СТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМ, КОМПЛЕКСІВ ТА ЗАСОБІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПОСТ-КВАНТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анна Олександрівна Корченко, Євгенія Вікторівна Іванченко, Наталія Василівна Кошкіна, Олександр Олександрович Кузнецов, Олена Григорівна Качко, Олександр Володимирович Потій, Віктор Васильович Онопрієнко, Всеволод Анатолійович Бобух

Анотація


Криптографічий захист інформації (КЗІ) є важливою складовою інформаційної безпеки держави, безпосередньо пов’язаною з подоланням сучасних проблем та викликів в кібернетичному просторі України, нових загроз інформаційній безпеці в критичних інфраструктурах в оборонній та сфері безпеки, промисловості, банківському секторі, економіці тощо. Особливу небезпеку в цьому змісті становлять нові ризики, пов’язані з розробкою та стрімким впровадженням сучасних та перспективних інформаційних технологій, здатних докорінно змінити архітектуру інформаційних систем, існуючі парадигми, сталі принципи побудови та математичні основи сучасних засобів КЗІ. Зокрема, поява та стрімке удосконалення нових обчислювальних засобів, заснованих на принципах та ефектах квантової фізики (т.з. універсальних квантових комп’ютерів) ставить під загрозу саме існування діючих нині та стандартизованих на національному та міжнародному рівнях механізмів (протоколів, алгоритмів та засобів) асиметричної криптографії.


Ключові слова


квантові обчислювачі, криптографічні алгоритми, інформаційна безпека, інформаційні системи

Посилання


Post-Quantum Cybersecurity Resources [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https:// www.nsa.gov/what-we-do/cybersecurity/post-quan tum-cybersecurity-resources/.

NISTIR 8105 Report on Post-Quantum Cryptography [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2016/NI ST.IR.8105.pdf.

Quantum-Safe Cryptography and Security; An introduction, benefits, enablers and challenges [Еле¬ктронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://portal.etsi.org/ Portals/0/TBpages/QSC/Docs/Quantum_Safe_Whitepaper_1_0_0.pdf.

Neal Koblitz and Alfred J. Menezes. A Riddle Wrapped in an Enigma [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://eprint.iacr.org/ 2015/1018.pdf.

Announcing Request for Nominations for Public-Key Post-Quantum Cryptographic Algorithms [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://csrc. nist.gov/News/2016/Public-Key-Post-Quantum-Cryptographic-Algorithms.

NISTIR 8309 Status Report on the Second Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://nvlpubs.nist.gov/ nistpubs/ir/2020/ NIST.IR.8309.pdf.

11th International Conference, PQCrypto 2020, Paris, France, April 15–17, 2020, Proceedings [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https: //link.springer.com/book/10.1007/978-3-0304422 3-1.

Kris Gaj. Implementation and Benchmarking of Round 2 Candidates in the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process Using FPGAs. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://csrc.nist.gov/CSRC/media/ Projects/post-quantum-cryptography/documents/round-3/ semi nars/oct-2020-gaj-kris-resentation.pdf.

Round 3 Submissions [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://csrc.nist.gov/ projects/post-quantum-cryptography/round-3-submi ssions.

Rotem Arnon-Friedman, Frédéric Dupuis, Omar Fawzi, Renato Renner and Thomas Vidick. Practical device-independent quantum cryptography via entropy accumulation. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov /pmc/articles/PMC5792631/.

Держспецзв'язку впроваджує нові стандарти крип-тографічного захисту інформації [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www. kmu.gov.ua/news/247952015.

Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з європейськими стандартами, міжнародних стандартів як національних стандартів України, затвердження національних стандартів України, скасування міждержавних стандартів в Україні та внесення зм [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon. rada

Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття змін до національних стандартів, скасування міждержавного стандарту. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0085774-19#Text.gov.ua/rada/show/v1431731-14#Text.

Про прийняття та скасування національних стан-дартів, прийняття змін до національних стандартів, скасування міждержавного стандарту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon. rada.gov.ua /rada/show/v0085774-19#Text.

Каталог НД України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://csm.kiev.ua /nd/ nd.php %D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+ 8845%3A2019&st=0&b=1.

Про прийняття та скасування національних стандартів [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0465774 -19#Text.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory