ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ФОРМУВАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Ю.І. Хлапонін, В.Я. Криховецький, Ю.О. Процюк

Анотація


Наведено порядок та досліджено особливості проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в ІТС та шляхи їх розв’язання. За результатами дослідження запропоновані рекомендації щодо розв’язання цих проблем та своєрідний стислий алгоритм проведення державної експертизи, що враховують вимоги нормативних документів з цих питань та набутий  позитивний  досвід.

Ключові слова


інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС); автоматизована система (АС); технічний захист інформації (ТЗІ); комплексна система захисту інформації (КСЗІ); державна експертиза

Посилання


Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації (Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України № 93 від 16.05.07).

НД ТЗІ 2.5-005 -99. Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Закон України від 5.07.1994 року № 80/94-ВР.

НД ТЗІ 3.7-003-05. Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі.

ТР ЕОТ – 95. Тимчасові рекомендації з технічного захисту інформації у засобах обчислювальної техніки, автоматизованих системах і мережах від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводок.

НД ТЗІ 3.1-001-07. Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу технічного захисту інформації. Передпроектні роботи.

Порядок оновлення антивірусних програмних засобів, які мають позитивний Експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного захисту інформації (Наказ ДССЗЗІ України від 26.03.07 № 45).

ТПКО-95. Тимчасове положення про категоріювання об’єктів 10.07.95 № 35.

Про внесення змін до Закону України ,,Про захист інформації в автоматизованих системах”. Закон вiд 31.05.2005 року № 2594-IV.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory