Аналіз і обробка даних артикуляційних випробувань

Александр Евгеньевич Архипов, Елена Александровна Архипова

Анотація


В статті розглянуто питання обробки результатів експертного оцінювання словесної розбірливості для української мови при проведенні артикуляційних випробувань, що імітують розпізнавання мовних повідомлень в умовах дії на мовний сигнал маскуючої акустичної завади. Отримано графіки залежності словесної розбірливості від відношення сигнал/завада, що можуть бути використані для вирішення задач захисту мовної інформації. Підтверджено більшу ефективність кольорової завади у порівнянні із білим шумом. Запропоновано описову модель, яка на якісному рівні дозволяє пояснити процес формування помилок сприйняття аудитором аудіообразу (мовний фрагмент + маскуюча завада), відмінності результатів артикуляційних випробувань при маскуванні кольоровим та білим шумом, особливості розподілу похибок оцінювання розбірливості при різних рівнях завади, що маскує.

Ключові слова


артикуляційні випробування; словесна розбірливість; мовний сигнал; математична модель; аудіообраз

Посилання


Дворянкин С.В., Макаров Ю.К., Хорев А.А. Обоснование критериев эффективности защиты речевой информации / С.В. Дворянкин, Ю.К. Макаров, А.А. Хорев // Защита информации. Инсайд. – М.: 2007. -

№2. – С.39-45.

Архипова О.О., Журавльов В.М., Кумейко В.М. Артикуляційні таблиці слів української мови / О.О.

Архипова, В.М. Журавльов, В.М. Кумейко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К., 2009. – № 2/19. – С. 13-17.

Архипова О.О., Журавльов В.М., Доровських А.В. Таблиці слів української мови для артикуляційних випробувань розбірливості інформації, що передається трактами зв'язку / О.О. Архипова, В.М. Журавльов, А.В. Доровських // Зв'язок. – К., 2010. – № 1 (89). – С. 9-11.

Хорев А.А. Оценка возможностей средств акустической (речевой) разведки / А.А. Хорев // Специальная

техника. – М.: 2009.– № 4. – С. 49– 63.

Архипов О.Є., Архипова С.А. Модель ошибок экспертных оценок / О.Є. Архипов, С.А. Архипова // "Сучасні проблеми управління", Матеріали ІV Міжнародної наук.-практичної конференції (28-30 листопада 2007р., м.Київ). – ІВЦ Видавництво "Політехніка"– К.: 2007. – С. 65-66.

Мудров В.И., Кушко В.Л. Методы обработки ошибок измерений / В.И. Мудров, В.Л. Кушко – М., Советское радио, 1976. – 192 с.

Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и её инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А.

Овчаров – М.: Наука, 1988. – 480 с.

Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика / В.С. Пугачев – М.: Наука, 1979. – 496 с.

Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И.С. Градштейн, И.М.

Рыжик – М.: ГИФМЛ, 1971. – с.

Архипов А.Е. О моделировании некоторых типов случайных последовательностей / А.Е. Архипов // Вестник Киев. политехн. ин-та – Вып. 12. – К.:1988 – С. 39-44.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory