Метод розробки архітектури глибокої нейронної мережі, призначеної для розпізнавання комп’ютерних вірусів

Ігор Анатолійович Терейковський, Олег Володимирович Заріцький, Людмила Олексіївна Терейковська, Володимир Володимирович Погорелов

Анотація


Стаття присвячена вирішенню задачі вдосконалення систем розпізнавання комп’ютерних вірусів. Хоча використовуються системи антивірусного захисту вже не одне десятиліття, їх розробкою займається багато висококваліфікованих фахівців, а створенню відповідної науково-методичної бази присвячена велика кількість робіт, проте практичний досвід і відомі випадки успішних вірусних атак на вітчизняні та закордонні комп’ютерні системи та мережі вказують на наявність в сучасних антивірусах розпізнавання серйозних недоліків. Показано, що виправити ряд недоліків можливо шляхом удосконалення математичного забезпечення процедури розпізнавання за рахунок застосування сучасних нейромережевих моделей на базі глибоких нейронних мереж. Запропоновано метод розробки архітектури глибокої нейронної мережі, призначеної для розпізнавання вірусів. На відміну від існуючих метод дозволяє уникнути в процесі розробки нейромережевої моделі довготривалих чисельних експериментів, спрямованих на визначення доцільності її застосування та на оптимізацію її структурних параметрів. Шляхом чисельних експериментів з використанням опублікованої компанією Microsoft бази даних комп’ютерних вірусів BIG-2015 показано, що метод дозволяє побудувати нейромережеву модель, яка забезпечує похибку розпізнавання, співрозмірну з похибкою сучасних систем розпізнавання комп’ютерних вірусів. Визначено, що пер-спективи подальших досліджень пов’язані з адаптацією запропонованого методу до застосування глибоких нейронних мереж в поведінкових аналізаторах.


Ключові слова


захист інформації; комп’ютерний вірус; нейромережева модель; глибока нейронна мережа; розріджений автокодувальник

Посилання


А. Артеменко, В. Головко, "Анализ нейросетевых методов распознавания компьютерных вирусов", Молодежный инновационный форум «ИНТРИ», Минск, ГУ «БелИСА», 2010, 239 с.

М. Баклановский А. Ханов, К. Комаров, П. Лозов, "Оценка точности алгоритма распознавания вре-доносных программ на основе поиска аномалий в работе процессов", Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, Т. 16., № 5, С. 823-830, 2016.

В. Вишняков, О. Коваль, М. Моздурани, "Использование нейронных сетей для обнаружения и рас-познавания аномалий в корпоративной информационной системе предприятия", Доклады Бело-русского государственного университета информатики и радиоэлектроники, № 4 (98), С. 152-160, 2016.

А. Киселевская, "Глубокие нейронные сети: автоматическое обучение распознаванию вредоносных программам. Генерация и классификация подписей", Молодой учёный, № 47 (181), С. 15-17, 2017.

А. Корченко, И. Терейковский, Н. Карпинский, С. Тынымбаев, Нейросетевые модели, методы и средства оценки параметров безопасности интернет-ориентированных информационных систем, [Монография], Киев, 2016, 275 с.

С. Поликарпов, В. Дергачёв, К. Румянцев, Д. Голубчиков, "Новая модель искусственного нейрона: кибернейрон и области его применения", Известия ЮФУ. Технические науки, № 9 (134), 2012, С. 94-98.

І. Терейковський, "Нейромережевий поведінковий аналізатор антивірусної системи", Захист інформації, № 2, С. 67-70, 2012.

I. Bapiyev, B. Aitchanov, I. Tereikovskyi, L. Tereikovska, A. Korchenko, "Deep neural networks in cyber attack detection systems", International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 8, Issue 11, November 2017, pp. 1086–1092, 2017.

M. Ahmadi, D. Ulyanov, S. Semenov, M. Trofimov, G. Giacinto, "Novel feature extraction, selection and fusion for effective malware family classification", In Proceedings of the Sixth ACM Conference on Data and Application Security and Privacy, CODASPY’16, pp. 183–194, 2016.

F. Asiru Omotayo, Moses T. Dlamini and Jonathan M. Blackledge Asiru, "Application of Artificial Intelligence for Detecting Derived Viruses", 16th European Conference on Cyber Warfare and Security (ECCWS 2017), University College Dublin, Dublin June 29-30, pp. 217-227, 2017.

Himali Jani, Sathvik Shetty, Kiran Bhowmick, "Virus Detection using Artificial Neural Networks", International Journal of Computer Applications, Volume 84, No 5., December 2013, pp. 17-23, 2017.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory