РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ: ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ШТУЧНОЇ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ПАМ’ЯТІ НА ОСНОВІ СПОЛУК – ПОХІДНИХ ФЕНОЛУ

Олена Михайлівна Ключко, Анатолій Якович Білецький, Владимир Николаевич Шутко, Олена Олегівна Колганова

Анотація


Пошукові та інженерні роботи, метою яких є створення елементів та пристроїв нано-електронної пам’яті (фізичної молекулярної пам’яті) натепер є надзвичайно актуальними. Інтенсивні роботи у цьому напрямку виконують у тому числі шляхом пошуку нових перспективних хімічних сполук – кандидатів на виконання функцій елементів фізичної молекулярної пам’яті, а також шляхом створення нових фізичних моделей відповідних пристроїв та їх нано-елементів. Метою даної роботи було запропонувати новий тип хімічних сполук ряду похідних фенолу, які потенційно можуть бути застосовані для виконання функцій молекулярної пам’яті для нано-електронних пристроїв, а також розробити фізичну модель такої пам’яті та пояснити механізм її функціонування. Для описаної фізичної моделі штучної молекулярної пам'яті запропоновано застосувати молекули - похідні фенолу із замісниками – поліаміновими ланцюгами, лінійними або розгалудженими, різної довжини та складності. Була розроблена фізична модель молекулярних накопичувачів із властивостями штучної пам’яті. Технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні таких робіт, полягає у тому, що запропонований спосіб дозволяє модифікувати та утворювати нові елементи пам’яті штучного походження, а також виконувати тестування їх функціонування шляхом реєстрації електричних струмів через утворений зразок. Зареєстровані струми мають асиметричний характер, демонструючи властивості пам’яті зразка. Запропонована розробка відкриває нові можливості для захисту інформації у подібних інформаційних системах.


Ключові слова


фізична модель, штучна молекулярна пам’ять, нано-електронна пам’ять, хімічні сполуки, похідні фенолу

Посилання


Bao Tran. Nano-Electronic Memory Array. Patent US20080239791A1. Priority: 2004-04-06. Applied: 2008-10-02; pending – 2018.

Chun-Jung Chen, Gue-Wuu Hwang, Ching Ting, Yi-Jen Chan, Zing-Way Pei, Chia-Chieh Chang, Chen-Pang Kung.. Nano compounds and organic memory devices comprising the same. Patent US7641820B2. Priority: 2006-04-26. Applied: 2007-11-01; grant - 2010-01-05.

Ключко О.M., Білецький А.Я., Шутко В.Н. Спосіб виготовлення фізичної молекулярної памя’ті в анізотропних середовищах з молекулами-похідними фенолу. Патент UA 135531 U; B82Y 40/00, B82Y 10/00, H01B 1/12, C12Q 1/00, G11C 13/00 – Опубл: 10.07.2019, Бюл. 13, КМ, власник НАУ.

Ключко О.M., Білецький А.Я. Спосіб виготовлення фізичної молекулярної памя’ті в анізотропних середовищах з молекулами-похідними фенолу та індолу. Патент UA 141034 U; H01B 1/00, B82B 3/00, B82Y 10/00. – Опубл: 25.03.2020, Бюл. 6, КМ, власник НАУ.

O.M. Klyuchko. Aromatic hydrocarbons of Arthropodae species: mechanisms of action on biological membranes and perspectives of biomedical application. Biotechnologia Acta, K, 2020, V.13. – №2 – P.12-31.

Ключко О.M. Медична інформаційна система моніторингу стану здоров’я населення із захистом персональних даних. Медична інформатика та інженерія, K,2020, V.49. – №1 – С. 17-28.

Ключко О.М. Інформаційно-комп’ютерні технології в біології та медицині. К: НАУ-друк. 2008, 252 с.

Лев А. А. Моделирование ионной избирательности клеточных мембран. Л: Наука. 1976, 210 с.


Повний текст: Без заголовку

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory