Експериментальне дослідження стійкості методу побітового приховування даних відносно атак на основі афінних перетворень

Владислав Юрійович Ковтун, Олексій Миколайович Кінзерявий

Анотація


В даній роботі проведено експериментальне дослідження щодо перевірки стійкості методу побітового приховування да-них в структуру векторного зображення відносно атак на основі афінних перетворень. Для проведення експериментубуло обрано довільне SVG зображення в структурному складі якого містилися команди побудови кривих Без’є. В одну зцих кривих шляхом її поступового поділу на візуально однакову сукупність сегментів приховувалися дані різного розмі-ру. Над отриманим стеганоконтейнером поступово виконувалися різноманітні афінні перетворення типу перестанов-ка, поворот, зсув за віссю абсцис і ординат, пропорційне та непропорційне масштабування. Одержані результати з пе-ретворення стеганоконтейнера показали, що розглядуваний метод по приховуванню даних у векторні зображення забез-печує стійкість до атак на основі афінних перетворень.

Ключові слова


захист інформації; цифрова стеганографія; метод побітового приховування даних; векторні зображення; криві Без’є; афінні перетворення

Посилання


. Кінзерявий О.М. Стеганографічний метод приховування даних у векторних зображеннях /О.М. Кінзерявий, В.Ю. Ковтун, С.О. Гнатюк, В.М. Кінзерявий // теоретичний і науково-практичний журнал "Вісник Інженерної академії України". – 2013. – №3-4. – С. 66-68.

. Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: [навч. посібник] / В.Г. Маценко. – Ч.: Рута, – 2009. – 343 с.

. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование/ Н.Н. Голованов. – М. : издательство Физико-математической литературы, – 2002. – 472 с.

. Бахрушина Г.И. Моделирование геометрических атак на основе аффинных преобразований / Г.И. Бахрушина // электронное научное издание "Ученые заметки ТОГУ". – 2013. – Т.4, №4. – С. 1291-1297.

. Яглом И.М. Идеи и методы аффинной и проективной геометрии : [часть I] // И.М. Яглом, В.Г. Ашкинузе. – М. : Учпедгиз, – 1962. – 248 с.

. Роджерс Д. Математические основы машиннойграфики : [пер. с англ.] / Д. Роджерс, Дж. Адамс. – М. : Мир, – 2001. – 604 с.

. Кунву Ли Основы САПР (САО/САМ/САЕ) / Ли Кунву. – СПб. : Питер, – 2004. – 560 с.

. Кінзерявий О.М. Експериментальне дослідження методу побітового приховування даних у векторні зображення / О.М. Кінзерявий, В.Ю. Ковтун // науковий журнал "Безпека інформації". –

– Т.20, №1. – С. 66-70.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory