Кібербезпека України: аналіз сучасного стану

Олена Григорівна Трофименко, Юлія Віталіївна Прокоп, Наталія Іванівна Логінова, Олександр Владиславович Задерейко

Анотація


За умов стрімкого зростання кіберризиків і кіберзагроз важливим є моніторинг сучасного стану кібербезпеки нашої країни, висвітлення основних проблем розбудови національної системи кіберзахисту та визначення напрямів їх вирішення. При цьому потрібен як аналіз вже реалізованих заходів у сфері захисту комп’ютерних і телекомунікаційних мереж від кібератак, так і визначення потрібних для реалізації заходів щодо створення умов для безпечного функціонування кіберпростору. Проведене дослідження свідчить про вагомі політичні, економічні і соціальні зусилля з посилення кіберстійкості, які докладає держава задля розвитку національних можливостей з кібербезпеки. З’ясовано, що ефективне забезпечення кібербезпеки потребує комплексного вирішення і вимагає скоординованих дій на національному, регіональному та міжнародному рівнях для запобігання, підготовки, реагування та відновлення інцидентів з боку органів влади, приватного сектора та громадянського суспільства. У статті визначено політичні, науково-технічні, організаційні та просвітницькі питання, вирішення яких є необхідним у рамках комплексної протидії кіберзагрозам задля випереджального реагування на динамічні змінення, що відбуваються у кіберпросторі. Зазначено про доцільність докладати більше зусиль для встановлення державно-приватного партнерства, розроблення та запровадження механізму обміну інформацією між державними органами, приватним сектором і громадянами стосовно загроз критичній інформаційній інфраструктурі. Наголошується на тому, що Україна має активізувати свою участь в організації спільних міжнародних проектів з нарощування кібернетичного потенціалу з метою узгодження дій та пошуку нових шляхів у посиленні кібербезпеки і захисті критично важливих інформаційних інфраструктур у відповідь на нові тенденції в глобальному русі до цифрової економіки та інформаційного суспільства.


Ключові слова


кібербезпека; кібератака; кіберінциденти; кіберзагрози; інформаційна безпека; стратегія кібербезпеки

Посилання


Д. Безуглий, "Інформаційна безпека України:

огляд останніх тенденцій", Фізико-математична

освіта, вип. 2(16), С. 13-17, 2018.

Впровадження європейської кібербезпеки: загальний огляд. ISACA. [Електронний ресурс]. Режим

доступу: https://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/European-CybersecurityImplementation-Overview_res_Ukr_1215.pdf.

Державне агентство з електронного врядування України. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

https://www.e.gov.ua/ua.

Завдання Держспецзв’язку. [Електронний ресурс].

Режим доступу: http:// www.dsszzi.gov.ua/ dsszzi/

control/uk/publish/article?art_id=89831& cat_id=89828.

А. Задерейко, А. Троянський, Н. Логинова,

Е. Трофименко, "Проблемные аспекты защиты

информационного суверенитета Украины", Інфокомунікації – сучасність та майбутнє: матер. 7 міжнар.

наук.-пр. конф., Одеса, 26–27 жовтня 2017 р., Т. 1,

Одеса: ОНАЗ, С. 106-108.

Офіційний сайт кіберполіції України: про підрозділ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://

cyberpolice.gov.ua/contacts/.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки

України: Закон України. Урядовий кур'єр, № 215,

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 р. "Про Стратегію

кібербезпеки України": Указ Президента України.

Урядовий кур’єр, № 52, 2016.

Співробітництво Україна – ЄС – НАТО з протидії

гібридним загрозам у кіберсфері. Київ, 28 с., 2019.

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://

geostrategy.org.ua/ua/analitika/item/1565-cooperation-ukraine-nato.

О. Трофименко Законодавча база забезпечення кібербезпеки держави. Кібербезпека в Україні: правові та

організаційні питання: матер. II всеукр. наук.-практ. конф.,

листопада 2017 р., Одеса: ОДУВС, С. 55-56.

О. Трофименко, Я. Дубовой, "Щодо правового

потенціалу безпечного функціонування кіберпростору", Кібербезпека в Україні: правові та організаційні

питання: матер. III всеукраїнської наук.-практ. конф., 30

листопада 2018 р., Одеса: ОДУВС, С. 5-7.

О. Трофименко, "Моніторинг стану кібербезпеки

в Україні", Правове життя сучасної України: матер.

міжнар. наук.-практ. конф., 17 травня 2019 р., Т. 1,

Одеса: Видавничий дім «Гельветика», С. 642-646,

У Держспецзв’язку відбулося відкриття найпотужнішого в ЄС Центру реагування на кіберзагрози.

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://

www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article

?art_id=286338&cat_id=284576.

Функції захисту персональних даних покладено

на уповноваженого. [Електронний ресурс]. Режим

доступу: http:// www.ombudsman.gov.ua/ ua/ page/

zpd/.

R. Moody, "Which countries have the worst (and

best) cybersecurity?" [Електронний ресурс]. Режим

доступу: https://www.comparitech.com/blog/vpnprivacy/cybersecurity-by-country/.

National Strategies. [Електронний ресурс]. Режим

доступу: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/cybersecurity-national-strategies.aspx.

Security Council Calls on Member States to Address

Threats against Critical Infrastructure, Unanimously

Adopting Resolution 2341 (2017), United Nations.

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.

un.org/press/en/2017/sc12714.doc.htm.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory