ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ КВАНТОВОГО ПРЯМОГО БЕЗПЕЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ ДЛЯ КУТРИТІВ

О.Г. Корченко, Є.В. Васіліу, С.О. Гнатюк, В.М. Кінзерявий

Анотація


У даній роботі розроблена математична модель системи квантового безпечного зв’язку на основі пінг-понг протоколу із застосуванням завадостійких кодів Ріда-Соломона над полем Галуа GF(32). Формалізовано тритову систему завадостійкого кодування та детально описано роботу режиму передачі повідомлень пінг-понг протоколу з парами повністю переплутаних кутритів у каналі з шумом (деполяризуючому каналі). Крім того, на базі розробленого програмного забезпечення, проведено імітаційне (статистичне) моделювання роботи системи квантового прямого безпечного зв’язку, проаналізовано отримані результати та сформульовано практичні рекомендації.

Ключові слова


квантовий прямий безпечний зв'язок; пінг-понг протокол; деполяризуючий канал; завадостійкі коди; імітаційне моделювання; квантова кореляція

Посилання


Korchenko O. Modern quantum technologies of information security against cyber-terrorist attacks / O. Korchenko, Y. Vasiliu, S. Gnatyuk // Aviation. Vilnius : Technika, 2010, Vol. 14, № 2, p. 58–69.

Румянцев К.Е. Квантовая связь и криптография: Учебное пособие / К.Е. Румянцев, Д.М. Голубчиков — Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. — 122 с.

Килин С.Я. Квантовая криптография : Идеи и практика : Монография / С.Я. Килин, Д.Б. Хорошко, А.П. Низовцев. — Мінськ, 2008. — 398 с.

Васіліу Є.В. Пінг-понг протокол з повністю переплутаними станами пар та триплетів тривимірних квантових систем / Є.В. Васіліу // Цифрові технології. — 2009, № 5. — С. 18–26.

Bostrom K. Deterministic secure direct communication using entanglement / Bostrom K., Felbinger T. // Physical Review Letters. — 2002. — V. 89, № 18. — Art. 187902.

Физика квантовой информации : Квантовая криптография. Квантовая телепортация. Квантовые вычисления / Ред. Д. Боумейстер [и др.] ; Пер. с англ. С.П. Кулик, Е.А. Шапиро ; Ред. пер. С.П. Кулик, Т.А. Шмаонов. — М. : Постмаркет, 2002. — С. 33–73.

Нильсен М. Квантовые вычисления и квантовая информация / М. Нильсен, И. Чанг. — М. : Мир, 2006. — 824 с.

Cai Q.-Y. Improving the capacity of the Bostrom-Felbinger protocol / Q.-Y. Cai, B.-W. Li // Physical Review A. — 2004. — V. 69, № 5. — 054301.

Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки / Р. Блейхут; пер. англ. И.И. Грушко, В.М. Блиновского. — М. : Мир, 1986. — 576 с.

Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение / Р. Морелос-Сарагоса. — М. : Техносфера, 2005. — 320 с.

Мак-Вильямс Ф.Дж. Теория кодов, исправляющих ошибки / Ф.Дж. Мак-Вильямс, Н.Дж.А. Слоэн. — М. : Связь, 1979. — 744 с.

Вернер М. Основы кодирования: учебник для ВУЗов / М. Вернер. — М. : Техносфера, 2004. — 288 с.

Оцінка корегувальної здатності завадостійких трійкових РС-кодів при передачі інформації повністю переплутаними станами кутритів квантовим каналом із шумом / О.Г. Корченко, Є.В. Васіліу, С.О. Гнатюк, В.М. Кінзерявий // Захист інформації. — 2010. — № 4. — С. 44–53.

Імітаційна модель пінг-понг протоколу з парами переплутаних кутритів у квантовому каналі з шумом / О.Г. Корченко, Є.В. Васіліу, С.О. Гнатюк, В.М. Кінзерявий // Захист інформації. — 2010. — № 3. — С. 46–56.

Василиу Е.В. Синтез основанной на пинг-понг протоколе квантовой связи безопасной системы прямой передачи сообщений / Е.В. Василиу, С.В. Николаенко // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. — 2009, № 1. — С. 83–91.

Математичні основи криптоаналізу: Навч. посібник / С.О. Сушко, Г.В. Кузнецов, Л.Я. Фомичова, А.В. Корабльов. — Д. :Національний гірничий університет, 2010. — 465 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory