МОДЕЛЬ ЗАХИСТУ КІБЕРПРОСТОРУ CYBERSEC

Юлія Миколаївна Ткач

Анотація


У статті запропоновано модель захисту кіберпростору CyberSec, що орієнтована на виконання функції «кіберзахисту». Дана модель є функціональною, складається з п’яти етапів, об’єднує в собі низку методів й моделей, є циклічною, а тому дозволяє створити самоналагоджувану систему захисту у кіберпросторі. На першому етапі «Розвідка та виявлення» здійснюється опис середовища безпеки, тобто формується модель загроз, що є повним переліком усіх можливих загроз, які існують або можуть виникнути в даній ситуації. Другим етапом «Озброєння» є вибір засобів захисту та побудова системи захисту кіберпростору (СЗК). Проведення контролю системи (кібепростору) є третім етапом «Контроль». На четвертому етапі «Протидія» побудови захищеного кіберпростору виконується оцінка дієвості запропонованої СЗК. На п’ятому етапі «Активна протидія» здійснюється підготовка нормативних документів, інформування корпорацій щодо інцидентів кібербезпеки  активна протидія на рівні держави, тобто відбувається застосування контрзаходів. Модель захисту кіберпростору CyberSec дозволяє на практиці побудувати захищений кіберпростір як окремої корпорації, так і держави в цілому.


Ключові слова


кіберпростір, модель захисту, національна безпека, захищений кіберпростір

Посилання


ISO/IEC 15408-99 [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://infobezlikbez. ru/terminy/standarty/266-mezhdunarodnyj-standart-iso-15408-obshchij-kriterij.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: www.dsszzi.gov.ua.

Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход / Домарев В. В. – К.: ДиаСофт, 2006. – 904 с.

Синенко М.А. Математична модель методів активного захисту інформації / Синенко М.А., Ткач Ю.М. // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – № 2 (20). – С.109-115.

Ткач Ю.М. Моделі систем захисту інформаційної сфери держави // Сучасна спеціальна техніка. – 2020. – №2 (61). – С.59-66.

Ткач Ю.М. О развитии киберпространства и его защищенности // Безпека ресурсів інформаційних систем : збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів 16-17 квітня 2020 р.). – Чернігів: НУЧП, 2020. – С.173-177.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory