АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В.Л. Бурячок

Анотація


У статті викладений можливий варіант механізму оцінювання ступеня захищеності спеціальних ІТС з точки зору дій системного адміністратора та дій, що виконуються системою аналізу ступеня захищеності системи. Окрім цього досліджені проблемні питання оцінювання загроз безпеці інформації в СІТС за метою реалізації з позицій забезпечення її конфіденційності, цілісності і доступності.

Ключові слова


алгоритм; інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційна технологія; інформаційно-телекомунікаційна система; кібербезпека; кіберзлочин; кіберпростір; кіберзагроза; загроза конфіденційності; загроза цілісності; загроза доступності

Посилання


Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, № 80/94-ВР від 5.07.1994

Закон України “Про телекомунікації”, № 1280-IV від 18.11.2003.

Биячуев Т.А. Безопасность корпоративных сетей. / под ред. Л.Г.Осовецкого. – СПб: СПб ГУ ИТМО, 2004. – 161 с.

Безбогов А.А. Методы и средства защиты компьютерной информации: учебное пособие / А.А.Безбогов, А.В.Яковлев, В.Н.Шамкин. – Тамбов: Изд-во Тамб.гос.тех.ун-та, 2006. – 196 с.

Юдін О.К., Богуш В.М. Інформаційна безпека держави: Навчальний посібник. – Харків: Консул, 2005. – 576 с.

Сычев Ю.Н. Основы информационной безопасности. Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2007. – 300 с.

Степашкин М.В. Оценка уровня защищенности компьютерных сетей на основе построения графа атак /И.В.Котенко, М.В. Степашкин // Труды международной научной школы “Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах”. – Спб., 2006. – С.150 – 154

Домарев В.В. Защита информации и безопасность компьютерных систем. – К.: Изд-во ДиаСОФТ, 1999. – 992 с.

Ленков С.В. Методы и средства защиты информации. В 2-х томах / Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Под ред.В.А.Хорошко. – К.:Арий, 2008. – Том 1, - 464 с. – Том 2, 344 с.

Василенко В.С., Бордюк О.С., Полонський С.М. Оцінювання ризиків безпеці інформації в локальних обчислювальних мережах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Informatica/ 64068.doc.htm

Eset: мировая двадцатка интернет-угроз в январе. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://it-sektor.ru/Mirovaya-dvadtscatka-internet-ugroz-v-yanvare.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory