Мультиагентна технологія пошуку цифрових радіозакладних пристроїв на основі кластеризації за методом бджолиної колонії

Віталій Анатолійович Савченко, Валерія Віталіївна Савченко, Олександр Йосипович Мацько, Ярослав Олександрович Кізяк, Олександр Анатолійович Лаптєв, Сергій Володимирович Лазаренко

Анотація


У статті досліджуються можливості багатопозиційної технології пошуку цифрових закладних пристроїв на основі кластеризації за методом бджолиної колонії. Встановлено, що виявлення таких підслуховуючих та підглядаючих систем стає дедалі складнішою задачею, оскільки методи та режими їх роботи також ускладнюються. Проаналізовано можливості сучасних систем пошуку технічних засобів прихованого знімання інформації. Показано, що існуючі засоби виявлення випромінювання цифрових засобів прихованого одержання інформації є малоефективними при пошуку шкідливого випромінювання на фоні легальних сигналів що потребує запровадження інтелектуалізованих методів розпізнавання. Зважаючи на розподілений у просторі характер роботи запропоновано проведення сканування шляхом залучення декількох комплексів, що утворює фізично мультиагентне середовище, у якому окремі комплекси будуть виконувати роль агентів, призначених для збору та обробки інформації. Удосконалено метод бджолиної колонії, заснований на застосуванні мультиагентного походу з прямим зв’язком між агентами, який не вимагає апріорного знання кількості кластерів та урахуванням особливостей пошуку пристроїв прихованого знімання інформації. Запропоновано удосконалений алгоритм кластеризації, який може бути реалізованим в умовах мультиагентного середовища. Удосконалений метод забезпечує збіг до оптимального рішення за рахунок прямого зв’язку між агентами, введення процедури природнього відбору та ітераційної процедури вивчення агентом області пошуку. Проведено натурні дослідження шляхом здійсненні пошуку засобів прихованого зняття інформації у приміщенні, розташованому у багатоповерховій офісній будівлі. Для досліджень було побудовано багатопозиційний скануючий комплекс, утворений з 3-х комплексів Delta 4G (в кожному по 2 антени ODA-4 з круговою діаграмою) під загальним управлінням. У результаті експерименту підтверджено підвищення достовірності кластеризації на 6…12 % у порівнянні з класичним методом k-середніх.


Ключові слова


захист інформації; закладний пристрій; ройовий інтелект; мультиагентна система; кластеризація

Посилання


А. Яковлєв, О. Лис, "Спеціальні технічні засоби негласного збору інформації", Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер.: Комп’ютерні

технології, Т. 229, Вип. 217, С. 39-43, 2013.

А. Кривцун, А. Захаров, Использование новых возможностей комплекса радиомониторинга и цифрового анализа сигналов «Кассандра-М» для обнаружения современных специальных технических средств с передачей информации по

радиоканалу. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.inspectorsoft.ru/article.php?id=388.

Цифровой пеленгатор "Rohde & Schwarz DDF0xE".

Техника для спец служб, бюро научно-технической

информации, основано в 1999 году. [Электронный

ресурс]. Режим доступа: http://www.bnti.ru/des.

asp?itm=4446&tbl =04.01.01.01.01.

Поисковій комплекс Delta X [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.das-ua.com/documents/catalog/search-appliances/search-complexes/

devices/Delta-X100-4/index.php.

T. Pang-Ning, M. Steinbach, K. Vipin, "Cluster Analysis: Basic Concepts and Algorithms. Chapter 7", Introduction to Data Mining. Addison-Wesley, 2005.

ISBN 0-321-32136-7.

В. Голембо, О. Муляревич, "Модифікація методу

мурашиної колонії для розв’язання задачі комівояжера колективом автономних агентів", Вісник Національного університету “Львівська політехнікаˮ, № 717:

Комп’ютерні системи та мережі, С. 24-30, 2011.

І. Хижняк, О. Маковейчук, Р. Худов, В. Подліпаєв,

Г. Горбань, Г. Худов, "Метод ройового інтелекту

(штучної бджолиної колонії (ABC)) тематичного

сегментування оптико-електронного зображення",

Системи управління, навігації та зв'язку, випуск 2(48),

С. 91-96, 2018.

E. Mastrocinque, B. Yuce, A. Lambiase; M. Packianather, "Multi-Objective Optimisation for Supply

Chain Network Using the Bees Algorithm", Int. J. Eng.

Bus. Manage, № 5, pp. 1-11, 2013.

S. Kumar, V. Kumar Sharma, R. Kumari, "Randomized Memetic Artificial Bee Colony Algorithm", International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS), Vol. 3, Iss. 1, pp. 52-62, 2014.

А. Олейник, С. Субботин, "Мультиагентная кластеризация с прямой связью между агентами", Адаптивні системи автоматичного управління, № 13(33),

С. 118-128, 2008.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory