Адаптивний підхід до обробки даних експертного оцінювання при вирішенні завдань у сфері захисту інформації

Александр Евгеньевич Архипов, София Анатольевна Архипова

Анотація


Експертні процедури є ефективним, а в ряді випадків і єдиним способом отримання інформації, необхідної для вирішення широкого кола завдань у сфері захисту інформації. У статті аналізуються аспекти точності обробки даних групової експертизи, зокрема, можливості реалізації оптимальної обробки цих даних. Показано, що спроба формулювання і рішення задачі оптимізації в максимально повній постановці призводить до виникнення конфліктної ситуації, обумовленої відсутністю необхідних апріорних відомостей для коректного вирішення завдання в цій постановці. Виходом є застосування адаптивного підходу до організації обробки даних, суть якого полягає в отриманні потрібної додаткової інформації безпосередньо з оброблюваної сукупності даних. Отримана інформація в тій чи іншій мірі поповнює дефіцит апріорних відомостей, забезпечуючи вдосконалення структури і функцій елементів процедури обробки. Удосконалення процедури обробки підвищує її ефективність і дозволяє ще більше розширити обсяг отримуваних додаткових відомостей, обумовлюючи реалізацію нового кроку адаптації. В результаті формується итеративно-процесна схема адаптивної обробки даних, вводиться поняття рівня адаптації, розглядається його методологічне та операціональне наповнення, модельні представлення базових елементів процедури адаптації. Описано можливі рівні адаптації, їх змістовний аспект, способи накопичення і зберігання інформації про властивості експертних даних і характеристики експертів, розглянуті критерії та методологія прийняття рішень про методи обробки даних і форми їх реалізації.


Ключові слова


групова експертиза; експертні дані; адаптація; адаптивний підхід; компетентність; метод найменших квадратів; метод найменших модулів; принцип максимальної правдоподібності; варіаційнозважений метод найменших квадратів

Посилання


Ю. Ткач, С. Казмірчук, Д. Мехед, В. Базилевич, "Застосування методу експертних оцінок до оцінювання інформаційних ризиків вищого навчального

закладу", Захист інформації, Т. 19, № 2, С. 142-157, 2017.

А. Архипов, С. Архипова, С. Носок, "Технологии экспертного оценивания в задачах защиты информации" Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія? Міжнародний науково-технічний журнал №1,

C. 89-94, 2005.

О. Корченко, О. Архипов, Ю. Дрейс, Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці: Монографія Київ. наук.-вид. центр Нац.

Академія СБ України, 2014, 332 с.

О. Архипов. Вступ до теорії ризиків: інформаційні ризики: Монографія Київ. Нац. Академія СБ України,

, 248 с.

А. Архипов, С. Архипова, "Обобщенная модель случайных погрешностей групповой экспертизы", Системные технологии, Региональный межвузовский

сборник научных работ, Вип. 4(87), Днепропетровск, С. 3-

, 2013.

И. Градштейн, И. Рыжик. Таблицы интегралов,

сумм, рядов и призведений, Москва. Физматгиз, 1963,

с.

О. Архипов, О.Чмерук, "Дослідження методів

обробки даних багатооб’єктної експертизи" Матеріали

ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

студентів, аспірантів та молодих вчених. Теоретичні і

прикладні проблеми фізики, математики та інформатики,

т. ІІ (26-27 квіт. 2018 р., м. Київ). Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», С. 53-57, 2018.

О. Архипов, С. Архіпова, "Оцінювання якості

роботи експертів за даними багатооб’єктної експертизи",

Захист інформації, Т. 13, №4 (53), С. 45-54, 2011.

А. Архипов, "Построение оптимальных

групповых оценок", Адаптивные системы автоматического управления, Киев: Техника, №17, С. 75-78, 1989.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory