Стратегія оцінювання рівня захищеності держави від ризику стороннього кібернетичного впливу

Володимир Леонідович Бурячок, Олександр Григорович Корченко, Володимир Олексійович Хорошко, Вадим Анатолійович Кудінов

Анотація


У промислово розвинутих країнах завдання оцінювання рівня захищеності їх інформаційної і кіберінфраструктури від ризику стороннього кібернетичного впливу належить до низки пріоритетних. Його вирішення нині неможливе без комплексного дослідження спроможності систем кібернетичної безпеки цих країн протидіяти такому впливу та його деструктивним наслідкам. Передусім це обумовлюється безперервним зростанням обсягу інформації, що циркулює, накопичується і обробляється в інформаційних і кіберпросторах цих країн, збільшенням швидкостей її передачі, бурхливим розвитком нових інформаційно-телекомунікаційних технологій і загальною комп’ютеризацією, зокрема доступом до всесвітньої мережі Інтернет, а також необхідністю захисту такої інформації від впливу внутрішніх і зовнішніх кібернетичних втручань та загроз. З урахуванням цього викладено стратегію дій, яка дасть можливість: по-перше – оцінити рівень захищеності інфосфери держави від ризику стороннього кібервпливу; по-друге – одержати кількісне значення “індексу кіберпотужності”, що характеризує готовність державних об’єктів інформаційної і кіберінфраструктури до безпечного функціонування за таких умов; по-третє – встановити вимоги до формування державної системи кібернетичної безпеки та розробити заходи спрямовані на підвищення її результативності. Встановлено, що на ступінь критичності кібербезпеки до атак у кіберпросторі головним чином впливає наявність сформованої і чітко функціонуючої нормативно-правової бази та розгалуженої технологічної інфраструктури країни, стан її соціально-економічного розвитку, а також ступінь використання країною інформаційно-комунікаційних технологій та систем. Для оцінювання рівня захищеності запропоновано використовувати метод анкетування – один із відомих методів експертного оцінювання.


Ключові слова


стратегія оцінювання; оцінювання рівня захищеності; кібернетичний вплив; інформаційно-комунікаційна технологія; кібербезпека; кіберзагроза; кіберпростір

Посилання


Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки. – М.: Наука, 1973. – 263 с.

Бурячок В.Л., Луханин М.И., Митрахович М.М. Методика експертного отбора научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при формировании проектов научно-технических программ // Артиллерийское и Стрелковое Вооружение. – 2007. – Спецвыпуск. – С. 23–29.

Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтение и замещение. – М.: Радио и связь, 1981. – 346 с.

Beshelev S.D., Gurvich F.G. Expert estimate, M.: Nauka, 1973, 263 p.

Buryachok V.L., Lukhanin M.I., Mitrakhovich M.M. Methodology of expert selection of research and experience works at forming projects of the scientific and technical programs // Artillery and rifle armaments, 2007, Special Edition, P. 23–29.

KEENEY R.L., RAIFFA H Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoff,M.: Radio i svyazʹ, 1981, 346 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory