АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

В.М. Луценко

Анотація


У статті розглянутою є проблема автоматизації проектування комплексних систем захисту інформації. Наголос зроблений на питанні використання засобів підтримки прийняття рішень у вигляді моделі пам’яті з вибіркою за змістом запиту для створення проектів систем захисту. Модель пам’яті з вибіркою за змістом запиту запропоновано реалізувати на основі сітьового ансамблевого з навчанням нейроподібного моделювання.

Ключові слова


системи захисту інформації; модель складної системи; проект захисту; асоціативна пам'ять; підтримка прийняття рішень

Посилання


ДСТУ 3396.1-96. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт. www.dsszzi.gov.ua/dstszi/control/ru/publish/category

Гордиевский М.Д. Управление рисками в высокотехнологичных проектах: состояние и подходы управления / М.Д.Гордиевский, А.А.Поляков//Методи та засоби програмної інженерії.-2008.-1.-с. 311-319.

Липаев В. Оценка качества программных средств/ В.Липаев // ИСП РАН «Сетевой журнал».-2002.-№3.-с.37-41.

И.В.Груздо. УДК 681.518. Повышение качества программного проекта за счет управления рисками. НАУ им. Н.Е.Жуковского «ХАИ», Харьков. – [Электрон. ресурс]. – Доступ до статті: http://www/nbuv.gov.ua/natural/soi/2009_1/Gruzdo.pdf

И. Медведовский. Современные методы и средства анализа и контроля рисков информационных систем компаний CRAMM, RiskWatch, Гриф. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступу до статті: idm@dsec.ru. 17.01.04.

А. Астахов. Анализ ристков и управление ими. Центр аудита информационной безопасности. – [Электронный ресурс]. – Доступ до статті: http://bezpeka.ladimir.kiev.ua/pg/show/risks/page2.html. - Заголовок з екрану.

Луценко В.М. Можливості автоматизації проектування КСЗІ з використанням інтелектуалізованих технічних засобів підтримки прийняття рішень. //Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення». 18-а науково-практична конфер. Збірка. наук. праць. Житомир, ЖВІ, НАУ, МО України, 2011, №5, с. 77-87.

Hopfield J.J., Tank D.W. Neural Computation of Decisions in Optimization Problems.// Biological Cybernetics – 1985. – 52, No. 3. – p. 141-152.

Амосов Н.М., Касаткин А.М., Касаткина Л.М., Талаев С.А. Автоматы и разумное поведение. –Киев: Наук думка, 1973. -370 с.

Луценко В.Н. Особенности построения многопроцессорных вычислительных устройств для моделирования нейронных сетей. Автореф. на соиск. к.т.н., спец. 05.13.13 – «вычислительные машины, комплексы, системы и сети», ИК АН УССР им. В.М.Глушкова. 1988. 15 с.

Подготовка данных и формирование инвариантов в системах искусственного интеллекта./Луценко В.Н. – Киев, 1992.-21 с. – (Препр./АН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова; 92-2), 1992, 21 с.

Мачуський Є.А., Луценко В.М. Використання елементів засобів інтелектуальної підтримки прийняття рішень при проектуванні систем інформаційної безпеки. Х международная научная конференция имени Таран Т.А. «Интеллектуальній анализ информации ИАИ-2010», 18-21 мая 2010 г., Сб. трудов. – К.: «Просвіта», с. 207-213.

Луценко В.М., Худяков В.О. Визначення уразливості об’єктів інформаційної діяльності як складова порядку розробки систем захисту інформації. //Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. .-К.: ЧП «ЕКМО», НИЦ «ТЕЗИС» НТУУ «КПИ», 2010. Вип. 2 (21) с. 49-55.

Луценко В.М. Системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень при проектуванні комплексних систем захисту інформації. Наук. вісті. Наук. тех. Журнал.-К: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». №5, 2010, с.68-74.

Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработкиданных. Кн. 1. – М.: Энергоатомиздат, 1994. – 400 с.

Стохастические нейроподобные сети с ансамблевой организацией / Н.М.Амосов, Э.М.Куссуль, А.М.Касаткин, Л.М.Касаткина. – Киев, 1989. – 30 с. –(Препр./АН УССР, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова; 89-25).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory