Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах

Руслан Валентинович Грищук, Катерина Валеріївна Молодецька-Гринчук

Анотація


Внаслідок впровадження прогресивних інформаційних технологій у всі сфери суспільної діяльності соціальні інтернет-сервіси (СІС) перетворилися на один з найбільш популярних засобів масової комунікацій. Використання СІС для проведення інформаційних операцій може мати наслідками прояви національної ворожнечі, зростання протестних настроїв і перехід віртуальної спільноти до хаотичної динаміки взаємодії. Неконтрольоване поширення таких явищ у реальне життя суспільства становить загрозу інформаційній безпеці держави (ІБД). Тому розроблення ефективної і дієвої методології побудови системи забезпечення ІБД у СІС для протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам є актуальним теоретико-прикладним завданням. Запропонована методологія зводиться до трьох етапів – моніторинг текстового контенту в СІС, виявлення і оцінювання ознак загроз, прийняття рішення щодо заходів з протидії виявленим загрозам ІБД у СІС. Виявлення ознак загроз ІБД реалізовано на основі встановлення частинних ознак їх прояву – організаційних, змістовних, маніпулятивних і побудови профілів інформаційної безпеки акторів. З метою протидії виявленим загрозам синтезується синергетичне управління для забезпечення керованого переходу віртуальної спільноти до заданого стану ІБД. Ефективність розробленої методології досягається виробленням своєчасних заходів з виявлення і оцінювання загроз ІБД, використанням природних особливостей взаємодії акторів для синтезу управляючого впливу і штучно-керованого переходу  до визначеного стійкого стану ІБД у СІС, що є особливо актуальним для України.


Ключові слова


соціальний інтернет-сервіс; актор; інформаційна безпека держави; загрози; синергетичне управління; методологія

Посилання


О. Онищенко, В. Горовий, В. Попик, Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства. Монографія. Київ, 2014, 260 с.

В. Горбулін, О. Додонов, Д. Ланде, Інформаційні операції та безпека суспільства : загрози, протидія, моделювання. Монографія. Київ: Інтертехнологія, 2009, 164 с.

Р. Грищук, Ю. Даник, Основи кібернетичної безпеки. Монографія. Житомир: ЖНАЕУ, 2016, 636 с.

В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа, Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект. В. Б. Толубко, Ред. Київ: ДУТ, 2015, 288 с.

Р. Грищук, К. Молодецька-Гринчук, "Постановка проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах", Сучасний захист інформації, №3(31), С. 86–96, 2017.

В. Б. Толубко, Інформаційна боротьба (концептуальні, теоретичні, технологічні аспекти): Монографія. Київ: НАОУ, 2003, 320 с.

O. Юдін, В. Богуш, Інформаційна безпека держави. Харків: Консум, 2004, 508 c.

В. Ліпкан, І. Сопілко, В. Кір’ян, Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні. Монографія. К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2015, 664 с.

Р. Гумінський, "Методи і засоби виявлення інформаційних загроз віртуальних спільнот в інтернет середовищі соціальних мереж", дис. канд. техн. наук, Національний авіаційний університет, 2016.

Д. Губанов, Д. Новиков, А. Чхартишвили, Социальные сети : модели информационного влияния, управления и противоборства. Монография. М.: Изд. физ.-мат. лит., 2010, 228 с.

Г. Остапенко, Д. Новиков, Информационные риски в социальных сетях. Воронеж: Научная книга, 2013, 161 с.

J. Epstein, Generative Social Science: Studies in Agent-Based Computational Modeling. Princeton: Princeton University Press, 2012, p. 384.

C. Barrett, S. Eubank, M. Marathe, "Modeling and simulation of large biological, information and sociotechnical systems: an interaction based approach", in Interactive Computation, Berlin: Springer Berlin Hei-delberg, 2006, pp. 353–392.

S. Wasserman, K. Faust, Social network analysis. Cambridge: Cambridge university press, 1994, 825 p.

J. Nicolis, Dynamics of hierarchical systems. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 1986, 488 p.

M. Tabor, Chaos and integrability in nonlinear dynamics. New York: Wiley, 1989, p. 318.

А. Колесников, Синергетические методы управления сложными системами: теория системного синтеза. М.: Едиторал УРСС, 2005, 228 c.

Р. Грищук, О. Корченко, "Методологія синтезу та аналізу диференціально-ігрових моделей та методів моделювання процесів кібернападу на держав-ні інформаційні ресурси", Захист інформації, №3, С. 115-122., 2012.

К. Молодецька, "Технологія виявлення організаційних ознак інформаційних операцій у соціальних інтернет-сервісах", Проблеми інформаційних технологій, № 20, C. 84–93, 2016.

К. Молодецька-Гринчук, "Метод виявлення ознак інформаційних впливів у соціальних інтернет-сервісах за змістовними ознаками", Радіоелектроніка, інформатика, управління, №2(41), С. 117–126, 2017.

К. Молодецька-Гринчук, "Методика виявлення маніпуляцій суспільною думкою у соціальних інтернет-сервісах", Інформаційна безпека, №2(24), С. 80–92, 2016.

К. Молодецька-Гринчук, "Метод побудови профілів інформаційної безпеки акторів соціальних інтернет-сервісів", Інформаційна безпека, №2(26), С. 104–110, 2017.

Р. Грищук, К. Молодецька, "Метод прогнозування динаміки поширення контенту й запитів на нього за даними контент-аналізу повідомлень у соціальних інтернет-сервісах", Системи управління, навігації та зв'язку, №4(36), С. 85–92, 2015.

Р. Грищук, К. Молодецька, "Концепція синергетичного управління процесами взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах", Безпека інформації, Т. 21, №2, С. 123–130, 2015.

К. Молодецкая, "Валидация синергетического управления взаимодействием акторов в социальных интернет-сервисах", Computer Science and Telecommunications: electronic journal, № 2, pp. 18–26, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступа: http:// gesj. networking-academy. org. ge / download. php? id= 2735. pdf. Дата обращения: Ноябрь. 1, 2017.

А. Н. Воронин, "Нелинейная схема компромиссов в многокритериальных задачах оценивания и оптимизации", Кибернетика и системный анализ, № 4, с. 106–114, 2009.

Офіційне представництво Президента України. (2017, Лют. 25). Указ Президента України №47/2017, Доктрина інформаційної безпеки України. [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory