Аналіз конфіденційності передавання інформації у системах DSSS за умов обмеженості систем використовуваних сигнально-кодових конструкцій

Олексій Георгійович Голубничий

Анотація


Технічний захист інформації у телекомунікаційних системах може бути реалізований на фізичному рівні цих систем шляхом забезпечення енергетичної та структурної прихованості передавання інформації. До телекомунікаційних технологій, які є найбільш придатними для реалізації таких методів захисту інформації, належать технології широкосмугових систем зв’язку, зокрема технологія DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Забезпечення необхідного рівня структурної прихованості передавання інформації при використанні технології DSSS полягає в тому, що у цій технології використовуються системи сигнально-кодових конструкцій з достатньо великою кількістю сигналів у системі. До кожної з таких сигнально-кодових конструкцій висуваються вимоги до їх кореляційних властивостей, які відповідно до теореми Вінера-Хінчина визначають спектральні характеристики сигналів у телекомунікаційній системі і, як наслідок, структурну спектральну та енергетичну прихованість передавання інформації. Проблема полягає в тому, що регулярні детерміновані методи синтезу систем сигнально-кодових конструкцій з малим рівнем бічних пелюсток автокореляційної функції для будь-якої довжини сигнально-кодової конструкції та кількості таких сигналів у системі сигналів невідомі, а складність цієї проблеми синтезу пов’язана з алгоритмічною нерозв’язністю довільних алгебраїчних діофантових рівнянь. У статті проаналізовано конфіденційність передавання інформації на фізичному рівні телекомунікаційних систем DSSS за умов використання ряду відомих синтезованих систем сигнально-кодових конструкцій з малим рівнем бічних пелюсток автокореляційної функції для випадку, коли несанкціонованим користувачем здійснюються атаки К-дії з використанням оптимальних для нього за результативністю методів обробки сигналів (оптимального розрізнювача біортогональних сигналів).

Ключові слова


прихованість передавання інформації; конфіденційність; атаки на фізичному рівні телекомунікаційної системи; широкосмуговий зв'язок; технологія DSSS; псевдовипадкові послідовності

Посилання


В.П. Бабак, А.Я. Білецький, Детерміновані сигнали і спектри: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., К.: Техніка, 2003, 455 с.

А. Белецкий, "Оптимальные Уолша и Уолше-подобные базисы дискретного преобразования Фурье", Захист інформації, Т. 20, № 2, С. 104-119, 2018.

С. Евсеев, С. Остапов, И. Белодед, “Исследования свойств гибридных крипто-кодовых конструкций”, Захист інформації, Т. 19, № 4, С. 278-290, 2017.

А.А. Смирнов, Методы и средства компьютерной стеганографии с применением сложных дискретных сигналов для защиты информации в компьютерных сетях: монография, Кировоград: “КОД”, 2012, 352 с.

В.Е. Гантмахер, Н.Е. Быстров, Д.В. Чеботарев, Шумоподобные сигналы. Анализ, синтез, обработка, СПб.: Наука и техника, 2005. 400 с.

Ю.В. Матиясевич, Десятая проблема Гильберта, М.: Наука: Физико-математическая литература, 1993, 223 с.

Project "Peak Sidelobe (PSL) Level of Binary Sequences Research Kit" [Electronic resource]. Access: https://github.com/Gluttton/PslRK/blob/master/Reports/LowPslCodes.xml.

Maryam Amin Nasrabadi, Mohammad Hassan Bastani, "A Survey on the Design of Binary Pulse Compression Codes with Low Autocorrelation", in Trends in Telecommunications Technologies (Edited by Christos Bouras), Ch. 3, pp. 39-61, 2010.

Mark A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, Second Edition, McGraw-Hill Education, 2014, 656 p.

C.J. Nunn, G.E. Coxson, "Best-Known Autocorrelation Peak Sidelobe Levels for Binary Codes of Length 71 to 105", IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 44, no. 1, pp. 392-395, 2008.

А.Г. Голубничий, "Правила кодирования и структура обобщенных бинарных последовательностей Баркера", Проблеми інформатизації та управління, Т. 4, № 44, С. 20-26, 2013.

А.Г. Голубничий, "Корреляционные свойства обобщенных бинарных последовательностей Баркера", Проблеми інформатизації та управління, Т. 2, № 50, С. 48-55, 2015.

А.Г. Голубничий, Г.Ф. Конахович, "Мультипликативно комплементарные бинарные сигнально-кодовые конструкции", Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, Т. 61, № 10, С. 551-565, 2018.

В.А. Борисов, В.В. Калмыков, Я.М. Ковальчук и др., Радиотехнические системы передачи информации: учеб. пособие для вузов, М.: Радио и связь, 1990, 304 с.

Б. Скляр, Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, М.: “Вильямс”, 2004, 1104 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory