnformacìï , 2012, №2, pp. 24 – 28.

Korchenko A.G. Risk analysis and assessment methods of government information resources losses / Korchenko A.G., Sherbina V.P., Kazmirchuk S.V. // Zahist ìnformacìï, 2012, №1, pp. 126-139.

Korchenko A.G. Systems analysis and risk assess-ment of Government Information Resources losses / Korchenko A.G., Volyanskaya V.V., Kazmirchuk S.V., Okhrimenko A.A. // Zahist ìnformacìï, 2012, №2, pp. 52-58.

Lutskiy M.G. Research of information security risk & analysis assessment software / Lutskiy M.G., Korchenko A.G., Ivanchenko Ye.V., Kazmirchuk S.V. // Zahist ìnformacìï, 2011, №3, pp. 97-108.

Lutskiy M.G. Modern techniques of Information Risk Management / Lutskiy M.G., Ivanchenko E.V., Korchenko A.G., Kazmirchuk S.V., Okhrimenko A.A. // Zahist ìnformacìï , 2011, №1, pp. 5-16.

ND TZÍ 1.4-001-2000 Typical regulations on data protection agencies in the automated system.

ISO/IEC 27002:2005 Information technology – Security techniques – Code of practice for information security management.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory