Критична інформаційна інфраструктура України: терміни, сектори і наслідки

Олександр Григорович Корченко, Юрій Олександрович Дрейс, Ольга Олександрівна Романенко

Анотація


Стаття присвячена розгляду критичної інформаційної інфраструктури України з метою підвищення ефективності використання та захисту державних інформаційних ресурсів, що циркулюють в інформаційно-телекомунікаційних системах об'єктів критичної інфраструктури. Аналіз міжнародного досвіду та чинного законодавства в цій галузі виявили такі основні проблеми, як відсутність базової термінології, необхідність створення системи захисту критичної інфраструктури та управління кризовими ситуаціями, формування та розвиток системи державно-приватних партнерство, відсутність секторів та елементів в критичній інфраструктурі України та критеріїв віднесення об'єктів до критичної інфраструктури, відсутність критеріїв оцінки негативних наслідків кібератак в інформаційній телекомунікаційній системі об'єкта критичної інфраструктури, а також необхідність внесення змін до чинного законодавства. Для вирішення деяких проблем  в статті запропоновано сектори критичну інфраструктуру України з визначенням тих, що стосуються критичної інформаційної інфраструктури, об'єднання негативних наслідків кібератак на інформаційно-телекомунікаційній системі критично важливої ​​інфраструктури об'єкт для подальшої оцінки шкоди, завданої національній безпеці України у разі витоку державних інформаційних ресурсів.


Ключові слова


критична інформаційна інфраструктура; інформаційно-телекомунікаційна система; кібербезпека; негативні наслідки кібератак

Посилання


Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated December 29, 2016 "On threats to cybersecurity of the state and urgent measures for their neutralization", [Electronic resource]. Access mode: http://www.rnbo.gov.ua/documents/437.html.

"Protection in Ukraine of the critical infrastructure of im-plementation": an analytical report. K: NISS, 28 p, 2012. [Electronic resource]. Access mode: http://www. niss. gov.ua/content/articles/files/Sots_zahust-86178.pdf.

"On the Basic Principles of Ukraine the Cybersecu-rity", Verkhovna Rada of Ukraine, Draft Law dated May 13, 2017. № 2126а, [Electronic resource]. Access mode: http://w1. c1.rada. gov. ua/ pls/zweb2/web-proc4_1?pf3511=55657.

Z. Hu, S. Gnatyuk, et al, "Method for Cyberincidents Network-Centric Monitoring in Critical Information Infrastructure", I. J. Computer Network and Information Se-curity, no. 6, pp. 30-43, 2017. [Electronic resource]. Ac-cess mode: http://www.mecs-press.org/ijcnis/ijcnis-v9-n6/IJCNIS-V9-N6-4.pdf.

V. Yevseyev, "Possible ways to improve the protection of Ukraine of the critical infrastructure in the light of world experience", Sb. sciences Works of the Narvik Na-tional Air Force University, no. 4(49), pp. 168-172, 2016.

D. Biryukov, S. Kondratov, O. Nashvit, O. Su-khodolya, "Green Book in Ukraine on the Protection Critical Infrastructure", K: NISS, 2015. [Electronic re-source]. Access mode: http://www.niss.gov.ua/public/ File/2015_table/Green%20Paper%20on%20CIP_ua.pdf.

D. Biryukov, S. Kondratov, O. Sukhodolya, "Green Book in Ukraine on the Protection of Critical Infra-structure": Sb. Matlab International. expert. meetings. K: NISS, pp. 176, 2016. ISBN 978-966-554-258-2 [Elec-tronic resource]. Access mode: http://www.niss. gov. ua/public/File/2016_book/Syxodolya_ost.pdf.

O. Sukhodolya, "Protection of critical infrastructure in a hybrid war: problems and priorities of the state policy of Ukraine", Strategic Pre-Rites, no. 3 (40), pp. 62-76, 2016.

O. Sukhodolya, "The system of protection of critical energy infrastructure of Ukraine: the state and prob-lems of formation", Scientific and Information Bulletin of the Academy of National Security, no. 1-2, pp. 134-146, 2015.

"On approval of the order for the formation of the list of information and telecommunication systems of criti-cal infrastructure objects of the state", the Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation, Order from 23.08.2016 № 563. [Electronic resource]. Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/563-2016-п.

Letter №32 dated 28.02.2017 to the President of Ukraine regarding the decision of the National Security and Defense Council dated 29.12.2016 "On threats to the cyber security of the state and urgent measures of their neutralization", from the Internet Association of Ukraine. [Electronic resource]. Access mode: http:// inau.ua/document/lyst-no32-vid-28022017-prezydentu-ukrayiny-shchodo-rishennya-rnbo-vid-9122016-pro-zagrozy.

Y. Dreis, “Comparative analysis of the negative con-sequences of cyberattacks on the critical information infrastructure of different countries,” Information se-curity and computer technologies: Sb. Abstracts II In-ternational science-practice Conf., Kropivnitsky: CNTU, pp. 40 – 43, 2017.

Y. Dreis, M. Movchan, "Analysis of negative conse-quences of cyberattacks on information resources of objects the state of critical infrastructure", Topical prob-lems of cybersecurity and information security: third interna-tional. science-practice conf., K: European University, pp. 71-74, 2017.

O. Korchenko, S. Kazmirchuk, Y. Dreis, "Method of analysis and estimation of the magnitude of possible damage to the national security of the state in the sphere of state secrets protection", Information Protection vol. 14, no. 3 (56), pp. 5-18, 2012.

D. Biryukov, "The concept of critical infrastructure protection as an element of pan-European security policy", Scientific notes, no. 6 (68), pp. 106-115, 2013. [Electronic resource]. Access mode: http://www. ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_68/birukov_kontseptsia.pdf.

Y. Dreis, O. Romanenko, "Extension of basic termi-nology in the field of protection of state the critical in-formation infrastructure", Sb. theses of the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference, November 16-17, 2017, Kropivnitsky: СNTU, pp. 185-187, 2017.

"On the protection of information in information and telecommunication systems". Verkhovna Rada of Ukraine; The law of 05.07.1994 № 80/94. [Electronic resource]. Access mode: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/80/94-вр.

D. Birukov, S. Kondratov, Protection in Ukraine of critical infrastructure: problems and prospects of implementation, K: NISS, 2012, 96 p.

O. Korchenko, O. Arkhipov, Y. Dreis, Assessment of damage to the national security of Ukraine in the event of leak-age of state secrets: a monograph, K.: Sci. Center on the Se-curity Service of Ukraine, 332 p., 2014, ISBN 978-617-7092-26-0.

M. Zakharova, Y. Dreis, "Methodology of synthesis and program realization of the system of estimation of damage to national security in the sphere of state se-crets protection", Information protection, vol. 15 no. 1, pp. 14-20, 2013.

Y. Dreis, "Analysis of Basic Terminology and Nega-tive Consequences of Cyberattacks on Information and Telecommunication Systems of State Critical In-frastructure Facilities", Information Protection, vol. 19, no. 3, pp. 214-222, 2017.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory